INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 21. rokem

Čeští exportéři neočekávají od budoucí vlády žádné výraznější zlepšení a podporu českého vývozu. Vyplývá to z průzkumu, který Asociace exportérů provedla 14. listopadu na již XI. Exportním fóru, kam se sjeli přední čeští exportéři.Žádnou zásadní změnu od právě sestavované vlády neočekává 35 % tuzemských vývozců, mírně optimistických je 31 % oslovených exportérů. Výraznou změnu směrem k lepšímu předpokládá pouze 10 % z nich, naopak mírné zhoršení podmínek pro export předvídá 22 % exportérů, zásadní změny k horšímu pak 2 % vývozců.

Práce budoucí vlády? Na lepší trojku

„Výsledky šetření jasně ukazují, že exportéři nemají vůči budoucí vládě žádná přehnaná očekávání a predikují jen velmi mírné nebo vůbec žádné zlepšení co do jejího vlivu na podnikatelské prostředí. Předpokládají, že vláda bude pracovat v průměru na lepší trojku, pokud by ji hodnotili jako ve škole,“ říká Otto Daněk, místopředseda Asociace exportérů.

Podmínky nutné k podpoře exportu

Účastníci XI. Exportního fóra se zároveň shodli na 3 podmínkách, které pomohou českému exportu a současně souvisí s aktivitami budoucí vlády a dalších orgánů. „V prvé řadě bychom uvítali stabilní právní a daňové prostředí s minimálním množstvím legislativních změn a nezvyšování daňové zátěže pro podniky. Druhou podmínkou je vybudování a udržování antikorupčního prostředí a důsledné trestání jakýchkoliv nepravostí, protože dochází k fatálním ztrátám, a to nejen ve státním rozpočtu,“ shrnuje předseda Asociace exportérů Jiří Grund. „Třetí podmínkou je kurz koruny nad hranicí 26 korun za euro,“ dodává k nedávnému opatření centrální banky.

Očekávání exportérů od právě sestavované vlády:

10 % - očekává velké zlepšení proti minulé vládě

31 % - mírné zlepšení

35 % - neočekává žádnou změnu

22 % - očekává mírné zhoršení

2 %   - očekává výrazné zhoršení

 Vyjádření exportérů k intervenci ČNB:

41 % s intervencí ČNB na oslabení koruny souhlasí

41 % nemá vyhraněný názor

18 % s intervencí nesouhlasí

Aktivity Asociace exportérů

Asociace exportérů vznikla v roce 2002 s cílem zachovat a zvyšovat konkurenceschopnost tuzemských firem, zejména těch exportních. Zástupci Asociace sledují tendence a vývoj legislativy Evropské unie a upozorňují na možná rizika pro Českou republiku. Členové Asociace posilují komunikaci s vládou při přípravě proexportních opatření a upevňují i vztahy se zástupci České národní banky. Asociace spolupracuje rovněž se špičkovými analytiky na tvorbě ukazatelů, které vyjadřují vliv tuzemských exportních společnosti na ekonomiku České republiky. Sdružení exportních firem současně již devátým rokem pořádá pro firmy Exportní fórum.

www.asociaceexporteru.cz

Slovo ke dni

  • Klid nad zlato

    Priority lidí procházejí velkými proměnami. Cení se to, co je vzácné a navýsost potřebné. A tím se stalo nyní ticho a samota. Někdo je marně hledá, jiný z nich udělal business. Soutěže EY Podnikatel roku, která se konala v Monaku, se zúčastnil i finský podnikatel Samu Hällfors. Vymyslel a vyrábí zvukotěsné buňky, do nichž se zaměstnanci mohou skrýt, když jim kolegové lezou na nervy nebo když si potřebují zavolat. Finsko přitom patří k málo zalidněným zemím a řeklo by se, že tam každý může najít samotu a utéct od hluku. V čínských, amerických nebo evropských metropolích bude situace mnohem dramatičtější a poptávka po budkách podstatně vyšší. Zkrátka to, čeho byl dříve nadbytek, se mění v nedostatkové zboží. I voda, vzduch a mezilidské vztahy. Zůstává otázka, zda i ty půjdou koupit.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červen 2018

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Duševní vlastnictví

upv logo

Získávání technického know-how z patentových databází 27. květen 2019

Databáze průmyslověprávních informací jsou velice užitečným zdrojem znalostí. Jejich prostřednictvím lze získat údaje, které jen s obtížemi naleznete jinde. V některých případech dokonce platí, že tyto informace z jiných zdrojů vůbec získat nelze. Na následujících řádcích se o těchto poněkud nedoceněných pomocnících dozvíte více.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3

INZERCE