INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 21. rokem

ttSkupina Coface zveřejnila výsledky desáté výroční studie o 500 největších společnostech v regionu střední a východní Evropy – Coface CEE Top 500. Žebříček hodnotí firmy podle obratu a analyzuje i další parametry, jako jsou počty zaměstnanců, makroekonomická data, struktura sektorů i trhů. Trendy v žebříčku odráží vývoj ekonomiky v celém regionu.

Žebříček je sestaven na základě výsledků firem v roce 2017. Ten byl pro země CEE a jejich největší společnosti rokem velmi úspěšným. Růst byl podpořen především vyšší soukromou spotřebou, oživením zahraniční poptávky po vývozu v zemích eurozóny a v Rusku, které zůstává důležitým obchodním partnerem pro některé země v regionu Pobaltí. Coface vylepšil hodnocení rizika v několika zemích regionu, konkrétně v Bulharsku, České republice, Estonsku, Maďarsku, Lotyšsku, Rusku a Srbsku. Jen v Chorvatsku a Srbsku zůstalo poměrně vysoké riziko selhání v obchodním styku.

„Ekonomika ve střední a východní Evropě prosperuje, průměrná míra růstu HDP vzrostla na nejvyšší úroveň za posledních osm let, o 4,5 %. Díky tomu zvýšilo 500 největších společností v regionu obrat o 11,8 % na 652 miliard eur a počet zaměstnanců o 4,7 % na 2,4 milionu lidí,“ uvedl Declan Daly, generální ředitel Coface pro střední a východní Evropu.

Česká republika: nejnižší riziko v regionu střední a východní Evropy

Kromě jiných kritérií hodnotí ve své studii Coface také riziko nezaplacení pohledávky v jednotlivých zemích. Česká republika získala spolu s Estonskem jako jediná země rating A2, tedy druhý nejlepší. Nejvíce rizikové v regionu jsou firmy ze Srbska, Chorvatska, Rumunska a Bulharska.
„V době ekonomického růstu mohou exportéři snadno zapomenout na riziko, že jim nebudou pohledávky řádně a včas zaplaceny. Kromě rizika jednotlivých zemí jsme zkoumali i rizika sektorů na základě pěti klíčových indikátorů. Zatímco nejméně rizikoví jsou obchodní partneři z oboru automobilového průmyslu a zdravotnictví, nejvíce rizika přináší obchodování v oboru stavebnictví a dopravy,“ vysvětlil Ján Čarný, generální ředitel společnosti Coface v České republice.

Mezi tři největší firmy z České republiky patří tradičně Škoda Auto (v žebříčku má absolutně 2. místo, stejně jako vloni), ALPIQ Energy (v žebříčku letos 11. místo, vloni 18.), a Hyundai Motor Manufacturing Czech (letos 12. příčka, vloni 11.).
České společnosti v žebříčku dosáhly v roce 2017 obratu 97,2 miliardy eur, což je více, než společnosti z Maďarska, kterých je v žebříčku více. „Ačkoli se celkový zisk těchto společností zvýšil meziročně jen o 1,4 %, v absolutním čísle dosáhly druhý největší zisk v celém regionu ve výši 5,265 milionu eur. Ne vše je ale růžové – průměrný rating Coface u českých společností v žebříčku dosáhl hodnoty 6,2, která je pod průměrem všech společností v žebříčku,“ doplnil Ján Čarný.

Tradičně silný je v ČR sektor automobilového průmyslu a dopravy. V tomto oboru podniká 20 českých společností z celkového počtu 67 firem zařazených v žebříčku. Význam tohoto oboru přitom stále stoupá, jeho produkce rostla o 12,5 % v roce 2015, 11,3 % v roce 2016 a 9,9 % v roce 2017. Česká republika vyrobila největší počet automobilů v celém sektoru.

„Automobilový průmysl je pro českou ekonomiku klíčový. V roce 2017 se zde vyrobilo 1,42 milionu automobilů, tedy 134 automobilů na 1000 obyvatel. V žebříčku Coface CEE Top 500 vytvořily společnosti z automobilového průmyslu 38,5 % veškerého českého obratu,“ uzavřel Ján Čarný.
Analýzy Coface prokázaly růst ekonomické síly regionu střední a východní Evropy. Růst tržeb pěti set největších firem v roce 2017 (+ 11,8 %) a jejich vyšší ziskovost (růst čistého zisku o 16,2 %) se promítly do celkově nižšího rizika v celém regionu. Největší společnosti byly i v minulosti vždy velmi významnými zaměstnavateli regionu. I když se trh práce v zemích střední a východní Evropy vyčerpal a je stále obtížnější najímat kvalifikované pracovníky, top 500 gigantů zvýšilo celkové počty zaměstnanců o 4,7 %. Tento vývoj na trhu práce vedl k vyšším platům a ke zvýšení důvěry spotřebitelů v celém regionu.

Odvětví: vede automobilový průmysl a doprava, ropný průmysl zpět v sedle

Tři klíčová odvětví zastoupená největšími společnostmi v regionu (automobilový průmysl a doprava, ropa a zemní plyn, nespecializovaný obchod) nadále představují téměř 60 % tržeb v rámci žebříčku Coface CEE Top 500.

Růst agregovaného obratu byl v roce 2017 podpořen všemi průmyslovými odvětvími. Mezi největší firmy v absolutních číslech z hlediska obratu patří energetika, automobilový průmysl a obchod. Pro většinu odvětví se také pozitivně vyvíjel čistý zisk, s nárůstem mezi 5,0 % (dřevo a nábytek) a 51,4 % (textil, kůže a oděvy). Nejvyšší celkové zisky plynuly z nerostných surovin, chemikálií, ropy, plastů a farmacie (9,5 miliardy EUR). Stavebnictví mělo opět potíže a bylo jediným odvětvím, které oznámilo čistou ztrátu (-118,6 %), i když příjmy rostly o 16 %.

Automobilový průmysl a doprava jsou největším odvětvím a těší se rostoucí poptávce, zejména v západní Evropě, kam je vyvážena velká část produkce střední a východní Evropy. V regionu CEE se zvyšuje podíl automobilových společností, ty existující pak zvýšily své kapacity – například novými továrnami Jaguar Land Rover na Slovensku a BMW v Maďarsku.

Tradiční klíčová odvětví Top 500, nerostné suroviny, chemikálie, ropa, plasty a farmaceutický průmysl se po oživení cen ropy v ro-
ce 2017 opět vrátila do sedla. Nerostné suroviny a ropa těžily z oživení cen ropy a rostoucí poptávky. Chemický průmysl zvýšil produkci díky novým investicím a silné poptávce doma i v zahraniční. Farmacie profitovala z rostoucí spotřeby domácností, stárnoucí populace a ze zkušeností s pozitivním dopadem přímých zahraničních investic a vyšší poptávky na zahraničních trzích.

Třetím sektorem na pomyslné žebříčku je nespecializovaný obchod. Hlavní hnací silou růstu ve střední a východní Evropě byla spotřeba domácností, která akcelerovala zejména v roce 2017 díky poklesu nezaměstnanosti a růstu mezd. Tento sektor je opět nejdůležitějším zaměstnavatelem s téměř třetinou všech zaměstnanců CEE Top 500 (608 000 lidí) pracujících v tomto odvětví, což představuje nárůst o 6,3 % oproti roku 2016.

(tz)

Slovo ke dni

  • Český průmysl v úzkých

    Ti, co stále vyhlížejí příští krizi, dostali pádný argument. Průmyslová výroba v Česku z roku na rok klesla bezmála o čtyři procenta. A nezdá se, že by situace v druhé polovině r. 2019 měla otočit k lepšímu. Jak známo, naše továrny jsou zejména závislé na poptávce po autech. Když kupujících motorových vozidel ubývá v Evropě i ve světě, čísla o produkci musí jit také dolů. Ani výhled do dalších let není příliš růžový. Západní svět postupně přechází na elektromobilitu a do módy jde také celkové omezování spotřeby. Možná, že ekonomického vrcholu už naše automobilky a jejich dodavatelé dosáhli a čeká je pouze jízda z kopce. Je to špatně nebo dobře?

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Srpen 2019

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Duševní vlastnictví

upv logo

Patentová ochrana v zahraničí prostřednictvím Smlouvy o patentové spolupráci 19. červenec 2019

České podniky si stále častěji (nebo spíše – stále ještě nedostatečně) uvědomují, že ochrana průmyslového vlastnictví představuje jeden z nástrojů, jak úspěšně rozvíjet a inovovat výrobu a stát se úspěšným na globalizovaném trhu. Jednou z možností, jak ochránit nové technické řešení – vynález, je patentová ochrana. Pokud se pro ni přihlašovatel rozhodne, zpravidla nejprve žádá o národní patentovou ochranu. Ta však sama o sobě nestačí, neboť český patent platí jen v České republice a jinde v zahraničí toto patentované řešení může kdokoliv využívat a prodávat. Proto je vhodné získat patentovou ochranu i v zemích, kde je předpoklad, že chráněné řešení má tržní potenciál.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3

INZERCE