INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 24. rokem
logoČeši nevěří finančním poradcům a poradenským společnostem. V průzkumu veřejného mínění na téma „Kvalita finančních služeb a spokojenost zákazníků", který zrealizovala v srpnu 2011 výzkumná agentura SANEP, charakterizují respondenti poradenské společnosti jako nedůvěryhodné. Tento názor má více než 30% dotázaných.

petrskovsk1Za služby finančních poradců by Češi v žádném případě neplatili. Více než 25% dotázaných uvedlo, že jim investice do rady finančního poradce nepřijde efektivní. Téměř třetina oslovených raději požádá o radu pracovníky specializovaných institucí (banky, spořitelny či realitní kanceláře). Toto zjištění je vcelku překvapivé, neboť svou úroveň finanční gramotnosti ohodnotili respondenti v průměru známkou 2-.

Češi si tedy nejsou jisti svými schopnostmi v oblasti finanční gramotnosti. Radu poradce však nevyhledávají. Nejčastěji uváděným důvodem je neschopnost určit, které společnosti mohou důvěřovat a které nikoli.

Z jakého důvodu byste se rozhodli nepřijmout nabídku pomoci finančního poradce?

Výzkum realizovala agentura SANEP od 28. července do 10. srpna 2011 na respondentním vzorku 3 879 lidí ve věku 25-55 let.

Poradenským společnostem, které profitují z provizí, nevěří, ale za objektivní radu odborníka nejsou ochotni zaplatit.

Možná Čechům příliš nezáleží na efektivní správě jejich portfolia (ať už se jedná o finance, investice, reality či daně). Při rozhodování mezi radou finančního poradce a např. bankovního úředníka, by respondenti zvolili častěji možnost druhou. Z toho vyplývá, že důvěra v prodejce finančních produktů je větší než v odborné poradce.

Byli byste ochotni zaplatit za radu finančního poradce?

Výzkum realizovala agentura SANEP od 28. července do 10. srpna 2011 na respondentním vzorku 3 879 lidí ve věku 25-55 let.

„Hlavní problém vidím v tom, že v současnosti se role tzv. finančních poradců čím dál více přibližuje roli prodejců konkrétních produktů. Dnes ve většině společností poradci neposkytují objektivní rady a neřídí se potřebami klienta. Řídí se spíše výší provizí. Dokud se tento systém nezmění, důvěra lidí v náš obor nemůže vzrůst," vyjádřil se k výsledkům průzkumu výkonný ředitel poradenské společnosti Stone & belter Ing. Mojmír Urbánek.

Český trh finančního poradenství si musí dle Ing. Mojmíra Urbánka urovnat své priority. „Buď budou hrát provize stále hlavní roli, nebo se do popředí dostane klient a kvalitní řešení jeho problémů,"dodal Urbánek.

(tz)

Slovo ke dni

  • Proč skončili živnostníci?

    Loni ukončilo činnost 1300 nejmenších podnikatelů. Asi není žádným překvapením, že řada z nich si spočítala, že ve stále těžších ekonomických podmínkách se prostě neuživí a „zavřeli krám“. Ale je tu ještě jeden významný faktor. Jen v mém okolí se rozhodly dvě osoby samostatně výdělečně činné zrušit živnostenský list z administrativních důvodů. Nechtěly si totiž otevřít datovou schránku, která je od nového roku 2023 k podnikání nutná. Pro někoho jen obvyklá operativa, pro jiného však další „papírování“ a možná až nepříjemný dohled státu. Uvidíme, zda je úbytek živnostníků jen mimořádný jev, který se v příštích letech nebude opakovat, nebo byl nastoupen nový dlouhodobý trend. Ti, co zůstali, brzy zjistí, že se vlastně nic podstatného nestalo, nebo naopak se s datovými schránkami nesžijí. Podle mého názoru převáží první skupina. Každá...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Leden 2023

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3