INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 20. rokem

monyKonkurenceschopnost České republiky letos opět snižuje nedostatečná infrastruktura, nedostatek kvalifikované pracovní síly, stav institucí a zaostávání v informačních technologiích.

Pozitivní zprávou Zprávy o mezinárodní konkurenceschopnosti (The Global Competitiveness Report 2018 – 2019) Světového ekonomického fóra (WEF) je, že Česká republika si udržela pozici na hranici třetí a čtvrté desítky zemí světa a že je na špici středoevropských zemí. V letošním žebříčku zaujala mezi sledovanými 140 zeměmi světa 29. místo, následována je Polskem (37.), Slovenskem (41.) a Maďarskem (48.).

Špatnou správou je, že v porovnání se zeměmi EU15 zaostává s výjimkou makroekonomické stability ve všech dalších jedenácti ukazatelích.

„Vlak nejlepších nám ujíždí. Situace se oproti loňsku v zásadě nezměnila,“ uvedl Pavel Kafka, prezident České manažerské asociace, která se v České republice již řadu let podílí na sběru dat pro WEF.

ČMA dlouhodobě poukazuje na nutnost posílení pozice ČR v mezinárodní konkurenceschopnosti ČR. „Není čas opíjet se naším stávajícím kvantitativním růstem, když kvalita růstu pokulhává,“ komentuje Pavel Kafka aktuální zprávu WEF.

Na skutečnost, že ČR zaostává za vyspělými ekonomikami poukázala již říjnová konference ČMA při zahájení Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Manažeři a podnikatelé na ní upozornili, že Česku chybí komplexní plán přechodu na technologické znalostní centrum Evropy, což by zahrnovalo i zásadní modernizaci školství.

Podle ČMA by se republika měla soustředit například na zavádění do praxe autonomních aut, postavení vysokorychlostních tratí a podporu nanotechnologií a dalších moderních technologií.

Názor ČMA potvrzuje i letošní zpráva WEF. Podle ní ztrácí ČR například v oblasti optického připojení k internetu, které je považováno za technologii budoucnosti. Slábne aktivita v oblasti informačních technologií, což naznačuje i klesající podíl vývozů high-tech výrobků jako jsou letecké a kosmické produkty, počítačové zařízení, elektronika a telekomunikace. V porovnání s EU zaostává ČR ve výdajích veřejného sektoru na výzkum a vývoj. Ačkoli došlo u tuzemských firem k posunu v hodnotovém řetězci směrem výše, stále u nich chybí dostatečné využití high-tech technologií či vlastních patentů.
„Česká republika si udržela svou pozici mezi 140 hodnocenými zeměmi, které reprezentují 99 procent světového HDP. Při srovnání s cíli našich strategií je to však málo,“ upozorňuje prezident ČMA Pavel Kafka.

Bolavým místem ČR jsou podle zprávy WEF také instituce, zejména břemeno administrativní zátěže a přizpůsobivost vlády budoucím impulzům. ČMA již delší dobu navrhuje změny ve státní správě a spolupracuje s ní. Prostřednictvím soutěže MANAŽER ROKU vyhledává a oceňuje kvalitní řídící pracovníky ve státní a veřejné správě. Letos v říjnu ČMA uspořádala další z kulatých stolů se zástupci úřadů v čele s náměstkem ministra vnitra Josefem Postráneckým, kde poukázala na příklady dobré praxe. Výsledkem bude mimo jiné studijní mise MV ČR na krajský úřad v Ostravě, který je v moderních metodách řízení dále než centrální úřady.

Česká manažerská asociace a Report WEF 2018-2019

Od roku 2013 se Česká manažerská asociace (ČMA) podílí na sběru dat pro každoroční Global Competitivenes Report Světového ekonomického fóra (WEF). Data sbírá a následně analyzuje Graduate School of Business (CMC) Čelákovice a Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze. Cílem spolupráce ČMA a obou vysokých škol je získání dostatečného počtu respondentů a zvýšení kvality vyplnění podrobného a časově náročného dotazníku, respondenti mají k dispozici konzultanty.

O České manažerské asociaci

Dobrovolné nezávislé sdružení řídících pracovníků – manažerů. Vznikla v roce 1990 a jejím posláním je působit na rozvíjení odborných schopností manažerů. Přispívá ke zvyšování podnikatelské výkonnosti, konkurenceschopnosti, etiky řízení, kultury vztahů a odpovědného postoje manažerů vůči zákazníkům i společnosti. Ročně pořádá ČMA na 100 akcí, většinou v 16 regionálních a odborných klubech. Je vyhlašovatelem a organizátorem soutěže MANAŽER ROKU ( http://www.manazerroku.cz ). Je spoluzakladatelem české pobočky Rady vlády pro udržitelný rozvoj (CBCSD). Spolupracuje s Evropskou asociací manažerů, která sdružuje přes milion manažerů v celé Evropě.

(tz)

Ilustrace Pixabay.com

Slovo ke dni

  • Skóre europoslanců je v mínusu

    Jak hodnotit práci politiků? Otázka, nad níž si lámají hlavu mnozí. Liberální institut se snaží změřit, jak naši zastupitelé podporují zásady svobodné společnosti. Jak dosud hlasovali pro zákony, které rozvíjejí nebo naopak omezují svobodu jednotlivce, volný trh, oslabování role státu a mír. V prvním případě dostávají kladné body, v druhém záporné body. A výsledkem je Skóre poslanců, senátorů a nyní i europoslanců. Bohužel, pokud jde o české poslance v Evropském parlamentu, jen čtyři z nich mají kladnou bilanci. Věřme, že v nadcházejících volbách budeme mít šťastnější ruku a pošleme do Bruselu ty, kteří tam budou prosazovat liberální hodnoty.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Květen 2019

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Duševní vlastnictví

Jak je to dnes s výukou základů ochrany duševního vlastnictví v České republice? 16. duben 2019

Výuka základů ochrany duševního vlastnictví, zejména se zaměřením na ochranu průmyslového vlastnictví, není ve vzdělávacím systému v ČR až na výjimky pevně a systematicky zakotvena. V tomto smyslu je třeba vyzdvihnout iniciativu představitelů škol a vyučujících na všech úrovních, kteří v rámci možností tuto výuku realizují a seznamují žáky, studenty a posluchače se základními principy ochrany duševního vlastnictví. Snahou Úřadu průmyslového vlastnictví je všemi dostupnými prostředky podpořit každou aktivitu v tomto směru formou konzultací, kurzů i výukovými materiály.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3

INZERCE