INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 25. rokem
V dubnu bylo vyhlášeno 1 370 osobních bankrotů, nejvíce za jeden měsíc od ledna 2008. Meziročně se počet osobních bankrotů zvýšil o 64 procent. Firemních bankrotů v dubnu oproti předchozímu měsíci ubylo o 53 případů na 265. Z tohoto počtu se téměř 60 procent týkalo fyzických osob podnikatelů. Uvádí to aktuální analýza společnosti CCB – Czech Credit Bureau.

V dubnu letošního roku bylo vyhlášeno 265 firemních bankrotů, tedy o 53 firemních bankrotů méně než v březnu. Za poslední rok (květen 2011 až duben 2012) bylo vyhlášeno celkem 2 825 firemních bankrotů, o 1 012 případů více než v předchozích 12 měsících. „Až na šest bankrotů se o přírůstek zasloužily bankroty fyzických osob podnikatelů," popsala vedoucí analytického oddělení společnosti CCB – Czech Credit Bureau, a.s. Věra Kameníčková.

Podobný trend lze sledovat také u návrhů na firemní bankroty. Za posledních 12 měsíců bylo podáno 7 309 návrhů na firemní bankrot, což je o 1 444 více než v předchozím období. V tomto počtu se však snížil podíl návrhů na bankroty právnických osob a naopak se zvýšil počet návrhů na bankroty fyzických osob podnikatelů. „Zatímco počet návrhů na bankrot právnických osob se o 130 případů snížil, počet návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů se meziročně naopak o 1 574 zvýšil," vysvětlila Věra Kameníčková.

Nejvíce firemních bankrotů bylo v dubnu vyhlášeno v Moravskoslezském kraji, a to téměř čtvrtina. Po 14 procentech se na celkovém počtu firemních bankrotů podílela Praha a Ústecký kraj. Tyto tři kraje mají prvenství i v počtu bankrotů za posledních 12 měsíců (květen 2011 až duben 2012). Nejméně bankrotů bylo v dubnu vyhlášeno v Libereckém a Plzeňském kraji a v kraji Vysočina (po 2 procentech).

Osobní bankroty v dubnu 2012

V dubnu bylo vyhlášeno 1 370 osobních bankrotů, což je nejvyšší hodnota za jeden měsíc od ledna roku 2008. Zároveň to je o 55 bankrotů více než v březnu a v porovnání s dubnem loňského roku došlo ke zvýšení jejich počtu o 464 případů.

O 105 případů oproti březnu naopak klesl počet podaných návrhů na osobní bankrot, dosáhl 2 024 případů. Ve srovnání s dubnem loňského roku to je o 675 případů více. V posledních 12 měsících bylo podáno celkem 20 235 návrhů na osobní bankrot. Meziročně se jejich počet zvýšil o 7 344 případů, resp. o 57 procent.

„Osobní bankroty postihují i nadále rostoucí počet lidí, dynamika růstu jejich počtu se ve srovnání s uplynulými lety postupně snižuje," komentovala Věra Kameníčková.

V dubnu bylo nejvíce osobních bankrotů vyhlášeno v Ústeckém kraji, který se na jejich celkovém počtu podílel 13 procenty. Nejnižší podíl pak vykázal kraj Vysočina a Pardubický (méně než 3 procenta z celku).

Za posledních 12 měsíců (květen 2011 až duben 2012) bylo vyhlášeno 13 368 osobních bankrotů, a to je o 5 206 více než v předchozím období. Meziročně se tak počet osobních bankrotů zvýšil o 64 procent.

Nejrychleji jejich počet rostl v kraji Plzeňském (o 132 procent) a Karlovarském (o 124 procent). Nejnižší meziroční dynamiku vykázal kraj Moravskoslezský (růst o 29 procent) a Pardubický (růst o 30 procent). V přepočtu na 10 000 obyvatel bylo vyhlášeno za všechny kraje 12,7 osobních bankrotů.

Webové odkazy: www.creditbureau.cz, www.crif.com

(tz)

Slovo ke dni

  • Životní malichernosti: ach ta doprava!

    Také se snažíte dobře hospodařit s každou minutou? Je to někdy to jediné, co člověku zbývá k tomu, aby byl stále aktivní, aby stihl využít hodně z toho, co mu život nabízí. A aby rovněž oplácel v tom nejlepším slova smyslu těm, kteří si to zaslouží. Nechci být patetická, a už vůbec ne škarohlíd a remcal, ale stále častěji přemýšlím o tom, jestli to všechno snažení má vůbec cenu. Jestli má smysl podnikat, odvádět daně, být laskavý, vstřícný, zodpovědný člověk. Všechno může rázem pokazit třeba městská hromadná doprava. Bydlím v Praze a z jednoho místa se snažím jezdit víc než 30 let do centra. Škoda, že jsem si nevedla přehled o všech těch zpožděních, která mi znemožnila obchodní schůzku, včasné zahájení nejrůznějších akcí, účast na tiskových konferencích, zmeškání divadelního představení, cestu do zahraničí.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Září 2023

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE