INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 24. rokem
Jak ukázal červnový průzkum zaměstnaneckých benefitů, který uskutečnila ING Pojišťovna se Svazem průmyslu a dopravy ČR ve 112 firmách, 98 % z nich aktuálně poskytuje daňově zvýhodněné zaměstnanecké benefity a počet benefitů nárůstá. Ačkoliv byly až donedávna jedničkou v jejich nabídce stravenky, letos již převažuje vzdělávání. V současnosti tuto formu využívají čtyři pětiny podniků a do konce příštího roku se zde předpokládá asi 11% nárůst. Potvrzuje sem že firmy více investují do budoucnosti svých lidí namísto věcného odměňování. Svědčí o tom rovněž zvýšený zájem zaměstnavatelů o pojistné produkty, kde například poskytování příplatku na životní pojištění vzrostlo o 15 % a vzrostl podíl firem, které je poskytují (54 %). Zvyšuje se také podíl penzijního připojištění a tuto formu benefitů již využívá 71 % společností. Firmy zde svým zaměstnancům přispívají až dvěma tisíci korunami měsíčně, v průměru je to pak 591 Kč měsíčně. Další navýšení tohoto příspěvku plánuje kolem 3 % společností, přičemž toto navýšení se bude pohybovat od 200 do 1700 Kč.

Pokud se týká danově nezvýhodněných benefitů, zde převažuje známá trojice – firemní automobil, mobilní telefon a věcné odměny. Z nich pak s podílem 80 % převažuje poskytování mobilního telefonu, který svým zaměstnancům poskytuje 84 % zaměstnavatelů. Následuje firemní automobil, jenž mají zaměstnanci k dispozici v 80 % podniků.

K daňově nezdanitelným benefitům patří rovněž zaměstnanecké půjčky, které firmy poskytují většinou na koupi bytu, nemovitosti či vybavení. Tyto většinou bezúročné půjčky poskytuje svým zaměstnancům již kolem 32 procent firem a dá se přepodkládat, že jejich počet dál poroste. Ukazuje se totiž, že tato forma benefitu významným způsobem posiluje stabilitu pracovní sály, a to je zvláště ve firmách s velkou fluktuací zaměstnanců významným nástrojem k prosazení pozitivních změn. K dalším daňově nezdanitelmným benefitům patří zajištění pitného režimu (79 % firem – nárůst o 8 %), věcné dary a jednorázové odměny (64 % – nárůst o 7 %), 13. plat (37 % – nárůst o 5 %), o procento, na 28 %, poklesl benefit v oblasti kulturního vyžití, stejně tak tomu bylo v oblasti sportu (32 %), ve stejné výši (18 %) zůstal příspěvek na dovolenou i v oblasti posilování zdraví (24 %).

Zlepšující se ekonomika firem a růst jejich stability, jak potvrdil průzkum, se do oblasti benefitů bezprostředně promítá. Zlepšení své ekonomické situace zaznamenalo přibližně 40 % oslovených firem, tedy o čtvrtinu více, než loni, a to se také promítá do oblasti zaměstnaneckých benefitů jak z hlediska jejich růstu, tak i kvalitivních změn jejich struktury ve prospěch trvalých benefitů a dalších motivačních služeb. 18 % firem poskytuje například odměnu za odpracované roky a 13 % firem přidává týden dovolené navíc nebo placené volno. Naproti tomu zhoršení ekonomické situace se dotklo 18 % firem; v tomto případě se to však do poskytování benefitů dosud nepromítlo.

(tz)

Slovo ke dni

  • Zima za námi, plynu je dost

    Před začátkem zimní topné sezóny si podniky ani drobní spotřebitelé nebyli jisti, jak vystačí se zásobami paliv. Teď už to máme za sebou a ministerstvo průmyslu a obchodu s úlevou konstatuje, že jsme obstáli na výbornou. I když zásobování, zvláště plynu z tradičních zdrojů, bylo přerušeno, nic dramatického se nestalo. Není pochyb o tom, že hlavní roli sehrál odpovědný přístup velkých i malých odběratelů, kteří vystačili s tím, co bylo k dispozici. Vcelku logicky tomu napomohly i výrazně vyšší ceny energií a také technologie efektivněji využívající každou kilowatthodinu. Nicméně šetrné nakládání se zdroji musí pokračovat během celého roku, protože levně už nikdo nenakoupí a nadbytek zdrojů zřejmě už navždy patří minulosti. Potvrdilo se tak staré české přísloví, že nouze naučila Dalibora housti. Ku prospěchu nás všech.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Březen 2023

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3