INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 21. rokem

1 SvobodaV souvislosti s aktuální diskuzí o zvýšení minimální mzdy lze od příštího roku očekávat i nárůst té zaručené. Ten by však znamenal nárůst cen zboží, kterého by si lidé mohli za více peněz koupit paradoxně méně.

Problém by to představovalo i pro malé tuzemské obchodníky, jejichž nerentabilní prodejny rok od roku výrazně ubývají. Družstvo CBA proto podporuje nárůst minimální mzdy při zachování stejné výše u mzdy zaručené, případně nárůst zaručené i minimální mzdy spolu s výrazným snížením daňové zátěže.

Současná diskuze o nárůstu minimální mzdy vychází zejména ze skutečnosti, že v Česku je její výše ve srovnání s ostatními zeměmi EU šestá nejnižší. Příliš se však nemluví o tom, že za tuto mzdu pracuje minimum lidí. Mnohem více jich pracuje za mzdu zaručenou, která v tuzemském případě patří v Evropě naopak k nejvyšším. Problémem je zejména skutečnost, že se výše zaručené mzdy odvíjí od té minimální. Pokud by se ta tedy od příštího roku zvedla o 1 350 korun, jak zamýšlí ministerstvo práce a sociálních věcí, zaručená by podle našich odhadů stoupla alespoň o 2 500 korun.

Skladníci či prodavačky jsou nyní ve 2. tarifní skupině a v současnosti mají zaručenou mzdu 14 740 korun, pokladní v samoobsluze pak ve 3. skupině se mzdou 16 280 korun. Účetní a personalisté v 5. skupině musí mít mzdu nejméně 19 850 korun. Z hlediska tohoto ukazatele se v Evropě nacházíme na 10. místě, když jsme před kompletní východní Evropou a částí té západní.

Pokud by spolu s minimální mzdou od příštího roku dále stoupala i ta zaručená, znamenalo by to velký problém pro malé tuzemské obchodníky. Ať už se jedná o prodejnu potravin, restauraci či benzinovou pumpu, na takové zvýšení zaručené mzdy zde není potřebný výkon. Ten se odvozuje nejen z celkové tržby, ale také z adekvátní obchodní přirážky.

Méně zboží a služeb za více peněz

Z případného zvýšení zaručené mzdy by navíc profitoval zejména stát, nikoliv lidé. Zvedly by se totiž zejména sumy odvedené do státního rozpočtu, a aby na toto navýšení zaměstnavatel nějak vydělal, musel by nejen zdražit výrobek či službu o zvednutí mzdy, ale i o odvody státu. Zaměstnanec přitom dostane pouze mzdu, zatímco výrobky zdraží i o odvody. Pro člověka to znamená, že si může logicky nakoupit pouze za ty peníze, které dostane ve mzdě, ve výsledku je to tak méně než před jejím zvýšením. Argumenty o nárůstu životní úrovně jsou tedy naprostý nesmysl, zvedá se totiž zejména výše peněz odvedených do státního rozpočtu. Normální člověk na tom bude hůř, než kdyby byla zaručená mzda nižší.

Pozornost si zaslouží i samotné zvednutí cen výrobků či služeb. Například malý prodejce potravin musí zboží zdražit tak, aby měl na prodejně daný zisk. Doufá přitom, že nebude moc drahý. Pokud jsou však jeho ceny příliš vysoké, potýká se s úbytkem zákazníků a může zavřít. Právě tento problém je však vyloženě typický pro celou řadu malých obchodů na vesnicích, které jsou nuceny ukončit svůj provoz kvůli ztrátovosti.

S rychlým růstem mezd klesá motivace a výkon

Samostatnou kapitolou je pak i výkon pracovníků, který zpravidla neodpovídá zvyšování zaručené mzdy. Její hodnota se za poslední 3 roky výrazně zvýšila, výkon zaměstnanců se však paradoxně snížil. Průběžným zvyšováním totiž klesla jejich motivace. Stát tak ve výsledku dosáhl nejen snížení výkonu pracovníků za větší mzdu, zároveň ale v souvislosti s tímto růstem i výrazně zdražilo zboží. Vznikla tak paradoxní spirála, kdy si obyčejný člověk za svoji vyšší mzdu koupí méně položek než dříve. Efekt zvýšení zaručené mzdy je z našeho pohledu pro ekonomiku tohoto státu naprosto nulový, ne-li ztrátový.

Nabízí se proto několik řešení, která lze rozdělit na okamžitá a střednědobá. Do první skupiny lze zařadit zvednutí minimální mzdy, jak zamýšlí vláda, aniž by se však měnily hodnoty té zaručené, kde si Česko stojí nadprůměrně. Druhou možností je navýšení minimální i zaručené mzdy, ovšem s výrazným snížením daňové zátěže – tedy aby peníze dostaly lidé namísto státu. Poslední variantu by představuje i střednědobé řešení v podobě zrušení zaručené mzdy. V důsledku by pak dále nedocházelo ke zkreslování a s ostatními státy EU by byla v budoucnu srovnávána opravdu pouze minimální mzda.

Roman Mazák, předseda Družstva CBA CZ

Slovo ke dni

  • Klimatický balíček přijde draho

    Spotřeba energie z obnovitelných zdrojů stoupne během příštích deseti let na 22 procent. Letos má dosáhnout 15,6 % z veškeré spotřebované energie. Pro někoho je tento cíl málo smělý. Jenže, jak uvedl ministr průmyslu a obchodu ČR Karel Havlíček, každé procento nad hodnotu 20 % si vyžádá podporu 30 miliard korun. Odhaduje se, že z veřejných prostředků půjde na obnovitelné zdroje až 900 miliard Kč. Mám v dobré paměti ujišťování ekologů, že postupně se náklady na „čistou“ energii budou snižovat, až budou srovnatelné s ostatními. Zatím to vypadá, že daňový poplatník, podnikatel i běžný spotřebitel, bude obnovitelné zdroje dotovat čím dál víc. A pak je tu druhý problém: Už dlouho víme, že obnovitelné zdroje, například používání řepky v dopravě, může být spíš na škodu než ve prospěch přírody i lidí.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Prosinec 2019

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Duševní vlastnictví

opa tent 1

Další podrobné informace o Evropském patentu 17. prosinec 2019

V listopadovém vydání Prosperity jsme vás zasvětili do evropského patentového systému. V tématu jsme se rozhodli pokračovat také v prosinci. Rádi bychom totiž vzbudili ještě větší zájem firem a organizací o řádnou ochranu duševního vlastnictví s tím, že je vhodné znát i náležité procesní postupy. Věřím, že pro všechny, kteří si pozorně přečetli článek předchozí, může být toto pokračování užitečné.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3

INZERCE