INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem
Recese bývají často považovány za období, kdy dochází k poklesu hodnoty a zpomalení růstu. Studie KPMG International zaměřená na fúze a akvizice, jež se uskutečnily v době vrcholící finanční krize, svědčí o opaku. Podle ní byla u transakcí realizovaných v tomto období o 15 procent vyšší pravděpodobnost, že povedou k tvorbě hodnoty, než u transakcí provedených v konjunkturních letech před recesí.

Hlavním stimulantem fúzí a akvizic byl podle průzkumu růst. Téměř polovina všech dotázaných (48 procent) uvedla jako jeden z hlavních motivů pro uzavírání tohoto typu transakcí vyšší podíl na trhu, přičemž 35 procent se odvolávalo na strategie geografického růstu a 27 procent zmínilo úmysl expandovat do nových růstových sektorů.

„V době finanční krize a následné globální recese většina analytiků očekávala, že fúze a akvizice zničí více hodnoty, než kolik jí vytvoří," poznamenal Alex Verbeek, Partner odpovědný za Poradenské služby zaměřené na transakce a restrukturalizaci ve společnosti KPMG Česká republika. „Ve skutečnosti však byly výsledky celkem dobré, někteří kupci dokázali využít recesi k získání podílu na trhu a expanzi na nové trhy."

Studie nazvaná A New Dawn: Good Deals in Challenging Times ukazuje, že podíl transakcí vytvářejících hodnotu vzrostl z 27 procent v letech 2005–2006 na aktuálních 31 procent.

Oživení přeshraničních fúzí a akvizic

Přestože většina zkoumaných transakcí probíhala uvnitř daných zemí, zpráva rovněž zmiňuje zvýšený příklon – především v Evropě – k přeshraničním aktivitám a investicím do rozvíjejících se trhů.

Vliv kultury na úspěšnost přeshraniční transakce, který už byl náležitě zdokumentován a kterého jsou si manažeři firem vědomi, bude nepochybně vyžadovat novou pozornost. Průzkum totiž ukazuje, že prověrky due diligence zaměřené na oblast lidských zdrojů pro kupující v analyzovaném období stále nebyly prioritou. Pouze 38 procent respondentů uvedlo, že takovouto prověrku provedli, a většina z nich se přitom zaměřila především na vymezení podmínek spíše než na otázky kultury a komunikace, jež však mohou být důležitější.

Korporátní transakce zastiňují investory private equity

Dalším významným trendem, jejž průzkum identifikoval, je rostoucí síla korporátních investorů a snížená aktivita v oblasti private equity. Ve sledovaném období na trhu operovalo méně subjektů private equity, což zmírnilo ceny a zvýšilo šance na uzavření transakcí za ceny, které umožňují vytvářet hodnotu. Překvapivé je, že se korporátním subjektům podařilo snížit podíl vlastních neúspěšných transakcí, zatímco počet investorů private equity, kteří své transakce naopak považovali za ztrátové, vzrostl.

„Vzhledem k nejistému ekonomickému prostředí si firmy uvědomují, že jsou pod pečlivým dohledem a že je náročnější přesvědčit akcionáře, že daná koupě přinese skutečnou hodnotu," říká Alex Verbeek. „Jelikož však recese fakticky zmírnila konkurenci v oblasti akvizic a vyvinula tlak na ceny, mohou si firmy lépe zvolit potenciální cíle i cenu, kterou jsou ochotny zaplatit."

Vykazování synergických efektů

Navzdory důležitosti, kterou většina kupujících přikládá dosažení synergických efektů, téměř polovina dotázaných v průzkumu uvedla, že jejich identifikaci věnovali málo času či žádný čas, dalších 34 procent této aktivitě věnovalo pouze přiměřené množství času.

„Jsme největší hráč v oblasti fúzí a akvizic dle objemu, takže jsme byli svědky uzavírání řady transakcí," dodává Alex Verbeek. „Nejúspěšnější byli při vytváření hodnoty z uskutečněných transakcí ti, kteří dokázali identifikovat konkrétní synergie z hlediska nákladů i výnosů a následně o těchto ukazatelích informovat trh, aby se zvýšila důvěra investorů. Očekáváme, že tento trend bude v budoucnu dále sílit."

O průzkumu

Údaje pro tuto studii získávala společnost Lighthouse Global od března do září 2010 prostřednictvím telefonických rozhovorů. Průzkumu se zúčastnilo 162 firem vybraných z globálního vzorku společností, které v letech 2007–2010 realizovaly transakce v hodnotě převyšující 75 mil. dolarů. Za použití stejných kritérií byl proveden další průzkum, při němž byly použity údaje o ceně akcií poskytnuté společností Evalueserve o 500 nejvýznamnějších transakcích ze vzorku více než 3 500 transakcí. Studie A New Dawn: Good Deals in Challenging Times obsahuje obecné závěry a analýzu těchto dat.

(tz)

Slovo ke dni

  • O zdravém stravování

    Na tohle téma se vedou spory. Jedni tvrdí, že maso do našeho jídelníčku nebude smět, druzí by je za taková tvrzení nejraději uškrtili. První to zdůvodňují tím, že naše planeta skomírá a z jisté části za to můžeme my, lidi masožravci, a nabádají nás k tomu, abychom se v jídle umírnili a více využívali na talíři zeleninu a ovoce. Což o to, to je určitě správná a potřebná cesta, zvýšit podíl kedlubů, mrkve, salátu nebo brokolice v našem žaludku. Zemědělci ale zase tvrdí, že bez hnoje, tedy chlévské mrvy, za chvíli budou pole neúrodná, že zkrátka hovězí dobytek, čuníky, ovce lidstvo potřebuje, aby bylo z čeho posléze produkovat obilí, řepu, brambory, okurky, rajčata. Protože řádně vyhnojené pole, tedy organicky, ničím nenahradíš. A že hydroponie lidstvo nezachrání. Myslím, že všichni máme kousek pravdy. A fakta, která k něčemu vedou, nejsou ani...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Únor 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3 

INZERCE