INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem
logoCPP_new_2012Sacmtranscentrum_logo
V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 byla od 21. října 2009 zavedena společná pravidla týkající se podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě. Kromě jiného je zde u koncesionářů provozujících vnitrostátní nebo mezinárodní silniční dopravu autobusy či tahači nebo nákladními vozidly o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny - s výjimkou speciálních vozidel - ustanovena povinnost prokázat finanční způsobilost. Pro stanovení finanční způsobilosti dopravců stanovilo Ministerstvo dopravy ČR pro letošní rok v souladu s vyhlášenými směnnými kurzy ECB směnný kurz eura ve výši 24,878 Kč/1 euro. V návaznosti na uvedený kurz je dopravce povinen prokázat dostupný kapitál a rezervy ve výši 223.902 Kč na jedno vozidlo a 124.390 Kč na každé další vozidlo. A protože to není jediná novinka v souvislosti s prokazováním finanční způsobilosti dopravců, a zvláště malým firmám a fyzickým osobám podnikajícím v dopravě se i samo prokazování finanční způsobilosti pěkně prodraží, pozvali jsme k rozhovoru na toto téma Martina Kopeckého, který je manažerem společného projektu Společenství dopravců Čech a Moravy (SAČM), Transcentrum – pojišťovací kanceláře s.r.o. a České podnikatelské pojišťovny a. s. Vinna Insurance Group, jež má malým dopravcům při prokazování finanční způsobilosti výrazně pomoci.

Kopecky_001Co je letos pro dopravce novinkou, která zvláště malým firmám a podnikatelům zkomplikovala prokazování finanční způsobilosti?

M. Kopecký: Je to především ověření daňové uzávěrky subjektem, který nevede dopravci daňovou evidenci. To v předchozích letech nebylo, a pokud dopravce splňoval prokázání dostupného kapitálu majetkem, předložil na úřadu daňové přiznání, měl povinnost splněnu. Letos bude muset hledat nezávislého daňového poradce nebo auditora, aby mu účetní uzávěrku ověřil, což představuje investici kolem 20 tisíc.

Finanční audit pro velké společnosti vyplývá ze zákona, není to pro ně žádná novinka a rovněž s platbou za něj nemají problém. Ovšem 20 tisíc korun za ověření účetní uzávěrky může být pro řadu malých dopravců při současných problémech s nimiž se potýkají, až likvidační. Co je tedy obsahem projektu, kterým jste jim nabídli pomoc?

M. Kopecký: Jde především o optimalizaci investice pro splnění zákonných požadavků. To znamená poradit malým a středním dopravcům v tomto směru a zároveň zajistit nejoptimálnější variantu. V rámci našeho projektu se nám podařilo zabezpečit nezávislého daňového poradce, který bude provádět ověření daňové uzávěrky. A vzhledem k množství dopravců, především členů SAČM, bude našim klientů poskytnuta výrazná množstevní sleva za provedení ověření účetní uzávěrky. Přitom pro dopravce, kteří neprokážou dostupný kapitál, zároveň zajistíme pojištění finanční způsobilosti dopravce.

V rámci tohoto společného projektu vaší pojišťovací kanceláře, SAČM a České podnikatelské pojišťovny mají tedy fyzické osoby podnikající v dopravě několik možných variant, jak při prokazování finanční způsobilosti pro svůj business postupovat. Jaké?

M. Kopecký: Varianty jsou celkem tři; ověření účetní uzávěrky, pojištění finanční způsobilosti nebo kombinace obou předchozích variant. Důležité je však říci, že pro dopravce s jendí, až čtyřmi vozidly se ekonomicky vyplatí pojištění, neboť i kdyby dopravce měl možnost dostupný kapitál prokázat, ověření daňové uzávěrky by ho přišlo dráž.

Můžete to uvést na konkrétním příkladu?

M. Kopecký: Dejme tomu, že dopravce vlastní tři vozidla a je třeba prokázat finanční způsobilost na částku 472.682 korun. Pokud dopravce na tuto sumu nedosáhne, můžeme mu pomoci nabídkou pojištění finanční způsobilosti s vydáním smlouvy o ručení, přičemž v případě tří vozidel na pojistném zaplatí 7.090 korun. Za ověření účetní uzávěrky zaplatí 10 tisíc korun, tedy polovinu běžné částky a celkem tedy 17.090 Kč. Když dopravce vlastní osm vozidel, kdy má prokázat finanční způsobilost ve výši 1.094 632 korun, ale prokázat může jen část této sumy, nabídneme dopravci řešení kombinací několika možností. Může li například prokázat finanční způsobilost do výše 800 tisíc korun, pak za audit v rámci našeho projektu zaplatí polovinu běžné částky, tj. 10 tisíc korun a na zbývající kapitál ve výši 294.632 korun s ním uzavřeme pojištění finanční způsobilosti a vydáme smlouvu o ručení. Pojištění přijde v tomto případě dopravce na 4.420 korun a celkem s auditem tedy zaplatí za prokázání finanční způsobilosti 14.420 korun.

Do kdy musí dopravci svoji letošní povinnost v prokazování finanční způsobilosti splnit a kde se mohou o zmíněném projektu dozvědět maximum informací?

M. Kopecký: Povinnost v prokazování finanční způsobilosti musí dopravce splnit do 31.července 2012 a veškeré informace obdrží na naší internetové adrese www.transcentrum.info

rozmlouval Jiří Novotný

Slovo ke dni

  • Stravenkový paušál uspěl

    Jedna z nejvíce kontroverzních věcí, které hýbaly podnikatelskou věřejností, bylo zavedení stravenkového paušálu, tedy rozšíření možností v poskytování obědů zaměstnancům. Proti byly vydavatelé stravenek a odbory. Argumentovalo se rozbitím osvědčeného systému, který léty prokázal své kvality. Příznivci paušálu poukazovali na to, že změna poskytuje více možností, zjednoduší administrativu a skoncuje s vysokými provizemi. Po dvou letech fungování se ukazuje, že čtyři z deseti firem dávají přednost stravenkovému paušálu. Zejména vyhovuje malým a středním zaměstnavatelům. Ti velcí mohou poskytnout občerstvení ve vlastních podnikových jídelnách. Ale nestalo se, že by lidé v práci přestali obědvat a raději získané finanční prostředky vydali za něco jiného. Myslím, že nynější praxe, i když možná do značné míry ovlivněná pandemií koronaviru, prokázala...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červen 2021

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví

14 Karabec

Jak je to s promlčecí lhůtou při mimosoudním řešení sporů 3. květen 2021

Ve srovnání se zahraničím se alternativní metody řešení sporů (ADR) v České republice používají v oblasti ochrany duševního vlastnictví nedostatečně. S tím souvisí i nedostatek mediátorů odborně připravených vést mediační spory v této specifické oblasti práva. Mediace má přitom nezastupitelnou úlohu zejména v případech, kdy strany nejsou schopny vyjednávat, jejich vzájemné vztahy jsou vyhrocené, soudní řešení nemusí přinést očekávaný výsledek, v dané věci je nejednoznačný výklad práva, hrozí vysoké náklady na vedení sporu, existuje časová či ekonomická tíseň stran nebo spor je příliš komplexní.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE