INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 24. rokem
Loňský rok byl rekordní ve škodách, které na automobilech způsobily živelné události. Rizikové je z tohoto pohledu zejména jarní a letní období, spojené s častějšími krupobitími a bouřkami se silným větrem. Jediné účinné opatření, které může minimalizovat způsobené škody, je pojištění. To je možné získat u Slavia pojišťovny již za 300 Kč na rok jako připojištění k povinnému ručení, avšak to má svá omezení. Komfortním produktem, který zcela ochrání automobil, je živelné pojištění nabízené v rámci ALL RISK havarijního pojištění.

Za živelní událost je považován požár, výbuch, úder blesku, pád stromu nebo stožáru, vichřice či krupobití. „Oprava vozidla poškozeného živelnou událostí se může výrazně prodražit, přitom škoda přijde nečekaně a nejde ji předem zabránit jinak než pojištěním. Naše pojišťovna nabízí dva pojistné produkty proti živlům, každý je vhodný pro jiný typ vozidel. Rozsah pojištěných rizik je stejný, avšak liší se zejména výší pojistného limitu," popisuje nabídku Slavia pojišťovny Jan Bárta, obchodní a marketingový ředitel pojišťovny. Průměrná výše pojistného plnění za živelné škody činila v loňském roce u Slavia pojišťovny téměř čtyřicet tisíc korun.

Základní pojištění proti živelné události za 300 Kč na rok

Pojištění živelních nebezpečí se sjednává k povinnému ručení se spoluúčastí na škodě 10 %, min. 10.000 Kč. Platí jen pro automobily do 3,5 tuny, určené k běžnému užití. Limit pojistného plnění je 50.000 Kč, vyplatí se proto zejména majitelům levnějších vozidel nebo těm, kteří riziku živelných škod nepřikládají takový význam.

Příklad:

Vozidlo Kia v hodnotě 120 000 Kč zastihlo silné krupobití v Praze. Vozidlu byla poškozena střecha, kapota a rozbitá všechna skla. Oprava vozidla vyšla na 47 800 Kč. Klientovi bylo vyplaceno pojistné plnění ve výší 37 800 Kč, po odečtení spoluúčasti 10 000 Kč. Cena pojištění byla 300 Kč.

Živelné pojištění nabízené v rámci ALL RISK havarijního pojištění

Živelné pojištění nabízené v rámci ALL RISK havarijního pojištění Slavia pojišťovny představuje komfortní pojistný produkt, který zabezpečí auto až do výše sjednané pojistné částky. Sjednává se ve variantách se spoluúčastí na škodě 5 %, min. 5.000 Kč a 10 %, min. 10.000 Kč.

Příklad:

Osm měsíců staré vozidlo OPEL v hodnotě 520 000 Kč bylo poškozeno pádem stromu během noční vichřice. Šlo o totální škodu, při které bylo vozidlo zcela zničeno. Majitel vozidla měl sjednané havarijní ALL RISK u pojištění Slavia pojišťovny se spoluúčastí na škodě 5 %. Klientovi bylo vyplaceno pojistné plnění ve výší 494 000 Kč, po odečtení spoluúčasti 26 000 Kč. Havarijní ALL RISK pojištění majitele vozidla vyšlo na 6899 Kč.

Slavia pojišťovna

Slavia pojišťovna má tradici již od roku 1868. Ve své samostatné historii přicházela a bude přicházet s inovativními pojistnými produkty. V říjnu 2008 například Slavia pojišťovna vstoupila na trh s povinným ručením, kdy se jako první pojišťovna vůbec zaměřila na ukázněné řidiče, kterým tento produkt nabízí nejvýhodněji v celé zemi. Poskytuje široké spektrum pojištění pro soukromé osoby, jako je např. pojištění domácností, na cesty a pobyty, psů a koček a dále také nabízí zdravotní pojištění cizinců. Firmy uvítají pojištění odpovědnosti, aut a přepravy, pojištění majetku, technická pojištění nebo specializované druhy pojištění určená pro obce a města.

(tz)

Slovo ke dni

  • Proč skončili živnostníci?

    Loni ukončilo činnost 1300 nejmenších podnikatelů. Asi není žádným překvapením, že řada z nich si spočítala, že ve stále těžších ekonomických podmínkách se prostě neuživí a „zavřeli krám“. Ale je tu ještě jeden významný faktor. Jen v mém okolí se rozhodly dvě osoby samostatně výdělečně činné zrušit živnostenský list z administrativních důvodů. Nechtěly si totiž otevřít datovou schránku, která je od nového roku 2023 k podnikání nutná. Pro někoho jen obvyklá operativa, pro jiného však další „papírování“ a možná až nepříjemný dohled státu. Uvidíme, zda je úbytek živnostníků jen mimořádný jev, který se v příštích letech nebude opakovat, nebo byl nastoupen nový dlouhodobý trend. Ti, co zůstali, brzy zjistí, že se vlastně nic podstatného nestalo, nebo naopak se s datovými schránkami nesžijí. Podle mého názoru převáží první skupina. Každá...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Leden 2023

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3