INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 25. rokem
S daňovými úlevami se již nesetkáváme jen v případě úvěrů na bydlení. Jsou rovněž důležitým prvkem struktury penzijního připojištění a životního pojištění. Oba produkty jsou díky podpoře státu velmi oblíbené, mohou ale zároveň způsobit nepříjemné finanční ztráty. Jejich předčasné ukončení totiž znamená zpětné doplacení daně.

Penzijní připojištění i životní pojištění jsou produkty uzavírané do konkrétní věkové hranice. Výplata uložených financí probíhá standardně v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhne poplatník 60 let. Ukončí-li tyto produkty dříve, musí počítat nejen se ztrátami, ale také s doplácením daně.

Předčasné zrušení penzijního připojištění budete doplácet

U penzijního připojištění najdete dvě státní podpory - státní příspěvek a daňový odpočet. Pokud jste dosud spořili na stáří 1 500 korun měsíčně, získali jste od státu 1 800 Kč za rok na státním příspěvku. Navíc jste si mohli od základu daně odečíst až 12 000 korun.

Při zrušení penzijního připojištění před dosažením věku 60 let však ztratíte všechny státní příspěvky. Výnos, včetně příspěvků zaměstnavatele, je vám navíc zdaněn 15% srážkovou daní ze strany penzijního fondu. Jestliže jste uplatňovali v daňovém přiznání nebo ročním zúčtování prováděném zaměstnavatelem odčitatelnou položku, musíte ji sami následně dodanit.

Jaké mohou být finanční ztráty

Podle zákona o daňových úlevách si může účastník penzijního připojištění odečíst od základu daně z příjmů částku, která se rovná úhrnu jím zaplacených příspěvků ve zdaňovacím období sníženému o 6 000 Kč.

Při předčasném zrušení pojištění se v daňovém přiznání za rok, kdy k němu došlo, musí daňová úleva vrátit. To například znamená, že při zrušení penzijního připojištění po 4 letech spoření byste při měsíčním ukládání 1 500 Kč ztratili 7 200 korun na státních příspěvcích. Penzijnímu fondu byste museli zaplatit sankci ve výši 800 korun. V daňovém přiznání za rok 2012 byste si museli navýšit daňový základ o 48 000 Kč. To by znamenalo při 15% dani vyšší daňovou povinnost o 7 200 Kč.

Životní pojištění a 3 základní podmínky

V RENTIA, divizi AWD, spatřujeme i v životním pojištění finanční produkt se štědrým daňovým odpočtem. Je však třeba splnit několik podmínek. Pojištěný musí být zároveň pojistníkem a z pohledu daně z příjmu i poplatníkem. Výplata pojistného plnění musí být v rámci pojistné smlouvy sjednána až po 5 letech od uzavření pojistné smlouvy. Proběhne nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhne poplatník 60 let věku.

Vysvětlení daňových výhod u životního pojištění považujeme za klíčovou úlohu každého finančního poradce. Špatná interpretace totiž může vést ke zklamání klienta v budoucnu.

Obraťte se na odborníky

Rádi bychom upozornili na nezanedbatelný fakt, že daň se vždy doplácí dle platné legislativy v daném roce. Daňové sazby se samozřejmě mohou v Česku v příštích letech zvýšit. Při vyšší sazbě daně z příjmu by byl daňový nedoplatek tedy ještě vyšší.

Doporučujeme se proto obrátit na odborníky, kteří vám s výběrem finančního produktu pomohou, zodpoví všechny vaše dotazy a sdělí veškerá klíčová fakta. Spoléhat na radu kolegy či kamaráda se totiž nemusí vždy vyplatit.

Autorem komentáře je Kamil Durčák, produktový manažer RENTIA, divize AWD ČR.


Slovo ke dni

  • Životní malichernosti: ach ta doprava!

    Také se snažíte dobře hospodařit s každou minutou? Je to někdy to jediné, co člověku zbývá k tomu, aby byl stále aktivní, aby stihl využít hodně z toho, co mu život nabízí. A aby rovněž oplácel v tom nejlepším slova smyslu těm, kteří si to zaslouží. Nechci být patetická, a už vůbec ne škarohlíd a remcal, ale stále častěji přemýšlím o tom, jestli to všechno snažení má vůbec cenu. Jestli má smysl podnikat, odvádět daně, být laskavý, vstřícný, zodpovědný člověk. Všechno může rázem pokazit třeba městská hromadná doprava. Bydlím v Praze a z jednoho místa se snažím jezdit víc než 30 let do centra. Škoda, že jsem si nevedla přehled o všech těch zpožděních, která mi znemožnila obchodní schůzku, včasné zahájení nejrůznějších akcí, účast na tiskových konferencích, zmeškání divadelního představení, cestu do zahraničí.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Září 2023

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE