INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 22. rokem

Počet osobních a užitkových CNG vozidel se za 7 let zvýšil 11 krát. Již v sobotu 16. března uplyne sedm let od podepsání tzv. Dobrovolné dohody, kterou podepsaly plynárenské společnosti a stát. Od roku 2006 je dnes 8,6 krát více vozidel na stlačený zemní plyn (CNG) a přibylo 35 CNG plnicích stanic. Spotřeba stlačeného zemního plynu se oproti roku 2006 zvedla 4,3 krát. Autobusů na zemní plyn je dnes u nás 2 krát více. Největší vývoj je tradičně v oblasti osobních a užitkových vozidel, jejichž počet se oproti roku 2006 navýšil 11,2 krát. Prodej CNG je pak dnes 4,3 krát větší.

Za minulý rok se prodalo 15,242 mil. m3 zemního plynu jako pohonné hmoty, což je o 26 procent více než v roce 2011. Tomuto navýšení pak odpovídá i nárůst CNG vozidel, kdy oproti lednu 2012 se jedná o nárůst téměř 44 procent. Nejvíce meziročně narostl počet osobních a dodávkových vozidel a to o 49 procent. V ČR je také dnes již 385 plynových autobusů a 55 komunálních vozidel na CNG.

Dne 16. března 2006 se podepsala tzv. Dobrovolná dohoda, letos již tedy uběhne 7 let od doby, kdy byl u nás představen poprvé bližší program pro podporu alternativního paliva, zemního plynu, v dopravě. „Již začátkem tohoto roku byla prolomena hranice 5 tisíc CNG vozidel a motoristé mají dnes k dispozici 45 veřejných CNG plnicích stanic. Na trhu je na výběr přes 40 druhů sériově vyráběných CNG vozidel a CNG motoristé již mohou za určitých podmínek i do podzemních hromadných garáží pro veřejnost. Uplynulých 7 let tedy bylo velmi úspěšných,“ říká Zdeněk Prokopec, předseda představenstva Asociace NGV.

Auta na CNG jsou bezpečná, ekologická, mají velký dojezd, nádrže nezabírají zavazadlový prostor. CNG jako palivo má hodně vyřešených problémů dávno za sebou, jako je cena vozidel, rychlé tankování, vhodná legislativní opatření, dojezdová vzdálenost, garážování, úlevy na spotřební i silniční dani ad.„Nepochybně existuje i jiná nabídka alternativních paliv než je CNG, ale už jen pokud vezmeme v úvahu, že Dobrovolná dohoda, která dala zelenou rozvoji tomuto palivu, se datuje k roku 2006, je zřejmé, že ostatní alternativní paliva musí urazit ještě dlouhou cestu,“ dodává Prokopec.

Cena CNG je dnes dvakrát nižší než cena benzinu. Cena za 1 kubický metr CNG, který energeticky odpovídá 1 litru benzinu, je ve výši 18 Kč pro motoristy bezkonkurenční. Litr benzinu totiž stojí i 37 Kč. A právě tento rozdíl ceny je hlavním důvodem, proč takto markantně přibývá CNG motoristů. Tento trend je celosvětový. Za minulý rok přibylo ve světě přes 1,7 milionů CNG vozidel.  „Analytici společnosti TechNavio nedávno zveřejnili globální zprávu o trhu NGV (Natural Gas Vehicles) pro období 2011 - 2015. Ta předpovídá, že světový trh dosáhne 19,8 mil. vozů na zemní plyn v nejbližších 3 letech,“ říká Zdeněk Prokopec, předseda představenstva Asociace NGV.

Asociace NGV o. s. - asociace pro podporu využití zemního plynu a biometanu v dopravě (dále jen NGVA) byla založena v srpnu roku 2009 jako nezisková odborná platforma pro podporu implementace a provozu technologií pro využití zemního plynu a biometanu v dopravě. Hlavním cílem je sdružování odborníků a společností v oblasti technologií NGV, ustanovení technologické platformy na úrovni ČR, spoluvytváření metodiky, vzorů a sjednocení norem pro oblast NGV, vytvoření zázemí pro služby výrobcům a uživatelům NGV, posuzování a monitorování projektů v oblasti NGV, včetně jejich financování, národní a mezinárodní spolupráce na společných projektech, výměna know-how, využití fondů EU, grantů a státních dotací pro projekty, školení a osvěta. NGVA je členem NGVA Europe - Evropské asociace NGV, IANGV – International Association for natural gas vehicles prostřednictvím členství v NGVA Europe a dále je členem CzBA - České bioplynové asociace. Členy NGVA jsou například České vysoké učení technické v Praze, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Česká bioplynová asociace, Sdružení automobilového průmyslu, výrobci kompresorů pro CNG, firmy zabývajících se přestavbami aut na pohon CNG, dodavatelé komponentů pro CNG systémy. Za vzájemné spolupráce těchto firem vznikla Strategická výzkumná agenda a Implementační akční plán v oblasti využití zemního plynu a biometanu v dopravě.

Aktuální dění v oblasti využití CNG v dopravě odráží server www.cngplus.cz s mapou čerpacích stanic, zkušenostmi uživatelů a poradnou.

(ms)

Slovo ke dni

  • Kdo může pracovat z domova

    Home office není žádná novinka, ale v době koronakrize přišla možnost práce z domova jako na zavolanou. Pracovat mohou ti, kterým to dovoluje povaha jejich práce, a samozřejmě ochota změnit své zvyky. Podle odborníků se otvírá možnost pro jednoho ze tří zaměstnanců, v případě vysokoškolsky vzdělaných osob a vysoce kvalifikových profesí dokonce pro každého druhého. Brzdou se může stát i v dnešní technologicky vyspělé době dostupnost internetu. Venkov stále strádá. V naší obci jsme rádi, když si můžeme vůbec zavolat z mobilu – někdy spojení funguje, jindy ne. A mobilní internet s přijatelnou rychlostí nabízí jen jediný operátor. Ten dokazuje konkurenci, že to jde, když nechybí zájem. Avšak v mnoha případech lze stále pozorovat spíš nezájem a snahu šetřit.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Říjen 2020

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtoczupv logo 56

Duševní vlastnictví

pat ochr

Patentová ochrana je předpokladem úspěchu inovační strategie 12. srpen 2020

V loňském roce slavil Úřad průmyslového vlastnictví 100 let od svého založení. Již před sto lety bylo průmyslníkům a výzkumu jasné, že bez právní ochrany nových řešení a bez nejnovějších technických informací nemůže jejich business prosperovat a prosadit se ve světové konkurenci.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE