INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 21. rokem

battery 22119 340Češi jsou ve sběru elektroodpadu rok od roku svědomitější. Dle meziročního srovnání statistik kolektivního systému REMA vytřídili vloni téměř o 800 tun více než rok předtím, čemuž odpovídá asi pětiprocentní nárůst.

Rozvoji ekologického chování v oblasti recyklace elektrozařízení svědčí i vybrané legislativní změny, například možnost odevzdat použitá elektrozařízení na určených místech, třeba s nákupem nových. Pomocnou rukou jsou rozhodně i inovativní služby, které usnadňují běžnému spotřebiteli odevzdat elektrozařízení pohodlněji. Elektronická zařízení, elektroniku nebo baterie či akumulátory lze aktuálně poslat například zdarma balíkem nebo si přivolat bezplatný odvoz do domu. Sběr elektrozařízení či baterií a akumulátorů by však mohl být ještě dynamičtější. Kde jsou nejvýznamnější příležitosti?

Zkrácení délky doby skladování

Jednou z oblastí je zkrácení dlouhodobého skladování již nepoužívaných spotřebičů, baterií nebo akumulátorů v domácnostech i firmách. Dlouhodobým horizontem se v tomto případě označuje doba delší než jeden rok. „Důvody pro skladování jsou různé. Lidé této problematice nevěnují pozornost, mnohdy je příčinou takzvaný efekt cennosti, tedy že zařízení mělo poměrně velkou pořizovací hodnotu. Někdy hraje roli imobilita, často jde také o citovou vazbu, mnozí se třeba nechtějí rozloučit se starým mobilem. Právě u mobilů registrujeme dlouhodobý trend sběru v řádu jednotek procent vůči množství uváděnému na trh,“ uvedl David Vandrovec, ředitel skupiny REMA, která zajišťuje v tuzemsku zpětný odběr a recyklaci elektrozařízení, baterií a akumulátorů. Odhaduje se například, že Češi mají doma až 10 milionů nepoužívaných mobilních telefonů, v každé domácnosti jsou schovány v šuplíku v průměru jeden až dva. Až třetina Čechů mobil takto uskladní, když jej přestane používat. Zvýšit výběr těchto i dalších uskladněných nepoužívaných elektrozařízení či baterií pak pomáhají například hromadné svozové akce v obcích či jejich částech a také služby bezplatného odvozu přímo z domácností. Více než dvouleté výročí také oslaví inovativní služba re:Balík, s níž jde poslat vysloužilá elektrozařízení, baterie či akumulátory zdarma poštou.

Férový partner pro sběrné dvory

Aktuální příležitostí pro nemalé množství obcí je vyřešení komplikací s vypovídáním smluv ze strany některých kolektivních systémů nebo stanovování minimálních limitů pro odběr posbíraných vysloužilých elektrozařízení a zajištění jejich recyklace. Tyto případy jsou na jedné straně v rozporu se zákonem, na druhé straně pak neexistuje relevantní reakce kontrolních orgánů, které jsou kontrolou dodržování zákona pověřeny. „Obdrželi jsme výpověď od spolupracujícího kolektivního systému. Údajně z důvodu realizovaných úsporných opatření, které pramení z neřešeného stavu v oblasti zpětných odběrů a nečinnosti zodpovědných úřadů. Jenže pro nás to mělo fatální důsledek, protože bychom najednou nemohli zajistit žádanou službu zpětného odběru občanům. Takže jsme zkusili oslovit jiný kolektivní systém, a najednou to šlo,“ řekla k protiprávnímu jednání jednoho z významných hráčů na trhu Helena Wiedermannová, starostka obce Malá Hraštice. V Novém Malíně zase zástupci obce narazili na vymyšlený limit. „Náš předchozí kolektivní systém měl požadavek k množství. Museli jsme mít na dvoře určité množství elektra, aby bylo svezeno. Bohužel množství, které po nás chtěli, bylo vysoké a neměli jsme na to dostatečný prostor,“ vysvětlil Vladimír Faltus, technik malínského obecního úřadu. Uvedené podmínky, které si některé kolektivní systémy kladou, směřují nejčastěji k malým nebo těžce přístupným obcím. Kolektivní systém má však z povahy své licence povinnost zajistit zpětný odběr elektroodpadu pro jakýkoliv územně-správní celek. „Systém musí zajistit organizaci sběru, třídění, nakládání i recyklaci pro jakoukoliv obec nebo město v České republice, která o to požádá. A samozřejmě vždy zdarma, bez jakýchkoliv administrativních, registračních nebo ročních poplatků,“ zdůraznil David Vandrovec.

Čím menší, tím horší

Nejhorší bilanci v třídění elektroodpadu mají malá zařízení, baterie a akumulátory. Právě baterie, žárovky nebo malé elektrospotřebiče jsou totiž nejčastějšími artikly z řad elektrozařízení a zdrojů jejich energie, které se objevují v klasických popelnicích. Vinu na tom má zejména velikost, zkrátka se tam dobře vejdou. „Občané dnes ještě poměrně běžně vyhazují drobné elektro do klasického odpadkového koše. Nejčastěji se pak v popelnicích objevují nabíječky od telefonů nebo jiných druhů elektrického nářadí. Časté jsou také zničené rychlovarné konvice a ve větším kontejneru se občas objeví i stará televize,“ sdělil Ondřej Kluska ze společnosti Hantály, která zajišťuje svoz, skladování a separaci komunálního odpadu. Za poslední roky se však počet elektrozařízení vyhozených v běžném komunálním odpadu úspěšně snižuje. „Objem elektro zařízení, které lidé vyhodí do klasických popelnic, je teď na poměru asi 0,1 % z celkového objemu,“ podotkl Kluska.

Flexibilní a moderní legislativa

Ačkoliv přichází některé kolektivní systémy s inovativními řešeními, která by směřovala k odstranění současných limitů, ne vždy takový posun umožňuje současná legislativa. „Dosavadní řešení, které nabízí náš systém na podporu sběru elektrozařízení, baterií či akumulátorů nebo má zájem nabídnout, jsou platná v dnešní době a velmi často přináší inovativní postupy, které dosud nemají obdobu v České republice či v okolních státech. Testování a následné přijetí těchto mechanismů do provozu bohužel značně a často komplikuje zpomalený legislativní vývoj, přičemž v některých případech se dostává do přímého rozporu, kdy zcela smysluplná aktivita naráží na zkostnatělý legislativní systém,“ doplnil Vandrovec s tím, že v rámci optimalizace služeb v odpadovém hospodářství a zejména zpětných odběrů lze podle něj najít nemalé úspory. „Koordinované rozmístění sběrných prostředků bez nutnosti budovat neefektivní duplicitní sběrnou síť, která je bohužel v současné době požadována, s následným exaktním logistickým řízením dává možnost investovat finanční prostředky na další rozvojové projekty, které mohou dále posilovat sběr, daleko smysluplněji než dnes,“ dodal.

(tz)

Ilustrace Pixabay.com

Slovo ke dni

  • Klimatický balíček přijde draho

    Spotřeba energie z obnovitelných zdrojů stoupne během příštích deseti let na 22 procent. Letos má dosáhnout 15,6 % z veškeré spotřebované energie. Pro někoho je tento cíl málo smělý. Jenže, jak uvedl ministr průmyslu a obchodu ČR Karel Havlíček, každé procento nad hodnotu 20 % si vyžádá podporu 30 miliard korun. Odhaduje se, že z veřejných prostředků půjde na obnovitelné zdroje až 900 miliard Kč. Mám v dobré paměti ujišťování ekologů, že postupně se náklady na „čistou“ energii budou snižovat, až budou srovnatelné s ostatními. Zatím to vypadá, že daňový poplatník, podnikatel i běžný spotřebitel, bude obnovitelné zdroje dotovat čím dál víc. A pak je tu druhý problém: Už dlouho víme, že obnovitelné zdroje, například používání řepky v dopravě, může být spíš na škodu než ve prospěch přírody i lidí.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Prosinec 2019

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Duševní vlastnictví

opa tent 1

Další podrobné informace o Evropském patentu 17. prosinec 2019

V listopadovém vydání Prosperity jsme vás zasvětili do evropského patentového systému. V tématu jsme se rozhodli pokračovat také v prosinci. Rádi bychom totiž vzbudili ještě větší zájem firem a organizací o řádnou ochranu duševního vlastnictví s tím, že je vhodné znát i náležité procesní postupy. Věřím, že pro všechny, kteří si pozorně přečetli článek předchozí, může být toto pokračování užitečné.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3

INZERCE