INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 21. rokem

sea 1815725 1280Turecká ekonomika nabízí celou řadu dobrých příležitostí pro české firmy. Turecko se snaží v maximální možné míře přitáhnout zájem zahraničních investorů a za tímto účelem má zaveden poměrně rozsáhlý systém investičních pobídek.

Zřízena je rovněž řada technologických parků a průmyslových zón s podporami pro malé a střední podniky. Vyplývá to z aktuální analýzy investičních a obchodních aktivit mezi Českou republikou a Tureckou, kterou zpracovala Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR). Analýza se váže k aktuální návštěvě místopředsedy vlády a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka v Turecku, kterou AMSP ČR vítá.

Investiční pobídky jsou v Turecku zaměřeny do třech směrů – vyrovnávání ekonomické úrovně jednotlivých regionů, podpora malého a středního podnikání a podpory v oblasti spotřeby energií.

Všeobecný program investičních pobídek zahrnuje jak výrobní činnosti, tak poskytování služeb, činnosti v oblasti výzkumu a vývoje i životního prostředí. Pobídky spočívají v osvobození od dovozního cla na nákup strojů a zařízení, osvobození od DPH na nákup strojů a zařízení a v možnosti čerpání investičního a operačního úvěru ze Státního rozpočtu. Investiční pobídky pro malé a střední podniky mají obdobný rozsah. Subvence na energii se poskytují firmám, které působí v regionech, kde je HNP (hrubý národní produkt) nižší, než 1.500 $ na hlavu. Jde o slevu až 40 % na spotřebovanou elektrickou energii podle počtu vytvořených nových pracovních míst; v průmyslových zónách může sleva dosáhnout až 50 %.

Hlavním účelem technologických parků je podpora R&D aktivit a přitažení zájmu investorů především v oblasti high-tech (nyní je v Turecku v provozu 50 parků, další jsou ve výstavbě) Hlavními výhodami ekonomické činnosti pro investory je osvobození od různých typů daní do roku 2023, daňové úlevy zaměstnanců, příspěvky vlády na platbu sociálního pojištění zaměstnanců do konce roku 2023.

Vedle technologických parků má Turecko v současné době přes 200 průmyslových zón a další desítky jsou ve výstavbě. Podobně jako v technologických parcích jsou ekonomické aktivity v průmyslových zónách zvýhodněny – např. prodej pozemku bez DPH, daňové výhody ohledně nemovitostí, zvýhodněná cena dodávek vody, energií a telekomunikačních poplatků.

Zdeněk Tomíček, místopředseda představenstva pověřený vedením AMSP ČR k výsledkům analýzy uvádí: „Exportní podpora malých a středních podnikatelů je jednou z podstatných rolí AMSP ČR. V rámci naší exportní strategie se soustředíme nejen na sousedy České republiky, ale také na země vzdálenější, které jsou však našim podnikatelům otevřené a skýtají řadu možností pro jejich další rozvoj. Turecko mezi takové země bezpochyby patří, a to nejen díky svému vnitřnímu trhu, ale také jako brána na další trhy Blízkého Východu. Chtěli bychom se proto i do budoucna na tento region více zaměřit, vyměňovat si zkušenosti s lokálními zástupci segmentu SME a poskytnout našim členům vhodnou podporu v rámci jejich expanze na tento trh.“

Pokračování česko-turecké spolupráce ale nepříznivě ovlivňuje nejistá politická i ekonomická situace v Turecku v posledním období. Mezi nepříznivé ekonomické faktory roku 2018 patří pokles růstu HDP, růst inflace i nezaměstnanosti. Predikce pro letošní rok není příliš příznivá. Tato skutečnost se zřejmě odrazila v klesajícím českém vývozu od r. 2017. Uvedené nejistoty však mohou částečně vyvážit příznivé podmínky investičních pobídek ve spojitosti s podmínkami působení firem v technologických parcích a v průmyslových zónách. Přes uvedené skutečnosti turecká ekonomika nabízí celou řadu dobrých příležitostí pro obrácení klesajícího trendu českého vývozu směrem k růstu.

„Aktuálně je nám ctí poskytovat služby téměř 600 společnostem z řad MSP obchodujících v Turecku. Je dobře, že klienti zvažují zajišťování měnových, úrokových a obchodních rizik. Finanční trhy jsou volatilní a Turecko je daleko. Celkový obchod sice klesá dvojciferně a některé velké projekty nevypadají mediálně úspěšné, ale existuje řada menších zakázek běžících standardně a to ať už v oblasti strojů, elektrických přístrojů, procesorů, textilu či šperků“, doplnila Jitka Haubová, výkonná ředitelka korporátního bankovnictví Komerční banky.

(tz)

Ilustrace Pixabay.com

IT a komunikace

Slovo ke dni

  • Den bez dluhů

    Ekonomika už dlouhá léta roste především díky úvěrům. Těm spotřebitelským, které umožňují lidem, ale i firmám, městům, regionům a státu utrácet hned a víc než na kolik momentálně mají. Jenže tak dlouho se chodí do banky pro peníze... Mnoho z nich už dluhy dohnaly a nemají je čím splácet. Proto se objevila iniciativa Den bez dluhů, která chce naučit veřejnost správně a odpovědně hospodařit s penězi. Nepochybně to považuji za krok správným směrem. Jenže na druhou stranu tu působí reklama, která nám říká, proč si něco nepořídit, i když máme hluboko do kapsy. A také vzor vlád téměř celého světa: Aby mohly splácet alespoň úroky z úvěrů, musí si na to půjčit.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Listopad 2019

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Duševní vlastnictví

upv logo

Sto let pro ochranu nejlepších nápadů 15. říjen 2019

Sté výročí zřízení tehdejšího Patentního úřadu v Praze je příležitostí připomenout si nejen významná, ale i obtížná období oboru průmyslové vlastnictví i činnosti Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV).

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3

INZERCE