INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem
logoČeši nevěří finančním poradcům a poradenským společnostem. V průzkumu veřejného mínění na téma „Kvalita finančních služeb a spokojenost zákazníků", který zrealizovala v srpnu 2011 výzkumná agentura SANEP, charakterizují respondenti poradenské společnosti jako nedůvěryhodné. Tento názor má více než 30% dotázaných.

petrskovsk1Za služby finančních poradců by Češi v žádném případě neplatili. Více než 25% dotázaných uvedlo, že jim investice do rady finančního poradce nepřijde efektivní. Téměř třetina oslovených raději požádá o radu pracovníky specializovaných institucí (banky, spořitelny či realitní kanceláře). Toto zjištění je vcelku překvapivé, neboť svou úroveň finanční gramotnosti ohodnotili respondenti v průměru známkou 2-.

Češi si tedy nejsou jisti svými schopnostmi v oblasti finanční gramotnosti. Radu poradce však nevyhledávají. Nejčastěji uváděným důvodem je neschopnost určit, které společnosti mohou důvěřovat a které nikoli.

Z jakého důvodu byste se rozhodli nepřijmout nabídku pomoci finančního poradce?

Výzkum realizovala agentura SANEP od 28. července do 10. srpna 2011 na respondentním vzorku 3 879 lidí ve věku 25-55 let.

Poradenským společnostem, které profitují z provizí, nevěří, ale za objektivní radu odborníka nejsou ochotni zaplatit.

Možná Čechům příliš nezáleží na efektivní správě jejich portfolia (ať už se jedná o finance, investice, reality či daně). Při rozhodování mezi radou finančního poradce a např. bankovního úředníka, by respondenti zvolili častěji možnost druhou. Z toho vyplývá, že důvěra v prodejce finančních produktů je větší než v odborné poradce.

Byli byste ochotni zaplatit za radu finančního poradce?

Výzkum realizovala agentura SANEP od 28. července do 10. srpna 2011 na respondentním vzorku 3 879 lidí ve věku 25-55 let.

„Hlavní problém vidím v tom, že v současnosti se role tzv. finančních poradců čím dál více přibližuje roli prodejců konkrétních produktů. Dnes ve většině společností poradci neposkytují objektivní rady a neřídí se potřebami klienta. Řídí se spíše výší provizí. Dokud se tento systém nezmění, důvěra lidí v náš obor nemůže vzrůst," vyjádřil se k výsledkům průzkumu výkonný ředitel poradenské společnosti Stone & belter Ing. Mojmír Urbánek.

Český trh finančního poradenství si musí dle Ing. Mojmíra Urbánka urovnat své priority. „Buď budou hrát provize stále hlavní roli, nebo se do popředí dostane klient a kvalitní řešení jeho problémů,"dodal Urbánek.

(tz)

Slovo ke dni

  • Je nás sedm milionů online

    Sčítání lidu, které právě probíhá, ukazuje nejen na počet obyvatel České republiky a jejich vzdělání, práci a bydlení. Zároveň dává obrázek o digitální vyspělosti národa. A myslím, že se nemáme za co stydět. Ještě nebyli sečteni všichni, a už se sedm milionů dotazníků podařilo vyplnit online. Nepochybně nejméně tři čtvrtiny Čechů daly přednost počítači před sčítacím komisařem. Někdy nám připadá, že jsme zaostalí a nikdy nedoženeme vyspělý Západ. Ale to pokládám za falešnou představu, za projev z minula, kdy jsme měli sedávat v koutě a neplést se mezi „dospělé“. Jak vidno, můžeme se rovnat s nejlepšími. Nejen v digitálních dovednostech, ale i v dalších oborech, o čemž vypovídají i úspěchy našich firem v globálním konkurenčním boji. Získáme-li potřebné sebevědomí, budeme mezi prvními. My na to máme!

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Duben 2021

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví

14 Karabec

Jak je to s promlčecí lhůtou při mimosoudním řešení sporů 3. květen 2021

Ve srovnání se zahraničím se alternativní metody řešení sporů (ADR) v České republice používají v oblasti ochrany duševního vlastnictví nedostatečně. S tím souvisí i nedostatek mediátorů odborně připravených vést mediační spory v této specifické oblasti práva. Mediace má přitom nezastupitelnou úlohu zejména v případech, kdy strany nejsou schopny vyjednávat, jejich vzájemné vztahy jsou vyhrocené, soudní řešení nemusí přinést očekávaný výsledek, v dané věci je nejednoznačný výklad práva, hrozí vysoké náklady na vedení sporu, existuje časová či ekonomická tíseň stran nebo spor je příliš komplexní.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE