INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem
S daňovými úlevami se již nesetkáváme jen v případě úvěrů na bydlení. Jsou rovněž důležitým prvkem struktury penzijního připojištění a životního pojištění. Oba produkty jsou díky podpoře státu velmi oblíbené, mohou ale zároveň způsobit nepříjemné finanční ztráty. Jejich předčasné ukončení totiž znamená zpětné doplacení daně.

Penzijní připojištění i životní pojištění jsou produkty uzavírané do konkrétní věkové hranice. Výplata uložených financí probíhá standardně v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhne poplatník 60 let. Ukončí-li tyto produkty dříve, musí počítat nejen se ztrátami, ale také s doplácením daně.

Předčasné zrušení penzijního připojištění budete doplácet

U penzijního připojištění najdete dvě státní podpory - státní příspěvek a daňový odpočet. Pokud jste dosud spořili na stáří 1 500 korun měsíčně, získali jste od státu 1 800 Kč za rok na státním příspěvku. Navíc jste si mohli od základu daně odečíst až 12 000 korun.

Při zrušení penzijního připojištění před dosažením věku 60 let však ztratíte všechny státní příspěvky. Výnos, včetně příspěvků zaměstnavatele, je vám navíc zdaněn 15% srážkovou daní ze strany penzijního fondu. Jestliže jste uplatňovali v daňovém přiznání nebo ročním zúčtování prováděném zaměstnavatelem odčitatelnou položku, musíte ji sami následně dodanit.

Jaké mohou být finanční ztráty

Podle zákona o daňových úlevách si může účastník penzijního připojištění odečíst od základu daně z příjmů částku, která se rovná úhrnu jím zaplacených příspěvků ve zdaňovacím období sníženému o 6 000 Kč.

Při předčasném zrušení pojištění se v daňovém přiznání za rok, kdy k němu došlo, musí daňová úleva vrátit. To například znamená, že při zrušení penzijního připojištění po 4 letech spoření byste při měsíčním ukládání 1 500 Kč ztratili 7 200 korun na státních příspěvcích. Penzijnímu fondu byste museli zaplatit sankci ve výši 800 korun. V daňovém přiznání za rok 2012 byste si museli navýšit daňový základ o 48 000 Kč. To by znamenalo při 15% dani vyšší daňovou povinnost o 7 200 Kč.

Životní pojištění a 3 základní podmínky

V RENTIA, divizi AWD, spatřujeme i v životním pojištění finanční produkt se štědrým daňovým odpočtem. Je však třeba splnit několik podmínek. Pojištěný musí být zároveň pojistníkem a z pohledu daně z příjmu i poplatníkem. Výplata pojistného plnění musí být v rámci pojistné smlouvy sjednána až po 5 letech od uzavření pojistné smlouvy. Proběhne nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhne poplatník 60 let věku.

Vysvětlení daňových výhod u životního pojištění považujeme za klíčovou úlohu každého finančního poradce. Špatná interpretace totiž může vést ke zklamání klienta v budoucnu.

Obraťte se na odborníky

Rádi bychom upozornili na nezanedbatelný fakt, že daň se vždy doplácí dle platné legislativy v daném roce. Daňové sazby se samozřejmě mohou v Česku v příštích letech zvýšit. Při vyšší sazbě daně z příjmu by byl daňový nedoplatek tedy ještě vyšší.

Doporučujeme se proto obrátit na odborníky, kteří vám s výběrem finančního produktu pomohou, zodpoví všechny vaše dotazy a sdělí veškerá klíčová fakta. Spoléhat na radu kolegy či kamaráda se totiž nemusí vždy vyplatit.

Autorem komentáře je Kamil Durčák, produktový manažer RENTIA, divize AWD ČR.


Slovo ke dni

  • Jak se rozpadla myšlenka na hromadu zpráv

    Možná se vám to už také stalo. Chcete něco vyřešit, napíšete nebo zavoláte dotyčné osobě. Shrnete myšlenku pěkně v bodech. Krok za krokem. A reakcí na ni je… Chaos. Je to jako když vám někdo vysype puzzle na stůl a vy z nich musíte složit nějaký komplexní obrázek. Máte před sebou fragmenty, které musíte dát dohromady, abyste zrekonstruovali pracně to, co se dalo říci snadno. Jen to chtělo chvíli času a koncentrace, aby byla odpověď na vaši zprávu zformulována se vším všudy. Čím dokonalejší prostředky komunikace máme, tím hůř komunikujeme. Je to prokletí dnešní doby, ale možná by stačilo říct, že prostředky nejsou komunikací samou. Ta by měla mít vždy přehlednou formu, která bude pro příjemce sdělení prostě stravitelná. Tím, že tříštíme pozornost, a schází nám koncentrace, utrácíme na komunikaci čas i energii v trojnásobném množství, než bývalo standardem...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červen 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy kzps 2024 acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3