INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 21. rokem

man 10….aneb změna myšlení a změna řízení - nové přístupy v řízení lidí.

Centrum andragogiky je vzdělávací a poradenská společnost poskytující komplexní systematické firemní vzdělávání včetně zefektivňování činnosti firem a organizací. Společnost pořádá otevřené i uzavřené vzdělávací akce, konference, diskuse, nabízí poradenství, analýzy vzdělávacích potřeb a realizaci komplexního programu. Své služby nabízí nejen klientům z výrobní a nevýrobní podnikatelské sféry, ale také nepodnikatelským subjektům z různých odvětví. Společnost reaguje na současné problémy a témata, ve kterých dále vzdělává. Mimo jiné se zabývá problematikou Age managementu.

Věkový rozdíl mezi nejmladším a nejstarším zaměstnancem roste! Na pracovištích různých společností se setkávají lidé velkého věkového rozptylu. Místo očekávané spolupráce často dochází ke střetům vyvolávajícím pocit, že ti druzí jsou snad z jiné planety.

Na odlišné utváření pracovních návyků různých věkových generací má vliv nejen skutečnost, že jsou vybaveni rozdílnými temperamenty a povahovými vlastnostmi, ale také působení přirozeného vývoje kognitivních funkcí v průběhu lidského života a rychle se měnící sociální prostředí. Přesto se musí tito lidé naučit spolu kooperovat a společně se přizpůsobovat dynamickému prostředí firmy.

Personální manažeři jsou díky této situaci v nelehké pozici, která po nich vyžaduje nejen vybírat, adaptovat, vzdělávat, hodnotit a zajišťovat kariérní růst všech zaměstnanců, ale navíc společně s ostatními vedoucími pracovníky firmy sledovat efektivitu fungování týmů, stejně jako rozvíjet a udržovat firemní kulturu zohledňující věkové rozdíly.

Zkusme se podívat z nadhledu, co že se nám to ve firmách v současnosti vlastně děje. Soužití generací na pracovištích je ovlivňováno mnoha faktory. Dva z těch hlavních se v poslední době výrazně mění, ten třetí je poměrně stabilní. Zamysleme se nad nimi z hlediska zaměstnanců mladší a starší věkové kategorie a také z pohledu zaměstnavatele.

Demografický vývoj

První měnící se faktor je demografický vývoj. Díky stále se prodlužujícímu věku dožití v kombinaci s nízkou porodností naše populace stárne. Zvyšuje se věková hranice odchodu do důchodu, takže se na pracovištích běžně setkávají 3 generace. Prohlubuje se rozdílný úhel pohledu jednotlivců na řešení mnohých pracovních úkolů.

Mladší pracovníci si postupně a často neradi zvykají na zvyšující se počet starších kolegů a kolegyň, mnozí k nim přistupují spíše s despektem. Zaměstnanci ve věku 55+ si stále více uvědomují, že mají před sebou ještě kus pracovního života. Přestávají vyhlížet poslední pracovní den, protože se musí snažit vyhovět nárokům, které jsou na ně kladeny v souvislosti s udržením požadovaného pracovního výkonu. Pro zaměstnavatele to znamená počítat s projevy těchto věkových rozdílů a zabývat se prevencí problémových situací, které by mohly nastat. Zaměřit se na podporu týmové práce a vzdělávat manažery v tématu leadershipu z pohledu generací. 

Technický pokrok

Dalším dynamickým faktorem ve spolupráci generací na pracovištích je technický pokrok, především rychlý vývoj informačních technologií. Velkou výhodou mladších generací je, že rozumí novým technologiím a jsou celkově v této oblasti mnohem flexibilnější. Rychle se učí novým věcem, ale bohužel ne vždy dokážou vidět a pochopit souvislosti. Seznamování se s novými technologiemi probíhá u starších zaměstnanců většinou pomaleji a s větší opatrností, ale studie prokazují, že schopnost a ochota učit se novým věcem je často výrazně podpořena vnitřní motivací a vysokou mírou loajality k zaměstnavateli. Pro zaměstnavatele je tedy důležité ohlídat si příliš rychlé či až někdy zkratkovité jednání v této oblasti u mladších ročníků zaměstnanců a mít dostatek trpělivosti u těch starších.

Vývoj kognitivních funkcí

Stabilním faktorem při propojování generací v pracovním procesu je vývoj kognitivních funkcí člověka. Nelze popřít, že ty v průběhu života slábnou, ale zároveň se vyvíjejí kvantitativně i kvalitativně. Kognitivní psychologové rozlišují inteligenci tekutou neboli fluidní, a inteligenci krystalickou. Mladý zaměstnanec je díky fluidní inteligenci, která v tomto věku převažuje, nápaditý a vynalézavý při řešení situací, se kterými se ještě nesetkal. Ten starší se svou převažující krystalickou inteligencí zase využívá předchozích zkušeností, s nimiž může situaci lépe vyhodnotit a zvolit nejvhodnější postup.

Úkolem zaměstnavatele je vytěžit z těchto rozdílů mezi generacemi co nejvíce. Využít možnosti spolupráce obou inteligencí ve smyslu uplatnění odvážné nápaditosti s přihlédnutím k předchozím zkušenostem. Omezit tak stereotypní nebo naopak unáhlený a riskantní přístup k řešení různých pracovních situací.

Z důvodu uvedených skutečností mají velkou výhodu společnosti, které tématu tzv. Age managementu („strategie řízení zohledňující věk pracovníků“ - „řízení věkových skupin zaměstnanců“) přikládají patřičnou váhu a zabývají se jím systematicky. Přináší jim to vyšší efektivitu práce i lepší vztahy na pracovištích, bonusem je potažmo nižší nemocnost a fluktuace.

Vývoj nezastavíme. Ať se nám to líbí, nebo ne, do pracovního procesu přichází generace, která má velmi odlišný úhel pohledu na mnohé věci a činnosti než ty předchozí. Pokud má organizace fungovat efektivně, je pro hledání společné mezigenerační řeči nikoli za pět minut dvanáct, ale pět minut po dvanácté.

Tři cesty

V oblasti rozvoje pracovníků vedou k tomuto cíli tři základní cesty. Vzdělávání vedoucích pracovníků v oblasti manažerských dovedností zaměřených na mezigenerační rozdíly, individuální přístup k různým věkovým kategoriím podřízených, vedení týmů složených z lidí většího věkového rozptylu. Velkým přínosem jsou kurzy pro pracovníky 55+ rozvíjející jejich mozkovou kapacitu vhodným tréninkem. Účinné a zároveň oblíbené jsou semináře týmové práce pro firemní týmy lidí různého věku, na nichž si přímo zkouší spolupráci svých schopností, vlastností, dovedností i zkušeností.

Společnost Centrum andragogiky se tématu podpory a spolupráce všech generací na pracovišti intenzivně věnuje. 

Magdalena Ožanová, lektorka Centra andragogiky

Ilustrace Pixabay.com

Slovo ke dni

  • Na Svatého Martina jen českou husičku

    K nejoblíbenějším svátkům se u nás zařadil den se čtyřmi jedničkami 11. 11., tedy jedenáctý listopad na Svatého Martina. Patron lidí laskavých, soucitných, s otevřeným srdcem a peněženkou, vyžaduje zvláštní sváteční jídlo. A tím je samozřejmě husa se zelím, knedlíkem zapíjená svatomartinským vínem. Češi by měli vědět, že udělají nejlépe, když si předem objednají drůbež u domácího chovatele, protože jen tak dostanou tu nejvyšší kvalitu. Ve velkých obchodech si mohou koupit mražený produkt, avšak ten už zdaleka není tak chutný. Jde o jakýsi „brojler“ ze zahraniční produkce, který navíc vyžaduje delší přípravu. A kupující by si měli dát pozor na tzv. „husokachnu“, protože s husou nemá nic společného. Jde o kachnu pižmovou, případně kříženou z kachnou pekingskou. Tak dobrou chuť!

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Listopad 2019

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Duševní vlastnictví

upv logo

Sto let pro ochranu nejlepších nápadů 15. říjen 2019

Sté výročí zřízení tehdejšího Patentního úřadu v Praze je příležitostí připomenout si nejen významná, ale i obtížná období oboru průmyslové vlastnictví i činnosti Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV).

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3

INZERCE