INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem
clip_image002Češi nejvíce oceňují na službách poradenské společnosti osobní přístup ke klientům. Uvedlo to více než 43% respondentů průzkumu veřejného mínění na téma „Kvalita finančních služeb a spokojenost zákazníků", který zrealizovala v srpnu 2011 výzkumná agentura SANEP.

Další vlastností, kterou respondenti na poradenských společnostech oceňují, je odbornost poradců, které firma zaměstnává a jejich prestiž v oboru, toto kritérium uvedlo více než 12% dotázaných.

Co byste nejvíce ocenili/oceňujete na službách poradenské společnosti?

Výzkum realizovala agentura SANEP od 28. července do 10. srpna 2011 na respondentním vzorku 3 879 lidí ve věku 25-55 let.

Zdá se, že v praxi se lidé však s naplněním svých požadavků nesetkávají. Služby finančních poradců označují respondenti v 30% jako nedůvěryhodné.

Na otázku, v jaké oblasti by nejvíce uvítali radu odborníka, respondenti ve 30% odpovídali, že by neupřednostnili žádnou oblast, ale měli by zájem o správu komplexního portfolia (tedy nejen financí, ale i investic, realit a daní).

Většina poradenských společností na českém se trhu se však zaměřuje na poradenství v oblasti financí. Poradenství, které zahrnuje všechny tyto oblasti, na tuzemském trhu nabízí pouze několik firem.

„V současnosti se firmy v oblasti poradenství zaměřují přednostně primárně na finance. Pro klienty je však stále důležitější správa komplexního portfolia, které zahrnuju jak finance, tak i nemovitosti, reality a daňové poradenství," řekl ředitel poradenské společnosti Stone & belter Ing. Mojmír Urbánek.

Výzkum realizovala agentura SANEP od 28. července do 10. srpna 2011 na respondentním vzorku 3 879 lidí ve věku 25-55 let.

Slovo ke dni

  • Voda a veselí

    Tvoří až 80 % lidského těla. V její molekule jsou obsaženy dva atomy vodíku a jeden atom kyslíku. Podle některých studií uspořádáním molekul dokáže reagovat na emoce. Harmonické uspořádání lze dosáhnout tím, když tuto kapalinu udržujeme v prostředí, kde vládne pohoda, pozitivní lidské emoce bez extrémních výkyvů. K opaku stačí vodu vystavit agresi, hněvu a lítosti či smutku. Je to zjištění, které vede k zamyšlení. Voda je základem procesů v lidském těle. A je-li vystavena každodennímu bohatému přísunu negace, jak na to organismus musí reagovat? A co když bychom naopak naše smysly zušlechťovali přísunem optimismu, radosti a naděje? Jak by se naše těla změnila? Dala by se tak třeba zvrátit některá psychosomatická onemocnění… Možná by se dokázaly aktivovat hluboké procesy obnovy a prodloužila by se průměrná délka dožití ve zdraví… Nebylo...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červenec 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2 audepor

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy kzps 2024 acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3