INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 21. rokem

platbyTlak na malé a střední podniky na přijetí delších platebních lhůt se zvyšuje. Třetí ročník průzkumu ukázal, že v České republice je celkem 88 % respondentů, kteří tvrdí, že od nich byly požadovány delší lhůty splatnosti, než jim vyhovují. To je mnohem více než evropský průměr, který činí 61 %. Dále 82 % českých respondentů uvádí, že přijali delší lhůty, než jaké jim vyhovují, a tento problém se stává zřejmý. Zmíněnou hodnotu je možné srovnat s evropským průměrem, který činí 58 %. Tyto výsledky vycházejí z odpovědí 10 468 respondentů z 29 zemí. Hodnota avizovaných 82 % je každopádně meziročně vyšší o 10 %.

„Platební kultura směřuje špatným směrem. Firmy uvádějí, že musí akceptovat stále delší lhůty splatnosti, načež se problém přenese na dalšího subdodavatele. Potřebujeme nové iniciativy, které nastolí radikálně novou kulturu promptních plateb,“ uvádí Karol Jurák, výkonný ředitel společnosti Intrum Justitia v České republice.

Zpožděné platby nadále představují vážnou hrozbu pro podniky po celé Evropě. Vliv opožděných plateb za faktury na zaměstnanost v podnicích je v ČR ve srovnání s Evropou výrazně nižší. v České republice připustilo 12 % podniků, že by zrychlení úhrad faktur zjednodušilo přijímání nových zaměstnanců. V ostatních zemích Evropy je to až 25 %. Příčinou je zejména růst ekonomiky v České republice.

Vliv opožděných plateb za faktury na růst podniků je v ČR obdobný jako v Evropě. Každý třetí respondent považuje opožděné úhrady svých faktur za brzdu růstu.

Ve snaze pomoci malým a středním podnikům zavedla v roce 2011 EU směrnici o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích. Evropská komisařka pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky, Elżbieta Bieńkowska, při revizi této směrnice loni v srpnu poznamenala, že „nás čeká ještě spousta práce, než se důsledná kultura včasného placení stane realitou.“

Z letošního Evropského reportu o platbách spotřebitelůodspolečnostiIntrum Justitia vyplývá, že se opatření na národní úrovni, která by řešila problémy se zhoršující se platební morálkou, těší široké podpoře. Čtyřicet procent podniků by uvítalo novou legislativu řešící platební návyky, zatímco třicet procent by upřednostnilo dobrovolné iniciativy, například zavedení norem slušného chování.

O společnosti Intrum Justitia

Společnost Intrum Justitia je přední evropskou společností, která poskytuje služby v oblasti správy pohledávek a nabízí komplexní služby včetně odkupu pohledávek určené k měřitelnému zlepšení cashflow klientů a jejich dlouhodobé ziskovosti. Založena byla roku 1923 a dnes má zhruba 4 200 zaměstnanců na 21 trzích. Její konsolidované příjmy činily v roce 2016 6,1 miliardy švédských korun. Intrum Justitia AB je od roku 2002 kótovaná na burze Nasdaq OMX ve Stockholmu. Další informace naleznete na stránkách www.intrum.com

O Evropském reportu o platbách spotřebitelů Intrum Justitia

Evropský report o platbách spotřebitelů za rok 2016 je založený na průzkumu veřejného mínění, který probíhal simultánně v 29 evropských zemích od ledna do března 2017. V této zprávě společnost Intrum Justitia shromáždila data z 10 468 firem v Evropě, aby mohla analyzovat platební chování a finanční zdraví evropských podniků.

(tz)

Slovo ke dni

  • Vraťme život krajině!

    Česká společnost ornitologická a Českomoravská myslivecká jednota předaly ministru zemědělství petici Vraťme život krajině s 55 tisíci podpisy. Upozorňují, že naše krajina trpí intenzívním hospodařením a nevhodnými zásahy. Indikátorem toho, že něco děláme špatně, je velký úbytek ptactva a také hmyzu. Není pochyb, že bez moderního zemědělství bychom neuživili přes 10 milionů obyvatel. Na druhou stranu si pěstitelé a chovatelé musí sáhnout do svědomí a říci, kdy si svou úlohu zjednodušují a kdy volí snadnější postup na úkor ochrany přírody. Kompromis bude stát hodně úsilí, možná i trochu peněz, ale je nevyhnutelný. Nikdo nemůže žít a dlouhodobě hospodařit na mrtvé půdě, v pusté krajině, v umělém prostředí.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Prosinec 2019

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Duševní vlastnictví

upv logo

Sto let pro ochranu nejlepších nápadů 15. říjen 2019

Sté výročí zřízení tehdejšího Patentního úřadu v Praze je příležitostí připomenout si nejen významná, ale i obtížná období oboru průmyslové vlastnictví i činnosti Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV).

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3

INZERCE