INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 24. rokem
Recese bývají často považovány za období, kdy dochází k poklesu hodnoty a zpomalení růstu. Studie KPMG International zaměřená na fúze a akvizice, jež se uskutečnily v době vrcholící finanční krize, svědčí o opaku. Podle ní byla u transakcí realizovaných v tomto období o 15 procent vyšší pravděpodobnost, že povedou k tvorbě hodnoty, než u transakcí provedených v konjunkturních letech před recesí.

Hlavním stimulantem fúzí a akvizic byl podle průzkumu růst. Téměř polovina všech dotázaných (48 procent) uvedla jako jeden z hlavních motivů pro uzavírání tohoto typu transakcí vyšší podíl na trhu, přičemž 35 procent se odvolávalo na strategie geografického růstu a 27 procent zmínilo úmysl expandovat do nových růstových sektorů.

„V době finanční krize a následné globální recese většina analytiků očekávala, že fúze a akvizice zničí více hodnoty, než kolik jí vytvoří," poznamenal Alex Verbeek, Partner odpovědný za Poradenské služby zaměřené na transakce a restrukturalizaci ve společnosti KPMG Česká republika. „Ve skutečnosti však byly výsledky celkem dobré, někteří kupci dokázali využít recesi k získání podílu na trhu a expanzi na nové trhy."

Studie nazvaná A New Dawn: Good Deals in Challenging Times ukazuje, že podíl transakcí vytvářejících hodnotu vzrostl z 27 procent v letech 2005–2006 na aktuálních 31 procent.

Oživení přeshraničních fúzí a akvizic

Přestože většina zkoumaných transakcí probíhala uvnitř daných zemí, zpráva rovněž zmiňuje zvýšený příklon – především v Evropě – k přeshraničním aktivitám a investicím do rozvíjejících se trhů.

Vliv kultury na úspěšnost přeshraniční transakce, který už byl náležitě zdokumentován a kterého jsou si manažeři firem vědomi, bude nepochybně vyžadovat novou pozornost. Průzkum totiž ukazuje, že prověrky due diligence zaměřené na oblast lidských zdrojů pro kupující v analyzovaném období stále nebyly prioritou. Pouze 38 procent respondentů uvedlo, že takovouto prověrku provedli, a většina z nich se přitom zaměřila především na vymezení podmínek spíše než na otázky kultury a komunikace, jež však mohou být důležitější.

Korporátní transakce zastiňují investory private equity

Dalším významným trendem, jejž průzkum identifikoval, je rostoucí síla korporátních investorů a snížená aktivita v oblasti private equity. Ve sledovaném období na trhu operovalo méně subjektů private equity, což zmírnilo ceny a zvýšilo šance na uzavření transakcí za ceny, které umožňují vytvářet hodnotu. Překvapivé je, že se korporátním subjektům podařilo snížit podíl vlastních neúspěšných transakcí, zatímco počet investorů private equity, kteří své transakce naopak považovali za ztrátové, vzrostl.

„Vzhledem k nejistému ekonomickému prostředí si firmy uvědomují, že jsou pod pečlivým dohledem a že je náročnější přesvědčit akcionáře, že daná koupě přinese skutečnou hodnotu," říká Alex Verbeek. „Jelikož však recese fakticky zmírnila konkurenci v oblasti akvizic a vyvinula tlak na ceny, mohou si firmy lépe zvolit potenciální cíle i cenu, kterou jsou ochotny zaplatit."

Vykazování synergických efektů

Navzdory důležitosti, kterou většina kupujících přikládá dosažení synergických efektů, téměř polovina dotázaných v průzkumu uvedla, že jejich identifikaci věnovali málo času či žádný čas, dalších 34 procent této aktivitě věnovalo pouze přiměřené množství času.

„Jsme největší hráč v oblasti fúzí a akvizic dle objemu, takže jsme byli svědky uzavírání řady transakcí," dodává Alex Verbeek. „Nejúspěšnější byli při vytváření hodnoty z uskutečněných transakcí ti, kteří dokázali identifikovat konkrétní synergie z hlediska nákladů i výnosů a následně o těchto ukazatelích informovat trh, aby se zvýšila důvěra investorů. Očekáváme, že tento trend bude v budoucnu dále sílit."

O průzkumu

Údaje pro tuto studii získávala společnost Lighthouse Global od března do září 2010 prostřednictvím telefonických rozhovorů. Průzkumu se zúčastnilo 162 firem vybraných z globálního vzorku společností, které v letech 2007–2010 realizovaly transakce v hodnotě převyšující 75 mil. dolarů. Za použití stejných kritérií byl proveden další průzkum, při němž byly použity údaje o ceně akcií poskytnuté společností Evalueserve o 500 nejvýznamnějších transakcích ze vzorku více než 3 500 transakcí. Studie A New Dawn: Good Deals in Challenging Times obsahuje obecné závěry a analýzu těchto dat.

(tz)

Slovo ke dni

  • Proč skončili živnostníci?

    Loni ukončilo činnost 1300 nejmenších podnikatelů. Asi není žádným překvapením, že řada z nich si spočítala, že ve stále těžších ekonomických podmínkách se prostě neuživí a „zavřeli krám“. Ale je tu ještě jeden významný faktor. Jen v mém okolí se rozhodly dvě osoby samostatně výdělečně činné zrušit živnostenský list z administrativních důvodů. Nechtěly si totiž otevřít datovou schránku, která je od nového roku 2023 k podnikání nutná. Pro někoho jen obvyklá operativa, pro jiného však další „papírování“ a možná až nepříjemný dohled státu. Uvidíme, zda je úbytek živnostníků jen mimořádný jev, který se v příštích letech nebude opakovat, nebo byl nastoupen nový dlouhodobý trend. Ti, co zůstali, brzy zjistí, že se vlastně nic podstatného nestalo, nebo naopak se s datovými schránkami nesžijí. Podle mého názoru převáží první skupina. Každá...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Leden 2023

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3