INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem
Jak ukázal červnový průzkum zaměstnaneckých benefitů, který uskutečnila ING Pojišťovna se Svazem průmyslu a dopravy ČR ve 112 firmách, 98 % z nich aktuálně poskytuje daňově zvýhodněné zaměstnanecké benefity a počet benefitů nárůstá. Ačkoliv byly až donedávna jedničkou v jejich nabídce stravenky, letos již převažuje vzdělávání. V současnosti tuto formu využívají čtyři pětiny podniků a do konce příštího roku se zde předpokládá asi 11% nárůst. Potvrzuje sem že firmy více investují do budoucnosti svých lidí namísto věcného odměňování. Svědčí o tom rovněž zvýšený zájem zaměstnavatelů o pojistné produkty, kde například poskytování příplatku na životní pojištění vzrostlo o 15 % a vzrostl podíl firem, které je poskytují (54 %). Zvyšuje se také podíl penzijního připojištění a tuto formu benefitů již využívá 71 % společností. Firmy zde svým zaměstnancům přispívají až dvěma tisíci korunami měsíčně, v průměru je to pak 591 Kč měsíčně. Další navýšení tohoto příspěvku plánuje kolem 3 % společností, přičemž toto navýšení se bude pohybovat od 200 do 1700 Kč.

Pokud se týká danově nezvýhodněných benefitů, zde převažuje známá trojice – firemní automobil, mobilní telefon a věcné odměny. Z nich pak s podílem 80 % převažuje poskytování mobilního telefonu, který svým zaměstnancům poskytuje 84 % zaměstnavatelů. Následuje firemní automobil, jenž mají zaměstnanci k dispozici v 80 % podniků.

K daňově nezdanitelným benefitům patří rovněž zaměstnanecké půjčky, které firmy poskytují většinou na koupi bytu, nemovitosti či vybavení. Tyto většinou bezúročné půjčky poskytuje svým zaměstnancům již kolem 32 procent firem a dá se přepodkládat, že jejich počet dál poroste. Ukazuje se totiž, že tato forma benefitu významným způsobem posiluje stabilitu pracovní sály, a to je zvláště ve firmách s velkou fluktuací zaměstnanců významným nástrojem k prosazení pozitivních změn. K dalším daňově nezdanitelmným benefitům patří zajištění pitného režimu (79 % firem – nárůst o 8 %), věcné dary a jednorázové odměny (64 % – nárůst o 7 %), 13. plat (37 % – nárůst o 5 %), o procento, na 28 %, poklesl benefit v oblasti kulturního vyžití, stejně tak tomu bylo v oblasti sportu (32 %), ve stejné výši (18 %) zůstal příspěvek na dovolenou i v oblasti posilování zdraví (24 %).

Zlepšující se ekonomika firem a růst jejich stability, jak potvrdil průzkum, se do oblasti benefitů bezprostředně promítá. Zlepšení své ekonomické situace zaznamenalo přibližně 40 % oslovených firem, tedy o čtvrtinu více, než loni, a to se také promítá do oblasti zaměstnaneckých benefitů jak z hlediska jejich růstu, tak i kvalitivních změn jejich struktury ve prospěch trvalých benefitů a dalších motivačních služeb. 18 % firem poskytuje například odměnu za odpracované roky a 13 % firem přidává týden dovolené navíc nebo placené volno. Naproti tomu zhoršení ekonomické situace se dotklo 18 % firem; v tomto případě se to však do poskytování benefitů dosud nepromítlo.

(tz)

Slovo ke dni

  • O zdravém stravování

    Na tohle téma se vedou spory. Jedni tvrdí, že maso do našeho jídelníčku nebude smět, druzí by je za taková tvrzení nejraději uškrtili. První to zdůvodňují tím, že naše planeta skomírá a z jisté části za to můžeme my, lidi masožravci, a nabádají nás k tomu, abychom se v jídle umírnili a více využívali na talíři zeleninu a ovoce. Což o to, to je určitě správná a potřebná cesta, zvýšit podíl kedlubů, mrkve, salátu nebo brokolice v našem žaludku. Zemědělci ale zase tvrdí, že bez hnoje, tedy chlévské mrvy, za chvíli budou pole neúrodná, že zkrátka hovězí dobytek, čuníky, ovce lidstvo potřebuje, aby bylo z čeho posléze produkovat obilí, řepu, brambory, okurky, rajčata. Protože řádně vyhnojené pole, tedy organicky, ničím nenahradíš. A že hydroponie lidstvo nezachrání. Myslím, že všichni máme kousek pravdy. A fakta, která k něčemu vedou, nejsou ani...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Únor 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3 

INZERCE