INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem
Česká ekonomika se v celém druhém pololetí loňského roku nacházela v mírné recesi. Hlavní příčinou byla úsporná fiskální opatření ve většině zemí EU snižující zahraniční poptávku po českém zboží; úspory na vládní úrovni pak samozřejmě pokračovaly i v České republice s negativním dopadem do domácí poptávky. Příznivá data z počátku letošního roku indikují, že se české hospodářství z recese dostalo. Spíše než akceleraci růstu ale náš výhled ukazuje pro letošní rok na stabilizaci.

V dubnu zveřejněná data z české ekonomiky příjemně překvapila. Česká ekonomika by tak mohla za první kvartál vykázat mezikvartální růst o 0,1 %, čímž by vystoupila z mírné recese zaznamenané v druhé polovině loňského roku; v dalších dvou čtvrtletích očekáváme stagnaci. I když revize celoroční dynamiky reálného HDP oproti předchozí prognóze z konce března byla minimální, podstatné je, že růstový výhled pro letošní i příští rok jsme vylepšili o 0,1 procentního bodu na +0,1 % letos, respektive +1,3 % pro rok 2013.

Hlavním tahounem budou letos opět čisté exporty s vysokým příspěvkem k hospodářskému růstu ve výši 2,6 procentního bodu, když zahraniční obchod zaznamenal v posledním čtvrtletí loňského roku a na začátku toho letošního výrazné zlepšení. Za celý letošní rok předpokládáme přebytek bilance zahraniční obchodu v rekordní výši cca 280 mld. CZK.

Naopak pokles stále očekáváme v případě domácí poptávky, a to kvůli pokračujícímu snižování vládních výdajů a spotřeby domácností. Ta bude nadále klesat s tím, jak kupní sílu domácností negativně ovlivňuje další vlna fiskálních restrikcí platných od počátku letošního roku, vyšší míra inflace, nízký růst nominálních mezd a zvyšující se nezaměstnanost. S letošním minimálním hospodářským růstem je konzistentní vzestup míry nezaměstnanosti z loňských prosincových 8,6 % na 9,1 % na konci letošního roku. Během druhého čtvrtletí bude ovšem míra nezaměstnanosti klesat díky sezónním pracím výrazněji pod 8,5 % z březnových 8,9 %.

V posledních měsících loňského roku a na začátku toho letošního docházelo k výraznému růstu spotřebitelských cen. Meziroční dynamika se vyšplhala až na březnových 3,8 %, což by měl být letošní vrchol. Ceny potravin se za posledních šest měsíců kumulativně zvýšily o 2,7 % (bez vlivu DPH a po sezónním očištění), ceny pohonných hmot o 6,4 %. Stoupaly však i ceny regulovaných položek a v lednu pak vzrostla i nižší sazba DPH s primárním dopadem do inflace ve výši 1,1 pb. Ceny ostatních položek ve spotřebitelském koši naopak v souhrnu poklesly o 0,2 % (opět bez vlivu DPH a po sezónním očištění, váha těchto položek ve spotřebitelském koši je přes 60 %), což potvrzuje absenci poptávkových tlaků do inflace. Za růstem spotřebitelských cen tak stály výhradně nákladové šoky a slabší koruna ke konci roku.

Nejvýraznější cenové skoky máme za sebou. Spotřebitelská inflace bude v následujících měsících zpomalovat těsně pod 3 % ke konci letošního roku. V průměru by letošní inflace měla činit 3,4 %, v příštím roce by pak měla dosáhnout v průměru pouze 2 %. Skutečný dopad změny DPH v příštím roce odhadujeme ve výši 0,7 procentního bodu (předpokladem prognózy je zvýšení obou sazeb DPH o 1 procentní bod).

Nevidíme důvod, proč by bankovní rada ČNB měla na následujících zasedáních přistoupit ke zvyšování sazeb. Inflace nad inflačním cílem je pouze důsledkem nákladových faktorů, korigovaná inflace i inflační očekávání zůstávají nízká, nejistoty vnějšího prostředí jsou vysoké. Celkově tedy očekáváme, že ČNB ponechá sazby beze změny na úrovni 0,75 % až do konce roku 2013.

Nejvýraznější oslabení koruny je již za námi. Mírná recese, které jsme byli v českém hospodářství od poloviny loňského roku svědky, byla doprovázena oslabováním koruny, které kulminovalo na počátku prvního čtvrtletí u hladiny 26,00 CZK/EUR. Současné úrovně pod 25,00 CZK/EUR se nacházejí v blízkosti rovnovážného kurzu. Krátkodobě vnímáme rizika na straně slabší koruny zejména kvůli nevyřešené dluhové krizi v Evropě; v ročním horizontu by koruna měla být silnější, když očekáváme postupný náběh ekonomiky na růstovou křivku.

Hlavní rizika makroekonomické prognózy spatřujeme v zahraničí, české hospodářství netrpí žádnou výraznější makroekonomickou nerovnováhou. Bankovní sektor je v dobrém stavu, likvidní a dobře kapitálově vybavený. Hlavním rizikem je hlubší a delší než v současné době předpokládaná recese v eurozóně, rozšíření a eskalace dluhové krize (Portugalsko, Španělsko či Itálie) a případný inflační šok v souvislosti s dalším růstem cen ropy.

(tz)

Slovo ke dni

  • Voda a veselí

    Tvoří až 80 % lidského těla. V její molekule jsou obsaženy dva atomy vodíku a jeden atom kyslíku. Podle některých studií uspořádáním molekul dokáže reagovat na emoce. Harmonické uspořádání lze dosáhnout tím, když tuto kapalinu udržujeme v prostředí, kde vládne pohoda, pozitivní lidské emoce bez extrémních výkyvů. K opaku stačí vodu vystavit agresi, hněvu a lítosti či smutku. Je to zjištění, které vede k zamyšlení. Voda je základem procesů v lidském těle. A je-li vystavena každodennímu bohatému přísunu negace, jak na to organismus musí reagovat? A co když bychom naopak naše smysly zušlechťovali přísunem optimismu, radosti a naděje? Jak by se naše těla změnila? Dala by se tak třeba zvrátit některá psychosomatická onemocnění… Možná by se dokázaly aktivovat hluboké procesy obnovy a prodloužila by se průměrná délka dožití ve zdraví… Nebylo...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červen 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2 audepor

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy kzps 2024 acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3