INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 22. rokem

man 10….aneb změna myšlení a změna řízení - nové přístupy v řízení lidí.

Centrum andragogiky je vzdělávací a poradenská společnost poskytující komplexní systematické firemní vzdělávání včetně zefektivňování činnosti firem a organizací. Společnost pořádá otevřené i uzavřené vzdělávací akce, konference, diskuse, nabízí poradenství, analýzy vzdělávacích potřeb a realizaci komplexního programu. Své služby nabízí nejen klientům z výrobní a nevýrobní podnikatelské sféry, ale také nepodnikatelským subjektům z různých odvětví. Společnost reaguje na současné problémy a témata, ve kterých dále vzdělává. Mimo jiné se zabývá problematikou Age managementu.

Věkový rozdíl mezi nejmladším a nejstarším zaměstnancem roste! Na pracovištích různých společností se setkávají lidé velkého věkového rozptylu. Místo očekávané spolupráce často dochází ke střetům vyvolávajícím pocit, že ti druzí jsou snad z jiné planety.

Na odlišné utváření pracovních návyků různých věkových generací má vliv nejen skutečnost, že jsou vybaveni rozdílnými temperamenty a povahovými vlastnostmi, ale také působení přirozeného vývoje kognitivních funkcí v průběhu lidského života a rychle se měnící sociální prostředí. Přesto se musí tito lidé naučit spolu kooperovat a společně se přizpůsobovat dynamickému prostředí firmy.

Personální manažeři jsou díky této situaci v nelehké pozici, která po nich vyžaduje nejen vybírat, adaptovat, vzdělávat, hodnotit a zajišťovat kariérní růst všech zaměstnanců, ale navíc společně s ostatními vedoucími pracovníky firmy sledovat efektivitu fungování týmů, stejně jako rozvíjet a udržovat firemní kulturu zohledňující věkové rozdíly.

Zkusme se podívat z nadhledu, co že se nám to ve firmách v současnosti vlastně děje. Soužití generací na pracovištích je ovlivňováno mnoha faktory. Dva z těch hlavních se v poslední době výrazně mění, ten třetí je poměrně stabilní. Zamysleme se nad nimi z hlediska zaměstnanců mladší a starší věkové kategorie a také z pohledu zaměstnavatele.

Demografický vývoj

První měnící se faktor je demografický vývoj. Díky stále se prodlužujícímu věku dožití v kombinaci s nízkou porodností naše populace stárne. Zvyšuje se věková hranice odchodu do důchodu, takže se na pracovištích běžně setkávají 3 generace. Prohlubuje se rozdílný úhel pohledu jednotlivců na řešení mnohých pracovních úkolů.

Mladší pracovníci si postupně a často neradi zvykají na zvyšující se počet starších kolegů a kolegyň, mnozí k nim přistupují spíše s despektem. Zaměstnanci ve věku 55+ si stále více uvědomují, že mají před sebou ještě kus pracovního života. Přestávají vyhlížet poslední pracovní den, protože se musí snažit vyhovět nárokům, které jsou na ně kladeny v souvislosti s udržením požadovaného pracovního výkonu. Pro zaměstnavatele to znamená počítat s projevy těchto věkových rozdílů a zabývat se prevencí problémových situací, které by mohly nastat. Zaměřit se na podporu týmové práce a vzdělávat manažery v tématu leadershipu z pohledu generací. 

Technický pokrok

Dalším dynamickým faktorem ve spolupráci generací na pracovištích je technický pokrok, především rychlý vývoj informačních technologií. Velkou výhodou mladších generací je, že rozumí novým technologiím a jsou celkově v této oblasti mnohem flexibilnější. Rychle se učí novým věcem, ale bohužel ne vždy dokážou vidět a pochopit souvislosti. Seznamování se s novými technologiemi probíhá u starších zaměstnanců většinou pomaleji a s větší opatrností, ale studie prokazují, že schopnost a ochota učit se novým věcem je často výrazně podpořena vnitřní motivací a vysokou mírou loajality k zaměstnavateli. Pro zaměstnavatele je tedy důležité ohlídat si příliš rychlé či až někdy zkratkovité jednání v této oblasti u mladších ročníků zaměstnanců a mít dostatek trpělivosti u těch starších.

Vývoj kognitivních funkcí

Stabilním faktorem při propojování generací v pracovním procesu je vývoj kognitivních funkcí člověka. Nelze popřít, že ty v průběhu života slábnou, ale zároveň se vyvíjejí kvantitativně i kvalitativně. Kognitivní psychologové rozlišují inteligenci tekutou neboli fluidní, a inteligenci krystalickou. Mladý zaměstnanec je díky fluidní inteligenci, která v tomto věku převažuje, nápaditý a vynalézavý při řešení situací, se kterými se ještě nesetkal. Ten starší se svou převažující krystalickou inteligencí zase využívá předchozích zkušeností, s nimiž může situaci lépe vyhodnotit a zvolit nejvhodnější postup.

Úkolem zaměstnavatele je vytěžit z těchto rozdílů mezi generacemi co nejvíce. Využít možnosti spolupráce obou inteligencí ve smyslu uplatnění odvážné nápaditosti s přihlédnutím k předchozím zkušenostem. Omezit tak stereotypní nebo naopak unáhlený a riskantní přístup k řešení různých pracovních situací.

Z důvodu uvedených skutečností mají velkou výhodu společnosti, které tématu tzv. Age managementu („strategie řízení zohledňující věk pracovníků“ - „řízení věkových skupin zaměstnanců“) přikládají patřičnou váhu a zabývají se jím systematicky. Přináší jim to vyšší efektivitu práce i lepší vztahy na pracovištích, bonusem je potažmo nižší nemocnost a fluktuace.

Vývoj nezastavíme. Ať se nám to líbí, nebo ne, do pracovního procesu přichází generace, která má velmi odlišný úhel pohledu na mnohé věci a činnosti než ty předchozí. Pokud má organizace fungovat efektivně, je pro hledání společné mezigenerační řeči nikoli za pět minut dvanáct, ale pět minut po dvanácté.

Tři cesty

V oblasti rozvoje pracovníků vedou k tomuto cíli tři základní cesty. Vzdělávání vedoucích pracovníků v oblasti manažerských dovedností zaměřených na mezigenerační rozdíly, individuální přístup k různým věkovým kategoriím podřízených, vedení týmů složených z lidí většího věkového rozptylu. Velkým přínosem jsou kurzy pro pracovníky 55+ rozvíjející jejich mozkovou kapacitu vhodným tréninkem. Účinné a zároveň oblíbené jsou semináře týmové práce pro firemní týmy lidí různého věku, na nichž si přímo zkouší spolupráci svých schopností, vlastností, dovedností i zkušeností.

Společnost Centrum andragogiky se tématu podpory a spolupráce všech generací na pracovišti intenzivně věnuje. 

Magdalena Ožanová, lektorka Centra andragogiky

Ilustrace Pixabay.com

Slovo ke dni

  • Rozmýšlíme se, mlžíme, ztrácíme důvěru

    Rozmýšlení se stalo módou. Spousty lidí místo toho, aby daly najevo, že chtějí to nebo nechtějí ono, raději řeknou, že si to rozmyslí. A když nastane čas, že by měli být už rozmyšleni, vymluví se, a sdělí, že je to těžké, ať jim dáme ještě pár dní, měsíců či neznámo jakou dobu. Domnívají se, že téma upadne v zapomnění, že vyšumí a že s ním nebudou mít tedy práci. Je to rozšířený styl komunikace, který však nikam nevede. Otázkou je, zda vést má nebo skutečně směřovat nikam.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Srpen 2020

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtoczupv logo 56

Duševní vlastnictví

Vladimír Mařík kopie

Motivovaní lidé neznají překážek 3. červenec 2020

Český respirátor získal evropskou certifikaci Zdá se to až neuvěřitelné. Je to ale skutečnost. Znova se potvrdilo, jak velký je potenciál lidí, co všechno dokážou a jak významně mohou zasáhnout do dějin technologií nebo třeba organizace práce. Několik desítek českých firem za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu se během pandemie koronaviru spojilo, vyvinulo a začalo sériově vyrábět masku RP95-M. Respirátor, který poskytuje nejvyšší míru ochrany, navrhli na CIIRC ČVUT pro 3D tisk. Data pro výrobu si lze stáhnout zdarma s volnou licencí, maska je tak dostupná už ve více než třiceti zemích světa. Ve fyzické podobě se tento český ochranný prostředek nyní může rozšířit ještě víc, nově má totiž evropskou certifikaci.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE