INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 20. rokem

bank1V roce 2018 bylo vyhlášeno 649 bankrotů obchodních společností, 5 418 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 13 103 osobních bankrotů. Počet bankrotů obchodních společností byl nejnižší za posledních 11 let, tedy za dobu účinnosti stávajícího insolvenčního zákona.

Počet bankrotů fyzických osob podnikatelů byl nejnižší za posledních 6 let. V uplynulém roce bylo zároveň podáno 1 059 návrhů na bankrot obchodních společností, 5 692 návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů a 13 891 návrhů na osobní bankrot. Vyplývá to z analýzy, kterou provedla společnost CRIF na základě dat portálu www.informaceofirmach.cz.

Počet bankrotů obchodních společností (OS) klesl v roce 2018 oproti roku 2017 o 120, tedy o 16 %. Snížil se rovněž počet návrhů na bankrot obchodních společností, a to o 288, tedy o 21 %. Počet bankrotů fyzických osob podnikatelů (FOP) se meziročně snížil o 926, tedy o 15 %, a počet návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů meziročně klesl o 1 357, tedy o 19 %. Počet oddlužení fyzických osob podnikatelů, které probíhá stejně jako osobní bankrot, se snížil meziročně o 738 na 5 211 oddlužení, což je pokles o 12 %. Počet bankrotů FOP bez započtení oddlužení klesl meziročně o 188 na 207, tedy o 48 %.

„Počet bankrotů podnikatelských subjektů v posledních letech dlouhodobě výrazně klesá. Za pouhé čtyři roky se počet bankrotů obchodních společností snížil téměř o polovinu a počet bankrotů fyzických osob podnikatelů o necelou třetinu. Za jejich poklesem nadále stojí příznivá makroekonomická situace. Kromě přetrvávající vysoké zahraniční poptávky se díky déletrvající nízké nezaměstnanosti a rostoucím reálným mzdám zvyšuje také domácí poptávka a tím ochota spotřebitelů k vyšším útratám, “ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF  Czech Credit Bureau.

Počet bankrotů fyzických osob podnikatelů 

V prosinci roku 2018 bylo vyhlášeno 41 bankrotů obchodních společností, o 16 méně než v předchozím měsíci. Zároveň bylo podáno 84 návrhů na bankrot obchodních společností, což je o 17 méně než v listopadu.
V prosinci roku 2018 bylo vyhlášeno také 329 bankrotů fyzických osob podnikatelů, o 157 méně než v předchozím měsíci a zároveň nejméně od dubna roku 2013. V prosinci bylo zároveň podáno 391 návrhů na bankrot FOP, o 114 méně než v listopadu.

Největší pokles ve Středočeském kraji a na Vysočině

V roce 2018 bylo nejvíce bankrotů obchodních společností vyhlášeno v Praze (249), dále v Jihomoravském kraji (82) a v Moravskoslezském kraji (64). Naopak nejméně firemních bankrotů bylo vyhlášeno v kraji Vysočina (9), v Karlovarském a v Libereckém kraji (shodně 15 bankrotů).
Počet bankrotů obchodních společností se v uplynulém roce snížil v 7 krajích, v 5 krajích se naopak zvýšil a ve dvou krajích se meziročně nezměnil. Nejvíce se počet bankrotů OS snížil ve Středočeském kraji, a to o 42 %, následoval kraj Vysočina s poklesem o 40 % a Pardubický kraj, kde se jejich počet snížil o 31 %. Naopak nejvíce se počet firemních bankrotů zvýšil v Olomouckém kraji (o 41 %), v Plzeňském kraji (o 21 %) a v Jihočeském kraji (o 19 %).
Míra bankrotů společností byla nejnižší ve Středočeském kraji, kde bylo v roce 2018 vyhlášeno  8 bankrotů na 10 tisíc registrovaných obchodních společností. Následoval kraj Vysočina s 8,8 bankroty a Praha s 11,2 bankroty na 10 tisíc OS. Nejvíce bankrotů bylo vyhlášeno v Olomouckém kraji (18,8 bankrotu na 10 tisíc OS), v Jihočeském kraji (17,7 bankrotu na 10 tisíc OS) a v Moravskoslezkém kraji, kde bylo vyhlášeno v průměru 17,6 bankrotu na 10 tisíc registrovaných OS. V průměru bylo v České republice vyhlášeno 12,8 bankrotu na 10 tisíc registrovaných OS.

Počet bankrotů fyzických osob podnikatelů se v roce 2018 snížil všech krajích s výjimkou Prahy, kde vzrostl o 5 %. Nejrychleji se jejich počet snížil v kraji Vysočina, a to o 25 %. Následoval Liberecký kraj (pokles o 24 %) a Jihočeský kraj s poklesem o 21 %.
V přepočtu na 10 tisíc FOP si nejlépe vedla Praha, kde bylo na každých 10 tisíc podnikatelů vyhlášeno 10,9 bankrotu. Naopak nejhůře si vedl Ústecký kraj se 49,5 bankrotu na 10 tisíc podnikatelů a Karlovarský kraj, kde bylo vyhlášeno 41,3 bankrotu na 10 tisíc registrovaných FOP. Průměr za celou Českou republiku potom činil 26,1 bankrotu na 10 tisíc FOP.

Růst v dopravě, skladování, v zemědělství a dobývání

V roce 2018 bylo nejvíce bankrotů OS vyhlášeno v odvětví obchod (174), dále v průmyslu (115) a ve stavebnictví (83). Nejméně naopak v zemědělství a dobývání (20), ubytování a stravování a také v dopravě, skladování a činnosti cestovních kanceláří (shodně 36).
Ve většině odvětví se počet firemních bankrotů meziročně snížil o více než desetinu. Nejvíce klesl ve stavebnictví (o 35 %), v odvětví nemovitosti a pronájem strojů a zařízení (o 28 %) a v odvětví služby převážně pro podniky (o 22 %). K meziročnímu nárůstu počtu vyhlášených firemních bankrotů došlo v zemědělství a dobývání (o 5 %) a v dopravě, skladování a činnosti cestovních kanceláří (o 3 %).
Po přepočtu na 10 tisíc obchodních společností bylo v roce 2018 nejméně bankrotů vyhlášeno v odvětví nemovitosti a pronájem strojů a zařízení (7,2 bankrotu) a ve službách převážně pro podniky (8,4 bankrotu). Nejvíce naopak v dopravě, skladování a činnosti cestovních kanceláří (23,6 bankrotu), v průmyslu (20,6 bankrotu) a ve stavebnictví (19,1 bankrotu).

Méně osobních bankrotů 

V prosinci roku 2018 bylo vyhlášeno 843 osobních bankrotů, o 265 méně než předchozí měsíc a zároveň nejméně od února roku 2011, kdy bylo vyhlášeno 800 osobních bankrotů. Zároveň bylo podáno 1 016 návrhů na osobní bankrot, o 227 méně než v listopadu.
Za celý rok 2018 bylo vyhlášeno 13 103 osobních bankrotů, o 476 méně než předchozí rok. Zároveň bylo v uplynulém roce podáno 13 891 návrhů na osobní bankroty, o 748 méně než v roce 2017. Počet osobních bankrotů tak meziročně klesl o 4 %, zatímco počet návrhů na osobní bankrot se snížil o 5 %. „V letošním roce ovlivní počet osobních bankrotů připravovaná změna podmínek pro osobní bankrot, jejímž cílem je zpřístupnit tento institut většímu počtu lidí,“ říká Věra Kameníčková.

(tz)

Ilustrace Pixabay.com

Slovo ke dni

  • Peníze nejsou všechno

    Za kvalitu jsme obvykle ochotni si připlatit. Ale ne vždy platí, že co je levné, nestojí za nic – a naopak. Odborný časopis CZ TEST si vzal loni na mušku snídaňové cerálie, které si oblíbili zejména děti a mladí lidé. Porota prozkoumala jedenáct vzorků, ochutnala a stanovila pořadí od nejlepšího po nejhorší. A světe div se, zvítězil „otloukánek“! Nejlepší známku za senzorické hodnocení 1,7 dostal výrobek s názvem Clever – Obilné klíčky s kakaem a s přídavkem vitamínů a minerálních látek. Hodnotitelům připadal na první pohled atraktivní vzhled a pochvalovali si chuť a příjemnost textury. A to prosím vítěz bojoval se soupeři, z nichž někteří byli až čtyřnásobně dražší. Co z toho plyne? Cena nebývá nejdůležitějším kriteriem. Vyzkoušejte sami, co se vám líbí a nejvíc chutná! Jen na vás záleží, zda budete s nakoupeným zbožím spokojeni či...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Únor 2019

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Duševní vlastnictví

Pro lepší budoucnost České republiky: připravena je inovační strategie na období 2019–2030 19. únor 2019

Ekonomika České republiky a v rámci toho šance na jistoty života od vzdělanostní úrovně až po příležitost k důstojnému stáří by se měla rozvíjet strmějším tempem, pokud se máme dostat mezi několik nejvyspělejších zemí starého kontinentu. Hledají se cesty, jak umocnit potenciál lidského kapitálu, jak s ním hospodařit, aby se zúročily například možnosti podnikání, vědy, výzkumu, jak vnímat a podpořit inovační aktivity napříč obory, a tak, aby technologické ambice, které historie nazve další revolucí, pozvedly v konečném důsledku životní úroveň lidí zase o stupeň výše. Na vládní úrovni je připravena nová strategie.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300

INZERCE