INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 24. rokem
V průběhu ledna poradenská společnost Dun & Bradstreet (D&B - NYSE:DNB) snížila rating čtyřem evropským zemím – Belgii, Dánsku, Lucembursku a Španělsku. Důvodem je eskalující dluhová krize v eurozóně a její důsledky. Nižší rating má od ledna také Botswana, Egypt, Irán, Jordánsko, Kuvajt, Libanon, Mauritius a Španělsko. Ke zvýšení D&B přistoupila v případě Angoly a Gruzie. Svými politickými, ekonomickými a obchodními analýzami, které D&B zpracovává pro 134 zemí světa, upozorňuje na rizika plynoucí z obchodního styku.

V rámci pásma nízkého rizika návratnosti investice snížila D&B hodnocení tří evropských zemí – Belgii, Dánsku a Lucembursku. „Eskalující dluhová krize, růst ekonomických rizik, očekávané zpomalování evropských ekonomik, nejistý výhled pro nejbližší období, stejně jako klesající důvěra investorů - to jsou hlavní důvody ke snížení ratingu v případě Belgie, Dánska a Lucemburska," uvedla ředitelka D&B pro Českou republiku a Slovensko. V návaznosti na poslední summit EU přistoupila D&B také k downgradu Španělska. Důvodem je prudký růst zadlužení a klesající HDP. „Analýza Dun & Bradstreet poukazuje na rostoucí obchodní rizika plynoucí z obchodního styku ve významných evropských ekonomikách, což může zprostředkovaně nepříznivě ovlivnit podnikání českých i slovenských firem, které jsou výrazně exportně orientované" upozornila ředitelka D&B s tím, že mezi zahraničními vlastníky českých i slovenských podnikatelských subjektů má zejména lucemburský kapitál významné zastoupení.

Nejpříznivější investiční klima v Evropě má podle hodnocení D&B aktuálně Německo (DB1c), o stupeň hůře, v rámci pásma nejnižšího rizika návratnosti investice (DB1d), následuje Švýcarsko, Norsko a Švédsko. Česká republika a Polsko jsou podle uděleného ratingu D&B zařazeny v kategorii mírného rizika návratnosti investice (DB3a), Slovensko je hodnoceno o stupeň lépe (DB2d) na úrovni nízkého rizika.

Přehled zemí se změnou D&B Ratingu platnou od února 2012

Země Zvýšení D&B Ratingu Země Snížení D&B Ratingu

Angola z DB5c na DB5b Belgie z DB2c na DB2d

Gruzie z DB6a na DB5d Botswana z DB3a na DB3b

Dánsko z DB2b na DB2c

Egypt z DB5c na DB5d

Irán z DB6c na DB6d

Jordánsko z DB4a na DB4b

Kuvajt z DB3c na DB3d

Libanon z DB5a na DB5b

Lucembursko z DB2a na DB2c

Mauritius z DB3a na DB3b

Španělsko z DB4c na DB4d

Zambie z DB4c na DB4d

Zdroj: Zdroj: Dun & Bradstreet

D&B Indikátor rizikovosti zemí poskytuje mezinárodní komparativní hodnocení rizika při obchodování v jednotlivých zemích. Tento kompozitní index je výsledkem důkladné analýzy politického, komerčního, makroekonomického a externího rizika, a klade si za cíl predikovat riziko dané země zejména z pohledu návratnosti investic v horizontu dvou let.

Politické riziko situace interní a externí bezpečnosti, politická kompetence a konzistence, rovněž tak jiné takové faktory, které stanovují, zda země podporuje otevřené podnikatelské prostředí

Komerční riziko neporušitelnost kontraktu, soudní kompetence, regulační transparence, stupeň systémové korupce a další faktory, které určují, zda obchodní prostředí usnadňuje provádění komerčních transakcí

Makroekonomické riziko míra inflace, státní rovnováha, růst zásoby peněz a všechny takové makroekonomické faktory, které určují, zda je země schopna zajistit trvalý ekonomický růst a přiměřenou expanzii obchodních příležitostí

Externí riziko stávající účetní bilance, kapitálové toky, devizové rezervy, míra externího zadlužení a všechny faktory, které určují, zda země může generovat dostatečné množství deviz, aby splnila domácí i zahraniční investiční závazky

D&B Indikátor rizikovosti zemí je rozdělen do sedmi pásem v rozsahu od DB1 po DB7. Každé pásmo je dále rozděleno na čtvrtiny (a-d) s postupným určením kdy „a" představuje o trochu menší riziko než je označení „b", atd. Jenom indikátor DB7 není rozdělen na čtvrtiny. Celkově má tedy D&B Rating zemí 25 stupňů hodnocení.

DB1 – nejnižší riziko návratnosti investic

DB2 – nízké riziko návratnosti investic

DB3 – mírné riziko návratnosti investic

DB4 – střední riziko návratnosti investic

DB5 – vysoké riziko návratnosti investic

DB6 – velmi vysoké riziko návratnosti investic

DB7 – nejvyšší riziko návratnosti investic


O D&B (About D&B):

D&B je nejvýznamnějším lokálním a globálním poskytovatelem hospodářských a marketingových informací. Databáze D&B je místem, kde se jednotlivá data mění v přesné, kompletní, aktuální a konzistentní informace, a která umožňuje zákazníkům D&B již 165 let Rozhodovat s jistotou. Databáze D&B, největší svého druhu na světě, obsahuje záznamy o více než 150 milionech firem z celého světa. D&B vlastní unikátní patentovaný soubor nástrojů DUNSRight™ pro sběr, správu a přeměnu firemních dat v data srozumitelná všem, který zákazníkům D&B poskytuje kvalitní informace kdykoli a kdekoli.

D&B je již třetím rokem číslo jedna mezi nejobdivovanějšími společnostmi Top Fortune 500 v USA v oboru Financial Data Services. Tato kategorie vznikla jako jedna ze tří nových kategorií právě před 3 lety, vznikla rozdělením kategorie Computers and data services". V roce 2007 se v druhé polovině první desítky umístil například i Equifax, který v některých oblastech světa přímo konkuruje D&B, v roce 2008 se již však do řebříčku 10 nejlepších neprobojoval. V první desítce se neobjevil nikdo z konkurence, což potvrzuje unikátnost společnosti D&B.

Kvalitní informace jsou základem pro D&B řešení, na která se zákazníci D&B spoléhají, a na základě kterých činní kritická obchodní rozhodnutí. Zákazníci využívají D&B Risk Management Solutions ke snižování rizik a zvyšování výnosů a ziskovosti; D&B Sales & Marketing Solutions ke zvyšování výnosů ze své stávající a potenciální klientské základny; D&B Supply Management Solutions k porozumění, kde a jak snížit počet dodavatelů a tím výrazně ušetřit náklady v dodavatelských vztazích. D&B e-Business Solutions pomáhá sofistikovaně řídit portfolio zákazníků a dodavatelů.

DUNSRight™ je proces, který byl vyvinut pro sběr a zpracování firemních dat s cílem poskytovat přesné, kompletní, aktuální a konzistentní informace. Tento proces zahrnuje sběr dat, třídění dat, přidělení D&B D-U-N-S® čísla a v neposlední řadě na základě historických dat stanovení prediktivních indikátorů definujících rizikovost jednotlivých společností. Výsledkem celého procesu jsou informace o vlastnickém propojení firem, hodnocení D&B Rating, D&B Failure Score (Skóre úpadku), D&B doporučený obchodní rámec, platební skóre D&B Paydex a další hospodářské ukazatele. Všechna tato data jsou součástí databáze D&B, která je největší světovou databází firemních údajů.

D&B D-U-N-S® číslo (Data Universal Numbering System) - je unikátní identifikační devítimístný číselný znak zavedený společností D&B v roce 1962 ve spolupráci s OSN. Pomocí D&B D-U-N-S® čísla je možné spolehlivě nalézt firmu v kterékoli části světa a v řadě případů rozpoznat její vlastnické vazby. Pomocí D&B D-U-N-S® čísla sleduje D&B celosvětové vlastnické vazby lokálních i nadnárodních firem z celého světa. Zákazníkům D&B zároveň pomocí D&B D-U-N-S® čísla pomáhá udržovat v pořádku data o obchodních partnerech v jejich vlastních databázích.

Pro více informací navštivte naše webové stránky na www.dnbczech.cz

(tz)

Slovo ke dni

  • Zima za námi, plynu je dost

    Před začátkem zimní topné sezóny si podniky ani drobní spotřebitelé nebyli jisti, jak vystačí se zásobami paliv. Teď už to máme za sebou a ministerstvo průmyslu a obchodu s úlevou konstatuje, že jsme obstáli na výbornou. I když zásobování, zvláště plynu z tradičních zdrojů, bylo přerušeno, nic dramatického se nestalo. Není pochyb o tom, že hlavní roli sehrál odpovědný přístup velkých i malých odběratelů, kteří vystačili s tím, co bylo k dispozici. Vcelku logicky tomu napomohly i výrazně vyšší ceny energií a také technologie efektivněji využívající každou kilowatthodinu. Nicméně šetrné nakládání se zdroji musí pokračovat během celého roku, protože levně už nikdo nenakoupí a nadbytek zdrojů zřejmě už navždy patří minulosti. Potvrdilo se tak staré české přísloví, že nouze naučila Dalibora housti. Ku prospěchu nás všech.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Březen 2023

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3