INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 25. rokem
akcentaV dubnu míra registrované nezaměstnanosti poklesla na 8,4 %. Celkový počet uchazečů o zaměstnání se snížil o 5,3 % na 497 322 osob. Počet volných pracovních míst vzrostl o 4,5 % na 41 707. Míra nezaměstnanosti v dubnu poklesla oproti předchozímu měsíci o 0,5 % na 8,5 %. To je nepatrně lepší výsledek než činily naše odhady.

Začátek jara a s ním spojené sezónní práce lze označit za hlavní důvod poklesu nezaměstnanosti. Po sezónním očištění se však míra nezaměstnanosti v podstatě nijak nezměnila. Celkový počet uchazečů o zaměstnání se oproti březnu snížil na 497 322, což jde na vrub právě sezónním pracím. Počet volných pracovních míst naopak vzrostl na 41 707, díky čemuž se snížil poměr počtu uchazečů na jedno pracovní místo na necelých 12 osob. Tento poměr zůstává však i nadále na velmi vysokých úrovních.

Přetrvávajícím problémem domácího hospodářství je nedostatečná tvorba nových pracovních míst. Navíc pravděpodobnost, že by se situace na pracovním trhu v tomto roce nějak výrazně zlepšila, je zcela minimální. Pozitivní impulsy v tomto směru nelze očekávat ani z domácí ekonomiky, ani ze zahraničí. Domácí ekonomiku trápí slabá domácí poptávka, kterou podporuje fiskálně restriktivní politika současné vlády. Země EU se potýkají s vlastními problémy a tak ani ze západu nelze očekávat svěží vítr. Pro další vývoj nezaměstnanosti se v tomto roce se jeví nejpravděpodobněji dvě varianty. Vše zůstane při starém a nezaměstnanost se bude pohybovat na podobných hodnotách jako v loňském roce. Pesimističtější varianta by znamenala růst nezaměstnanosti a další zhoršení situace na pracovním trhu.

Dynamika průmyslové výroby dále zpomaluje

Objem průmyslové výroby v březnu letošního roku meziročně poklesl o 0,7 %, avšak po očištění od vlivu pracovních dnů si udržel kladné tempo růstu ve výši 1,8 %. Nelze však zakrýt fakt, že dynamika průmyslové výroby v předchozích měsících výrazně zvolnila a výsledky za březen tak jen potvrzují celkový obraz stagnujícího domácího hospodářství.

Nepříliš povzbudivou zprávou je i meziroční pokles hodnoty nových zakázek, a to jak domácích (2,2 %), tak i zahraničních (0,5 %). Zcela vážně navíc hrozí, že nové zakázky ze zahraničí budu v dalších měsících klesat, což by odpovídalo zhoršujícím se hospodářským tendencím v západoevropských zemích. Především vývoj v Německu sebou v poslední době přináší řadu nejasností a předstihové indikátory z tamního průmyslu ukazují, že německé lokomotivě začíná docházet dech. To pro domácí průmysl nevěstí nic dobrého.

Miroslav Novák, analytik společnosti AKCENTA CZ

Slovo ke dni

  • Životní malichernosti: ach ta doprava!

    Také se snažíte dobře hospodařit s každou minutou? Je to někdy to jediné, co člověku zbývá k tomu, aby byl stále aktivní, aby stihl využít hodně z toho, co mu život nabízí. A aby rovněž oplácel v tom nejlepším slova smyslu těm, kteří si to zaslouží. Nechci být patetická, a už vůbec ne škarohlíd a remcal, ale stále častěji přemýšlím o tom, jestli to všechno snažení má vůbec cenu. Jestli má smysl podnikat, odvádět daně, být laskavý, vstřícný, zodpovědný člověk. Všechno může rázem pokazit třeba městská hromadná doprava. Bydlím v Praze a z jednoho místa se snažím jezdit víc než 30 let do centra. Škoda, že jsem si nevedla přehled o všech těch zpožděních, která mi znemožnila obchodní schůzku, včasné zahájení nejrůznějších akcí, účast na tiskových konferencích, zmeškání divadelního představení, cestu do zahraničí.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Září 2023

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE