INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 22. rokem
Společnost Manpower Česká republika zveřejnila výsledky průzkumu „Manpower Index trhu práce“ pro čtvrté čtvrtletí roku 2011. V rámci průzkumu Manpower Index trhu práce pro čtvrté čtvrtletí 2011 byla všem účastníkům vybraného reprezentativního vzorku 750 zaměstnavatelů v ČR položena otázka: „Jak očekáváte, že se změní celkový počet zaměstnanců ve vaší společnosti v následujícím čtvrtletí do konce prosince 2011 v porovnání s aktuálním čtvrtletím?“

Zaměstnavatelé v České republice předpovídají pro čtvrté čtvrtletí 2011 opatrnou stagnaci
náboru pracovních sil. 7 % zaměstnavatelů očekává nárůst počtu zaměstnanců, 6 %
předpovídá jeho snížení a 85 % zaměstnavatelů nepředpokládá žádné změny. Na základě
těchto údajů vykazuje Čistý index trhu práce pro Českou republiku pro čtvrté čtvrtletí 2011
hodnotu +1 %. V porovnání s předchozím čtvrtletím je index o 2 procentní body slabší, ale v
meziročním srovnání hlásí zaměstnavatelé zlepšení o 3 procentní body.

„Vlna optimismu českých zaměstnavatelů, která v oblasti náboru nových zaměstnanců
panovala posledních 6 měsíců, se pomalu změnila v opatrnost. Tento posun je přímým
důsledkem negativních zpráv o ekonomice v eurozóně a hrozbě potenciální nové krize.
Zaměstnavatelé po zkušenostech z minulých let reagují více flexibilně na stávající situaci,
stále se snaží zefektivňovat svou produkci při stále menším počtu zaměstnanců,“ řekla
Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka Manpower Česká a Slovenská republika.

Porovnání dle odvětví

Zaměstnavatelé v pěti odvětvích z 10 předpovídají pro čtvrté čtvrtletí 2011 zlepšení
náborového prostředí. Odvětví Zpracovatelský průmysl hlásí neoptimističtější Index ve výši
+10 %. Pozitivní prostředí na trhu práce hlásí také zaměstnavatelé v odvětví Ubytování a
stravování a Finance, pojištění, nemovitosti a další služby podnikům s Indexem +6 %. Čtyři
odvětví očekávají negativní nárůst pracovních sil, kde nejslabší Index -12 % hlásí odvětví Zemědělství, myslivost, lesnictví a rybolov a Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody, kde je Index -10 %.

Regionální srovnání v rámci ČR

Zaměstnavatelé v Praze očekávají pro čtvrté čtvrtletí 2011 mírně optimistické náborové
prostředí, s Čistým indexem trhu práce +7 %. Trh práce v Čechách bude v nadcházejícím
čtvrtletí nejistý, Index zde dosahuje hodnotu 0 %. Zaměstnavatelé na Moravě předpovídají utlumené náborové aktivity s Indexem -2 %. V porovnání s minulým čtvrtletím,  zaměstnavatelé na Moravě hlásí pokles Indexu o 7 procentních bodů. Náborové příležitosti v
Praze se zlepšily o 2 procentní body a v Čechách zůstávají relativně stabilní. V meziročním
srovnání zaměstnavatelé v Čechách i na Moravě hlásí silnější náborové aktivity o 8 a 2
procentní body. Index v Praze zůstává relativně stabilní.

Globální pohled

Více než 65 000 zaměstnavatelů ve 41 zemích a oblastech světa se zúčastnilo průzkumu,
který sleduje předpokládané trendy v oblasti náboru zaměstnanců pro období říjen–prosinec
2011. Zaměstnavatelé ve 36 z 41 zemí a oblastí očekávají, že v posledním čtvrtletí roku
budou v různé míře zvyšovat počet svých zaměstnanců i přes přetrvávající nejistotu v
globální ekonomice. Zaměstnavatelé v Indii, Brazílii, Tchaj-wanu a Singapuru hlásí pro čtvrté
čtvrtletí nejsilnější náborové plány. Předpovědi v Řecku, Itálii, Slovinsku a Španělsku jsou
nejvíce pesimistické a zároveň pouze tyto země ze všech sledovaných vykazují globálně
negativní Index, jako vedlejší produkt dlouhodobě upadající ekonomiky. V porovnání s
předchozím čtvrtletím, zaměstnavatelé ve 32 zemí a oblastech ze 39 očekávají zpomalení
nebo ustálení náborových aktivit. Ze 36 zemí a oblastí, ve kterých je umožněno meziroční
srovnání, zaměstnavatelé v 22 očekávají, že se náborové aktivity zvýší nebo zůstanou
stabilní.

Další výsledky průzkumu Manpower Index trhu práce budou zveřejněny 13. prosince 2011.

O průzkumu „Manpower Index trhu práce“

Průzkum Manpower Index trhu práce se provádí každé čtvrtletí za účelem sledování
záměrů zaměstnavatelů snížit nebo zvýšit počet zaměstnanců během následujícího
čtvrtletí. Česká republika je jednou z 41 zemí a oblastí, ve které průzkum probíhá.
V rámci projektu Manpower Index trhu práce pro 4. kvartál roku 2011 byli osloveni
zaměstnavatelé reprezentativního vzorku 750 zaměstnanců v České republice a byla
jim položena stejná otázka: „Jak očekáváte, že se změní celkový počet zaměstnanců
ve vaší společnosti ve čtvrtém čtvrtletí 2011 v porovnání s aktuálním čtvrtletím?“

Průzkum „Manpower Index trhu práce“ se provádí každé čtvrtletí za účelem sledování
záměrů zaměstnavatelů snížit nebo zvýšit počet zaměstnanců během následujícího čtvrtletí.

Průzkum probíhá již téměř 50 let a za tuto dobu se stal jedním z nejdůvěryhodnějších
průzkumů náborové aktivity na světě. Manpower Index trhu práce je založen na dotazování
více než 65 000 zaměstnavatelů z veřejného i soukromého sektoru napříč 41 zeměmi a je
považován za vysoce důvěryhodný ekonomický indikátor.

Průzkum Manpower Index trhu práce nyní probíhá v těchto 41 zemích a oblastech světa:
Argentina, Austrálie, Belgie, Brazílie, Bulharsko, Česká republika, Čína, Francie, Guatemala,
Hongkong, Indie, Irsko, Itálie, Izrael, Japonsko, Jihoafrická republika, Kostarika, Kanada,
Kolumbie, Maďarsko, Mexiko, Německo, Nizozemí, Nový Zéland, Norsko, Panama, Peru,
Polsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Singapur, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko,
Švýcarsko, Tchaj-wan, Turecko, USA a Velká Británie. Projekt odstartoval ve Spojených
státech a Kanadě v roce 1962 a v roce 1966 se zapojila také Velká Británie. V roce 2002 se
připojují Mexiko a Irsko, o rok později pak dalších 13 zemí. Nový Zéland se přidává v roce
2004, Čína, Indie, Švýcarsko a Tchaj-wan v roce 2005 a Argentina, Peru, Kostarika a
Jihoafrická republika v roce 2006. V roce 2008 se do projektu zapojují i Česká republika,
Guatemala, Kolumbie, Polsko, Rumunsko a Řecko, v roce 2009 Maďarsko a Brazílie, v roce
2010 Panama a pro rok 2011 Bulharsko, Izrael, Slovensko, Slovinsko a Turecko.

Center nebo na http://www.manpower.cz/index-trhu-prace.php


O společnosti ManpowerGroup

Společnost ManpowerGroup™ (NYSE: MAN) je světovým lídrem v poskytování služeb a
řešení na míru, které pokrývají životní cyklus zaměstnance a pomáhají jejím klientům
dosáhnout svých cílů a zvýšit svoji konkurenceschopnost. ManpowerGroup, společnost s
obratem $22 miliard a s více než 60letou zkušeností v oboru, nabízí komplexní nabídku
řešení v oblasti lidských zdrojů, která pomáhají klientům uspět v nastupujícím „Věku
člověka“. Tato řešení pokrývají všechny potřeby zaměstnavatelů od vyhledání a náboru
talentů, jejich hodnocení, trénink a rozvoj, řízení kariéry, po agenturní zaměstnávání a
outsourcing. ManpowerGroup disponuje největší světovou sítí v oblasti lidských zdrojů s
téměř 3900 pobočkami ve více než 80 zemích světa. Vytváří tak dynamickou kombinaci
bezkonkurenční globální působnosti se znalostí a zkušenostmi na regionálních trzích práce,
aby vyhověla potřebám svých 400 000 zákazníků ročně, k nimž se řadí jak menší a střední
podniky všech odvětví, tak největší světové nadnárodní korporace. ManpowerGroup
poskytuje svá řešení v rámci svých společností ManpowerGroup™ Solutions, Manpower®,
Experis™ a Right Management®. Zjistěte si více informací o tom, jak vám ManpowerGroup
může pomoci uspět ve Věku člověka na www.manpowergroup.com.

Manpower v České republice

V České republice se Manpower každý měsíc stará o personální a mzdovou agendu téměř
7000 zaměstnanců, které vyhledal a kteří pracují u jeho klientů. V roce 2010, díky své síti
25 poboček, Manpower našel pro 1000 klientů 12 000 nových zaměstnanců. Více na
www.manpower.cz

(tz)

Slovo ke dni

  • Za prací k nám

    Rostoucí životní úroveň se může projevovat různým způsobem. Český statistický úřad zjistil, že přibývá cizinců, kteří k nám přijíždějí za prací. Láká je slušný plat a dobré pracovní i životní podmínky. Tradičně nejvíc zaměstnanců pochází ze Slovenska, víc než polovina, následují Poláci a Rumuni. Na tom by snad nebylo nic tak překvapivého. Ale naši republiku si oblíbili i mnozí Němci, Francouzi, Italové a Britové. Převažují samozřejmě občané z Evropské unie, co nepotřebují pracovní povolení. Také co se věkového složení týká, mezi zahraničními pracovníky najdeme všechny kategorie, studenty a seniory nevyjímaje. To považuji za docela příznivou zprávu. Zvláště v době, kdy česká ekonomika potřebuje každou šikovnou ruku a hlavu.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Únor 2020

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtoczupv logo 56

Duševní vlastnictví

upv logo

Ochrana duševního vlastnictví v kontextu Inovační strategie ČR na léta 2019–2030 31. leden 2020

Vláda České republiky schválila počátkem roku 2019 klíčový dokument Inovační strategie České republiky 2019–2030 (Country for the Future), který RVVI zpracovala v úzké spolupráci s týmem osobností z řad podnikatelů, vědců, akademiků a zástupců veřejné správy. Dokument vytyčuje nové priority, jejichž naplnění by mělo Českou republiku do roku 2030 zařadit mezi nejinovativnější země Evropy. 

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE