INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem
logoCPP_new_2012Sacmtranscentrum_logo
V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 byla od 21. října 2009 zavedena společná pravidla týkající se podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě. Kromě jiného je zde u koncesionářů provozujících vnitrostátní nebo mezinárodní silniční dopravu autobusy či tahači nebo nákladními vozidly o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny - s výjimkou speciálních vozidel - ustanovena povinnost prokázat finanční způsobilost. Pro stanovení finanční způsobilosti dopravců stanovilo Ministerstvo dopravy ČR pro letošní rok v souladu s vyhlášenými směnnými kurzy ECB směnný kurz eura ve výši 24,878 Kč/1 euro. V návaznosti na uvedený kurz je dopravce povinen prokázat dostupný kapitál a rezervy ve výši 223.902 Kč na jedno vozidlo a 124.390 Kč na každé další vozidlo. A protože to není jediná novinka v souvislosti s prokazováním finanční způsobilosti dopravců, a zvláště malým firmám a fyzickým osobám podnikajícím v dopravě se i samo prokazování finanční způsobilosti pěkně prodraží, pozvali jsme k rozhovoru na toto téma Martina Kopeckého, který je manažerem společného projektu Společenství dopravců Čech a Moravy (SAČM), Transcentrum – pojišťovací kanceláře s.r.o. a České podnikatelské pojišťovny a. s. Vinna Insurance Group, jež má malým dopravcům při prokazování finanční způsobilosti výrazně pomoci.

Kopecky_001Co je letos pro dopravce novinkou, která zvláště malým firmám a podnikatelům zkomplikovala prokazování finanční způsobilosti?

M. Kopecký: Je to především ověření daňové uzávěrky subjektem, který nevede dopravci daňovou evidenci. To v předchozích letech nebylo, a pokud dopravce splňoval prokázání dostupného kapitálu majetkem, předložil na úřadu daňové přiznání, měl povinnost splněnu. Letos bude muset hledat nezávislého daňového poradce nebo auditora, aby mu účetní uzávěrku ověřil, což představuje investici kolem 20 tisíc.

Finanční audit pro velké společnosti vyplývá ze zákona, není to pro ně žádná novinka a rovněž s platbou za něj nemají problém. Ovšem 20 tisíc korun za ověření účetní uzávěrky může být pro řadu malých dopravců při současných problémech s nimiž se potýkají, až likvidační. Co je tedy obsahem projektu, kterým jste jim nabídli pomoc?

M. Kopecký: Jde především o optimalizaci investice pro splnění zákonných požadavků. To znamená poradit malým a středním dopravcům v tomto směru a zároveň zajistit nejoptimálnější variantu. V rámci našeho projektu se nám podařilo zabezpečit nezávislého daňového poradce, který bude provádět ověření daňové uzávěrky. A vzhledem k množství dopravců, především členů SAČM, bude našim klientů poskytnuta výrazná množstevní sleva za provedení ověření účetní uzávěrky. Přitom pro dopravce, kteří neprokážou dostupný kapitál, zároveň zajistíme pojištění finanční způsobilosti dopravce.

V rámci tohoto společného projektu vaší pojišťovací kanceláře, SAČM a České podnikatelské pojišťovny mají tedy fyzické osoby podnikající v dopravě několik možných variant, jak při prokazování finanční způsobilosti pro svůj business postupovat. Jaké?

M. Kopecký: Varianty jsou celkem tři; ověření účetní uzávěrky, pojištění finanční způsobilosti nebo kombinace obou předchozích variant. Důležité je však říci, že pro dopravce s jendí, až čtyřmi vozidly se ekonomicky vyplatí pojištění, neboť i kdyby dopravce měl možnost dostupný kapitál prokázat, ověření daňové uzávěrky by ho přišlo dráž.

Můžete to uvést na konkrétním příkladu?

M. Kopecký: Dejme tomu, že dopravce vlastní tři vozidla a je třeba prokázat finanční způsobilost na částku 472.682 korun. Pokud dopravce na tuto sumu nedosáhne, můžeme mu pomoci nabídkou pojištění finanční způsobilosti s vydáním smlouvy o ručení, přičemž v případě tří vozidel na pojistném zaplatí 7.090 korun. Za ověření účetní uzávěrky zaplatí 10 tisíc korun, tedy polovinu běžné částky a celkem tedy 17.090 Kč. Když dopravce vlastní osm vozidel, kdy má prokázat finanční způsobilost ve výši 1.094 632 korun, ale prokázat může jen část této sumy, nabídneme dopravci řešení kombinací několika možností. Může li například prokázat finanční způsobilost do výše 800 tisíc korun, pak za audit v rámci našeho projektu zaplatí polovinu běžné částky, tj. 10 tisíc korun a na zbývající kapitál ve výši 294.632 korun s ním uzavřeme pojištění finanční způsobilosti a vydáme smlouvu o ručení. Pojištění přijde v tomto případě dopravce na 4.420 korun a celkem s auditem tedy zaplatí za prokázání finanční způsobilosti 14.420 korun.

Do kdy musí dopravci svoji letošní povinnost v prokazování finanční způsobilosti splnit a kde se mohou o zmíněném projektu dozvědět maximum informací?

M. Kopecký: Povinnost v prokazování finanční způsobilosti musí dopravce splnit do 31.července 2012 a veškeré informace obdrží na naší internetové adrese www.transcentrum.info

rozmlouval Jiří Novotný

Slovo ke dni

  • Ochlazení z Bruselu

    Svět se dostal do bezprecedentní situace. Kdo by před rokem řekl, že Evropská unie bude firmám a lidem nakazovat, jak si mají zatopit. Kolik stupňů Celsia bude v pořádku, kolik ne a kdy si budou teplomilní hříšníci koledovat o trest. Vracíme se tak do časů direktivní ekonomiky, do dob, kdy strana a vláda nařizovala, co kdo smí a nesmí. V kapitalizmu přece měla místo nařízení a zákazů usměrňovat chování společnosti neviditelná ruka trhu. Jenže ani ta, jak se ukazuje, nezískala plnou důvěru vedení. Ano, zemního plynu, elektřiny i dalších energií se nebude dostávat, ale s jeho kritickým nedostatkem roste jejich cena. Kdo tedy bude moci příští zimu topit „pánu Bohu do oken“? Myslím si, že skoro nikdo. Omezovat se ve spotřebě a snižovat náklady se stane nutností, pokud mají firmy a domácnosti přežít krizové období. Tento ekonomický zákon...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Srpen 2022

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

judr karabec ip mediace

Formulace zásad mediační dohody 10. srpen 2022

V předchozích příspěvcích jsme se seznámili s těmi fázemi mediace, ve kterých IP mediátor navozuje pocit vzájemné důvěry a pozitivního ovzduší pro mediační jednání, nastavuje základní pracovní a společenská pravidla, a také aktivně naslouchá stranám a pojmenovává předměty jednání. Strany konfliktu však nebyly zatím připraveny spolu efektivně komunikovat a vzájemně si na­slouchat.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3