INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 21. rokem

sand 2262662 960 720 1Nejvíce pracovních úrazů s pracovní neschopností delší než tři dny se v Česku stane ve firmách střední velikosti, kde pracuje 100 až 249 zaměstnanců. V prvním pololetí loňského roku to bylo 710 případů na 100 tisíc pojištěnců, vyplývá z posledních údajů Českého statistického úřadu za první pololetí 2018.

Zatímco velcí zaměstnavatelé mají dobře řízený a optimalizovaný systém bezpečnosti práce, u menších firem je zřetelná tendence promítat do ochrany zaměstnanců zejména otázku nákladů na jednotlivá bezpečnostní opatření, podotýkají odborníci na bezpečnost práce.

Rozdíly v přístupu k ochraně zaměstnanců

„V nejrizikovějších firmách malé a střední velikosti pracuje zhruba polovina produktivní populace. Největší zaměstnavatelé mají řízený a funkční systém bezpečnosti práce. Ten zahrnuje například bezpečnostní audity a výběrová řízení na ochranné pracovní prostředky, to vše v koordinaci s bezpečnostními techniky. V menších firmách bývá mnohdy adekvátní ochrana zaměstnanců na druhé koleji a přijatá opatření se dělají s co nejnižšími náklady. To ale nepřináší v ochraně zaměstnanců úplně nejlepší výsledky,“ srovnává Ondřej Švadlenka ze společnosti Ardon Safety, která realizuje pro firmy analýzu rizik na pracovišti a poskytuje řešení pro redukci pracovních úrazů.

Zaslepenost absolutní cenou ochranného vybavení

Ondřej Švadlenka vnímá ještě jeden rozdíl mezi velkými a menšími zaměstnavateli a uvádí k tomu jeden příklad z praxe. „Ve velké automobilce proběhl bezpečnostní audit a z něj vyplynulo, že je nutné používat pro manipulaci s ostrými díly protiřezné rukavice. Zní to logicky. Ale u subdodavatele této automobilky se na obdobných pracovištích stále používaly rukavice za poloviční cenu a bez ochrany proti pořezání. Tato zaslepenost absolutní cenou je hrozná škoda, protože protiřezné rukavice vydrží pro danou práci o hodně déle a ve finále jsou pro firmu levnější. A to už vůbec nemluvím o nepřímých úsporách za nižší úrazovost,“ podotýká specialista na prevenci úrazů horních končetin ze společnosti Ardon Safety.

Petr Kaňka, školitel bezpečnosti práce z inspekční a certifikační společnosti Bureau Veritas, k tomu dodává: „Nejabsurdnějším příkladem úspor je nákup nářadí s vysokou mírou hluku a vibrací, kde pak následné zdravotní prohlídky několikanásobně překročí úsporu v nákupu. Podobně je to s rukavicemi, které mají od výrobce uvedený certifikovaný index prošoupání, ale protože mu málokdo rozumí, nakupuje rukavice s cenovým rozdílem několika procent, ale s 80krát menší životností.“

Psychologické faktory úrazovosti 

Petr Kaňka přidává na závěr ještě jeden pohled na pracovní úrazovost podle počtu zaměstnanců ve firmách. „Z našich opakovaných šetření vyplývá, že u firem, kde pracuje více než 150 pracovníků, přestávají fungovat prvky firemní kultury a spontánní ochrana a péče o členy v kolektivu, lidé jsou ve firmě často jen sami za sebe. U mnoha úrazů to je právě lhostejnost, která dovedla úrazový děj až do konce. V praxi navíc chybí seznámení zaměstnanců s riziky práce, například na konkrétním stroji, o což by se měl postarat přímý nadřízený. Tady nepomáhá nějaké obecné školení bezpečnosti, vedoucí musí mít schopnosti a kompetence prosadit pravidla a představit jejich smysl, aby je zaměstnanci dodržovali sami od sebe,“ uzavírá školitel bezpečnosti práce z inspekční a certifikační společnosti Bureau Veritas.

(tz)

Ilustrace Pixabay.com

Slovo ke dni

  • Klid nad zlato

    Priority lidí procházejí velkými proměnami. Cení se to, co je vzácné a navýsost potřebné. A tím se stalo nyní ticho a samota. Někdo je marně hledá, jiný z nich udělal business. Soutěže EY Podnikatel roku, která se konala v Monaku, se zúčastnil i finský podnikatel Samu Hällfors. Vymyslel a vyrábí zvukotěsné buňky, do nichž se zaměstnanci mohou skrýt, když jim kolegové lezou na nervy nebo když si potřebují zavolat. Finsko přitom patří k málo zalidněným zemím a řeklo by se, že tam každý může najít samotu a utéct od hluku. V čínských, amerických nebo evropských metropolích bude situace mnohem dramatičtější a poptávka po budkách podstatně vyšší. Zkrátka to, čeho byl dříve nadbytek, se mění v nedostatkové zboží. I voda, vzduch a mezilidské vztahy. Zůstává otázka, zda i ty půjdou koupit.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červen 2018

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Duševní vlastnictví

upv logo

Získávání technického know-how z patentových databází 27. květen 2019

Databáze průmyslověprávních informací jsou velice užitečným zdrojem znalostí. Jejich prostřednictvím lze získat údaje, které jen s obtížemi naleznete jinde. V některých případech dokonce platí, že tyto informace z jiných zdrojů vůbec získat nelze. Na následujících řádcích se o těchto poněkud nedoceněných pomocnících dozvíte více.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3

INZERCE