INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 25. rokem
Česká ekonomika se v celém druhém pololetí loňského roku nacházela v mírné recesi. Hlavní příčinou byla úsporná fiskální opatření ve většině zemí EU snižující zahraniční poptávku po českém zboží; úspory na vládní úrovni pak samozřejmě pokračovaly i v České republice s negativním dopadem do domácí poptávky. Příznivá data z počátku letošního roku indikují, že se české hospodářství z recese dostalo. Spíše než akceleraci růstu ale náš výhled ukazuje pro letošní rok na stabilizaci.

V dubnu zveřejněná data z české ekonomiky příjemně překvapila. Česká ekonomika by tak mohla za první kvartál vykázat mezikvartální růst o 0,1 %, čímž by vystoupila z mírné recese zaznamenané v druhé polovině loňského roku; v dalších dvou čtvrtletích očekáváme stagnaci. I když revize celoroční dynamiky reálného HDP oproti předchozí prognóze z konce března byla minimální, podstatné je, že růstový výhled pro letošní i příští rok jsme vylepšili o 0,1 procentního bodu na +0,1 % letos, respektive +1,3 % pro rok 2013.

Hlavním tahounem budou letos opět čisté exporty s vysokým příspěvkem k hospodářskému růstu ve výši 2,6 procentního bodu, když zahraniční obchod zaznamenal v posledním čtvrtletí loňského roku a na začátku toho letošního výrazné zlepšení. Za celý letošní rok předpokládáme přebytek bilance zahraniční obchodu v rekordní výši cca 280 mld. CZK.

Naopak pokles stále očekáváme v případě domácí poptávky, a to kvůli pokračujícímu snižování vládních výdajů a spotřeby domácností. Ta bude nadále klesat s tím, jak kupní sílu domácností negativně ovlivňuje další vlna fiskálních restrikcí platných od počátku letošního roku, vyšší míra inflace, nízký růst nominálních mezd a zvyšující se nezaměstnanost. S letošním minimálním hospodářským růstem je konzistentní vzestup míry nezaměstnanosti z loňských prosincových 8,6 % na 9,1 % na konci letošního roku. Během druhého čtvrtletí bude ovšem míra nezaměstnanosti klesat díky sezónním pracím výrazněji pod 8,5 % z březnových 8,9 %.

V posledních měsících loňského roku a na začátku toho letošního docházelo k výraznému růstu spotřebitelských cen. Meziroční dynamika se vyšplhala až na březnových 3,8 %, což by měl být letošní vrchol. Ceny potravin se za posledních šest měsíců kumulativně zvýšily o 2,7 % (bez vlivu DPH a po sezónním očištění), ceny pohonných hmot o 6,4 %. Stoupaly však i ceny regulovaných položek a v lednu pak vzrostla i nižší sazba DPH s primárním dopadem do inflace ve výši 1,1 pb. Ceny ostatních položek ve spotřebitelském koši naopak v souhrnu poklesly o 0,2 % (opět bez vlivu DPH a po sezónním očištění, váha těchto položek ve spotřebitelském koši je přes 60 %), což potvrzuje absenci poptávkových tlaků do inflace. Za růstem spotřebitelských cen tak stály výhradně nákladové šoky a slabší koruna ke konci roku.

Nejvýraznější cenové skoky máme za sebou. Spotřebitelská inflace bude v následujících měsících zpomalovat těsně pod 3 % ke konci letošního roku. V průměru by letošní inflace měla činit 3,4 %, v příštím roce by pak měla dosáhnout v průměru pouze 2 %. Skutečný dopad změny DPH v příštím roce odhadujeme ve výši 0,7 procentního bodu (předpokladem prognózy je zvýšení obou sazeb DPH o 1 procentní bod).

Nevidíme důvod, proč by bankovní rada ČNB měla na následujících zasedáních přistoupit ke zvyšování sazeb. Inflace nad inflačním cílem je pouze důsledkem nákladových faktorů, korigovaná inflace i inflační očekávání zůstávají nízká, nejistoty vnějšího prostředí jsou vysoké. Celkově tedy očekáváme, že ČNB ponechá sazby beze změny na úrovni 0,75 % až do konce roku 2013.

Nejvýraznější oslabení koruny je již za námi. Mírná recese, které jsme byli v českém hospodářství od poloviny loňského roku svědky, byla doprovázena oslabováním koruny, které kulminovalo na počátku prvního čtvrtletí u hladiny 26,00 CZK/EUR. Současné úrovně pod 25,00 CZK/EUR se nacházejí v blízkosti rovnovážného kurzu. Krátkodobě vnímáme rizika na straně slabší koruny zejména kvůli nevyřešené dluhové krizi v Evropě; v ročním horizontu by koruna měla být silnější, když očekáváme postupný náběh ekonomiky na růstovou křivku.

Hlavní rizika makroekonomické prognózy spatřujeme v zahraničí, české hospodářství netrpí žádnou výraznější makroekonomickou nerovnováhou. Bankovní sektor je v dobrém stavu, likvidní a dobře kapitálově vybavený. Hlavním rizikem je hlubší a delší než v současné době předpokládaná recese v eurozóně, rozšíření a eskalace dluhové krize (Portugalsko, Španělsko či Itálie) a případný inflační šok v souvislosti s dalším růstem cen ropy.

(tz)

Slovo ke dni

  • Životní malichernosti: ach ta doprava!

    Také se snažíte dobře hospodařit s každou minutou? Je to někdy to jediné, co člověku zbývá k tomu, aby byl stále aktivní, aby stihl využít hodně z toho, co mu život nabízí. A aby rovněž oplácel v tom nejlepším slova smyslu těm, kteří si to zaslouží. Nechci být patetická, a už vůbec ne škarohlíd a remcal, ale stále častěji přemýšlím o tom, jestli to všechno snažení má vůbec cenu. Jestli má smysl podnikat, odvádět daně, být laskavý, vstřícný, zodpovědný člověk. Všechno může rázem pokazit třeba městská hromadná doprava. Bydlím v Praze a z jednoho místa se snažím jezdit víc než 30 let do centra. Škoda, že jsem si nevedla přehled o všech těch zpožděních, která mi znemožnila obchodní schůzku, včasné zahájení nejrůznějších akcí, účast na tiskových konferencích, zmeškání divadelního představení, cestu do zahraničí.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Září 2023

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE