INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

Kam kraci_management_Zleva_Zurek_Kupec_PasmikII_2Účastníci čtvrté konference Kam kráčí management? organizované Českou manažerskou asociací a Českou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj, manažeři, ekonomové a studenti se dne 16. února v Herálci věnovali kritickému zhodnocení dokumentu Strategický rámec Česká republika 2030. Tento dokument formuluje základní principy udržitelného rozvoje země a ukazuje, jak mohou být uplatněny ve všech oblastech společnosti, ale i v každé firmě připravené nést společenskou odpovědnost za svoji činnost. Připravila jej Rada vlády pro udržitelný rozvoj ve spolupráci s dalšími nestátními subjekty.

Na snímku zleva Žurek, Kupec a Pašmik

Vzhledem ke komplexnímu charakteru udržitelnosti názory diskutujících odrážely širokou škálu témat. Tajemnice Rady vlády pro udržitelný rozvoj Anna Kárníková zmínila, že Česká republika má 147 dílčích strategických dokumentů. Strategický rámec Česká republika 2030 má být zastřešujícím dokumentem, který by vytvořil společnou vizi. „Dokument vychází z podrobných analýz. Unikátní na něm je perspektiva - cílem není konkurenceschopnost ani hospodářský růst, ale kvalita života obyvatel v ČR.“

Jako stěžejní část strategického rámce se ukázala oblast Dobré vládnutí. Bývalá členka poradní skupiny prezidenta Světové banky Jana Matesová upozornila, že špatné vládnutí nemůže nikdy zajistit udržitelný rozvoj. Zdůraznila také, že vládnutí není činnost veřejné správy, jsou to pravidla – vesměs neformální, podle kterých funguje společnost. Jaroslav Pašmik z VŠE dodal, že právě v této oblasti ztrácíme obrovské prostředky a promrháváme náš potenciál. Podle Olgy Kupec, jednatelky společnosti Abydos a Manažerky roku 2012, nastává změna paradigmatu ekonomické sféry. Krátkodobý horizont v oblasti vládnutí vidí jako kritický prvek. „Jakýkoliv podnik, který nemá dlouhodobou strategii, má jepičí život, to stejné platí i v oblasti vládnutí.“

Jaroslav Biolek, spolumajitel firmy AutoCont CZ, označil jako klíčovou oblast Rozvoj lidí a vzdělávání. Dlouhodobě vnímá potřebu společenské změny a jako jedinou účinnou cestu vidí podporu vzdělávání. Jan Žůrek, prezident CBCSD, vnímá jako zásadní rostoucí nerovnost ve společnosti vedoucí k frustraci velkých sociálních skupin. „Neobával bych se ani tak vzpoury robotických strojů proti lidstvu, ale toho, že část lidstva neunese dalekosáhlé změny způsobu svého života a bude proti tomu revoltovat,“ vyjádřil své obavy během diskuze Jan Žůrek.

Závěry konference ukázaly jasnou podporu přijetí dokumentu Strategický rámec Česká republika 2030 vládou ČR. „Přijetí a důsledná implementace dlouhodobé strategie na úrovni vlády bude příležitostí pro cílené uplatnění inovativních řešení ve všech oblastech a vytvoří stabilní prostředí pro podnikání a tím i prosperitu země,“ vyjádřil se Pavel Kafka, prezident České manažerské asociace.

V této souvislosti účastníci konference také připomenuli Pařížskou klimatickou dohodu OSN z roku 2015 a vyjádřili podporu její očekávané ratifikaci v Parlamentu České republiky.

(tz)

Slovo ke dni

  • Zima s otazníkem

    Dříve trápilo vlekaře jen počasí. Teď jsou na tom hůř. Musí se navíc vyrovnat s omezeními v souvislosti s nepříznivou epidemickou situací. Zatímco podnikatelé musí plánovat a rozhodovat se s předstihem, totéž i hosté horských chat a milovníci zimních sportů, vláda vydává rozhodnutí ze dne na den a šmahem ruší předešlé sliby. Nikdo teď neví, zda vůbec dovolí lidem odjet do Krkonoš, Orlických hor, na Šumavu, do Jeseníků, Beskyd… a trávit tam společně vánoční svátky. Za takových podmínek, kdy vzniká mnoho neznámých a ubývá jistot, se vlastně ani úspěšně podnikat nedá. Avšak kdo odepíše celou zimní sezonu, odepíše značné investice, ten už se té další nemusí dožít. Co za této složité situace lidem poradit? Mít v rozhodování šťastnou ruku, nepropadat panice a věřit, že na to nejhorší nedojde.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Listopad 2021

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 1 kopie

Porušování práv k duševnímu vlastnictví a IP mediace 19. listopad 2021

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) v roce 2019 zveřejnil na svých webových stránkách studii, kterou provedl ve spolupráci s Evropským patentovým úřadem (EPO), a mimo jiné konstatoval, že vzhledem k vysoké hodnotě práv duševního vlastnictví představuje jejich porušování velmi lukrativní trestnou činnost, která má za následek značné náklady pro vlastníky práv a hospodářství obecně. 

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3