INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem
logoČeši nevěří finančním poradcům a poradenským společnostem. V průzkumu veřejného mínění na téma „Kvalita finančních služeb a spokojenost zákazníků", který zrealizovala v srpnu 2011 výzkumná agentura SANEP, charakterizují respondenti poradenské společnosti jako nedůvěryhodné. Tento názor má více než 30% dotázaných.

petrskovsk1Za služby finančních poradců by Češi v žádném případě neplatili. Více než 25% dotázaných uvedlo, že jim investice do rady finančního poradce nepřijde efektivní. Téměř třetina oslovených raději požádá o radu pracovníky specializovaných institucí (banky, spořitelny či realitní kanceláře). Toto zjištění je vcelku překvapivé, neboť svou úroveň finanční gramotnosti ohodnotili respondenti v průměru známkou 2-.

Češi si tedy nejsou jisti svými schopnostmi v oblasti finanční gramotnosti. Radu poradce však nevyhledávají. Nejčastěji uváděným důvodem je neschopnost určit, které společnosti mohou důvěřovat a které nikoli.

Z jakého důvodu byste se rozhodli nepřijmout nabídku pomoci finančního poradce?

Výzkum realizovala agentura SANEP od 28. července do 10. srpna 2011 na respondentním vzorku 3 879 lidí ve věku 25-55 let.

Poradenským společnostem, které profitují z provizí, nevěří, ale za objektivní radu odborníka nejsou ochotni zaplatit.

Možná Čechům příliš nezáleží na efektivní správě jejich portfolia (ať už se jedná o finance, investice, reality či daně). Při rozhodování mezi radou finančního poradce a např. bankovního úředníka, by respondenti zvolili častěji možnost druhou. Z toho vyplývá, že důvěra v prodejce finančních produktů je větší než v odborné poradce.

Byli byste ochotni zaplatit za radu finančního poradce?

Výzkum realizovala agentura SANEP od 28. července do 10. srpna 2011 na respondentním vzorku 3 879 lidí ve věku 25-55 let.

„Hlavní problém vidím v tom, že v současnosti se role tzv. finančních poradců čím dál více přibližuje roli prodejců konkrétních produktů. Dnes ve většině společností poradci neposkytují objektivní rady a neřídí se potřebami klienta. Řídí se spíše výší provizí. Dokud se tento systém nezmění, důvěra lidí v náš obor nemůže vzrůst," vyjádřil se k výsledkům průzkumu výkonný ředitel poradenské společnosti Stone & belter Ing. Mojmír Urbánek.

Český trh finančního poradenství si musí dle Ing. Mojmíra Urbánka urovnat své priority. „Buď budou hrát provize stále hlavní roli, nebo se do popředí dostane klient a kvalitní řešení jeho problémů,"dodal Urbánek.

(tz)

Slovo ke dni

  • Voda a veselí

    Tvoří až 80 % lidského těla. V její molekule jsou obsaženy dva atomy vodíku a jeden atom kyslíku. Podle některých studií uspořádáním molekul dokáže reagovat na emoce. Harmonické uspořádání lze dosáhnout tím, když tuto kapalinu udržujeme v prostředí, kde vládne pohoda, pozitivní lidské emoce bez extrémních výkyvů. K opaku stačí vodu vystavit agresi, hněvu a lítosti či smutku. Je to zjištění, které vede k zamyšlení. Voda je základem procesů v lidském těle. A je-li vystavena každodennímu bohatému přísunu negace, jak na to organismus musí reagovat? A co když bychom naopak naše smysly zušlechťovali přísunem optimismu, radosti a naděje? Jak by se naše těla změnila? Dala by se tak třeba zvrátit některá psychosomatická onemocnění… Možná by se dokázaly aktivovat hluboké procesy obnovy a prodloužila by se průměrná délka dožití ve zdraví… Nebylo...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červenec 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2 audepor

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy kzps 2024 acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3