INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem
Společnost Fosfa vítá rozhodnutí poradního antidumpingového výboru Evropské komise neuvalit prozatímní antidumpingová cla na dovoz bílého (žlutého) fosforu z Kazachstánu. Neuložení navrhovaných prozatímních protidumpingových opatření bylo možné i díky konzistentnímu a principiálnímu postoji české delegace vedené pracovníky Ministerstva průmyslu a obchodu.

„Vážíme si zásadového postoje ministra průmyslu a jeho týmu, kteří v zájmu českých zpracovatelů a odběratelů zabránili uvalení ochranářských bariér pro dovoz fosforu z Kazachstánu. Jsme společně se zpracovateli fosforu v dalších zemích EU přesvědčeni, že takový krok by ve skutečnosti poškodil zpracovatelský průmysl a návazná odvětví, až po konečné spotřebitele," komentoval rozhodnutí generální ředitel a předseda představenstva společnosti Fosfa Ivan Baťka.

Antidumpingové řízení ve věci dovozu bílého (žlutého) fosforu z Kazachstánu zahájila Evropská komise na podnět holandské společnosti Thermphos International BV, která je jediným výrobcem této chemické látky v Evropské unii. Firma ve svém podnětu tvrdila, že kazašští producenti vyvážejí bílý fosfor do zemí EU za dumpingovou cenu, čímž údajně poškozují příslušné výrobní odvětví EU, reprezentované právě tímto jediným výrobcem. Své tvrzení dokládala zhoršujícím se tržním postavením v neprospěch dováženého fosforu. „Je zřejmé, že nepříznivou situaci tohoto výrobce způsobily jiné faktory, především jeho obchodní a výrobní politika, a že není namístě svádět vinu na kazašské dodavatele," dodal obchodní ředitel společnosti Fosfa Michal Kostrba .

Antidumpingové řízení nadále pokračuje až do konečného rozhodnutí, které musí Rada Evropské unie přijmout nejpozději do 15 měsíců od zahájení řízení, tedy do 15. března 2013.

(tz)

Slovo ke dni

  • Obrat k přirozené stravě nebo zdravému selskému rozumu?

    Není to tak dávno, co vyšla souhrnná zpráva pod hlavičkou OSN upozorňující na nebezpečí vysoce zpracovaných potravin. A čím že jsou nebezpečné? Mají souvislost s výskytem a rozvojem některých chorob včetně těch obávaných civilizačních a duševních. O posledně jmenovaných se dokonce hovoří čím dál častěji jako o epidemii. Není se co divit. Evoluce člověku trvala léta. Jak by mohlo být lidské zažívání zvyklé na látky nebo technologické zpracování surovin, které není starší než století? Zažili jsme boom ztužených tuků, tuků na smažení, průmyslových cukrovinek obohacených o kukuřičný sirup, glukózovo-fruktózový sirup, modifikované škroby, emulgátory, sladidla, přídavky mléčných bílkovin, hrachového proteinu…Ve výčtu by se dalo pokračovat. Otázka tedy zní, když je možné restrikcemi potírat kde co, nebylo by nasnadě také něco zvýhodnit? Třeba...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Květen 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy kzps 2024 acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3