INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

Dopravní nehody šetřené Policií ČR za poslední 3 roky 2009 až 2011 jsou již vzájemně porovnatelné, neboť změna limitu hlášení na 100 tis. Kč nastala od 1.1.2009. Za oba roky 2009 i 2010 bylo Policií ČR šetřeno cca. 35 tis. nehod vzniklých v lednu až červnu. Za stejné období roku 2011 sice počet všech nehod poklesl o 3% (patrně díky mírnějším klimatickým podmínkám prvního čtvrt- nebo pololetí roku 2011), ale počet nehod se zraněním a úmrtím narostl o 4%.

Škodních událostí povinného ručení vzniklo v roce 2010 výrazně více vlivem nepříznivých podmínek zimních měsíců. Extrémního počtu cca. 30 tis. nahlášených škod bylo dosaženo v prosinci roku 2010 a celkový nárůst škod v důsledku tuhé zimy ročníku 2010 představuje 13 tis. škodných událostí

Škodní inflace a celkové úhrny škod

Z dlouhodobého pohledu pak celkový škodní úhrn (tj. finanční objem celkových závazků vůči poškozeným) narostl z hodnoty 7,5 mld. Kč pro škody vzniklé v roce 2000 až na 13,9 mld. Kč pro škody vzniklé v roce 2010. Tento nárůst představuje téměř zdvojnásobení ročního finančního objemu škod povinného ručení.

I když škody na majetku (zejména tzv. „plechové" škody) také rostou, hlavním důvodem navýšení je především eskalace škod na zdraví. Podíl škod na zdraví na celkových závazcích POV narůstá a za poslední škodní ročníky již dosahuje hodnot cca. 40%:

Škody na zdraví

U škod na zdraví lze vysokou škodní inflaci s výrazně vyšší eskalací proti majetkovým škodám přičíst zejména těmto důvodům:

. pravidelné valorizace rozhodných výdělků v případě ztráty na výdělku po skončení pracovní neschopnosti,

. realizace stále náročnějších (a tím i dražších) léčebných postupů, když traumatologie nehodových úrazů patří k těm nejnáročnějším a nejdražším oborům medicíny,

. nárůst nároků za výpomoc v domácnosti a trvalou péči nárokovanou poškozeným.

Průměrná hodnota škody na zdraví pro nejnovější ročníky vzniku vychází cca. půl miliónu Kč a je tak až 18krát vyšší než průměrná škoda na majetku:

Škody na majetku

Stabilní nárůst majetkových škod z průměrné hodnoty cca. 22 100 Kč pro škody vzniklé v roce 2002 na průměrnou hodnotu cca. 31 300 Kč pro škody z roku 2010 je způsoben především narůstající cenou náhradních dílů, ale také obměnou vozového parku ve prospěch technologicky lépe vybavených vozidel, jejichž opravy po nehodách jsou náročnější a dražší.

Vývoj škod POV a vývoj spotřebitelské inflace

Pro majetkové škody i pro škody na zdraví stále platí rozevírání nůžek mezi standardní inflací spotřebitelských cen a škodní inflací pro majetkové škody i škody na zdraví.

Za sledované období je tempo růstu škod na zdraví proti CPI ( = index spotřebitelské inflace) cca. 7krát vyšší. Tempo růstu škod na majetku převyšuje nárůst indexu spotřebitelských cen 1,54krát.

Přehled globálních finančních objemů závazků POV 2005 – 2010

Při porovnání výsledků POV v kalendářních letech nestačí porovnávat pouze hodnoty pojistného a vyplaceného pojistného plnění. Velmi podstatnou složku celkových závazků totiž představují případy, které se nepodaří vyřídit v roce svého vzniku a pojišťovny na tyto případy musejí vytvářet technické rezervy ve výši odhadu budoucích plnění (např. dlouhodobě vyplácených rent, nákladů léčení, výpomoci v domácnosti apod.).

Vliv nutné tvorby rezerv je nejvyšší právě u škod na zdraví, kde dochází k nejvyššímu meziročnímu růstu závazků, což potvrzují také následující data členěná dle kalendářních let.

Např. objem celkových dosud nevyplacených závazků narostl z 32 mld. Kč k 31.12.2005 na 41,8 mld. Kč, což představuje nárůst za sledované pětileté období o 30%

Vývoj pojistného POV

Přestože finanční objem škod POV meziročně neustále výrazně roste, vývoj na straně pojistného tomuto nárůstu škod neodpovídá a je s ním v přímém protikladu.

Za poslední ročníky dochází vlivem zostřujícího se konkurenčního prostředí na trhu povinného ručení k poklesu sazeb POV a tím celoroční hodnoty pojistného POV, ze kterého jednoznačně profitují klienti pojišťoven, kterým se tak cena POV výrazně zlevňuje.

Meziroční pokles pojistného se odhaduje i na rok 2011 nejméně o cca. 6% ve srovnání s pojistným roku 2010, ale pojistné významně kleslo už v roce 2010 (také o cca 6 %), takže celkový pokles pojistného představuje od roku 2009 souhrnně 11,5% celkové výše pojistného (2,7 mld. Kč),viz následující tabulka:

Je evidentní, že doby ziskovosti povinného ručení jsou pryč a naopak při v roce 2011 pokračujícím poklesu pojistného o 6% existuje výrazné riziko ztráty celého trhu povinného ručení. Zda a jak se budou pojišťovny schopny se ztrátou z povinného ručení vyrovnat, bude samozřejmě záviset na řadě faktorů, zejména na jejich finanční a kapitálové vybavenosti.

(tz)

Slovo ke dni

  • Jak se rozpadla myšlenka na hromadu zpráv

    Možná se vám to už také stalo. Chcete něco vyřešit, napíšete nebo zavoláte dotyčné osobě. Shrnete myšlenku pěkně v bodech. Krok za krokem. A reakcí na ni je… Chaos. Je to jako když vám někdo vysype puzzle na stůl a vy z nich musíte složit nějaký komplexní obrázek. Máte před sebou fragmenty, které musíte dát dohromady, abyste zrekonstruovali pracně to, co se dalo říci snadno. Jen to chtělo chvíli času a koncentrace, aby byla odpověď na vaši zprávu zformulována se vším všudy. Čím dokonalejší prostředky komunikace máme, tím hůř komunikujeme. Je to prokletí dnešní doby, ale možná by stačilo říct, že prostředky nejsou komunikací samou. Ta by měla mít vždy přehlednou formu, která bude pro příjemce sdělení prostě stravitelná. Tím, že tříštíme pozornost, a schází nám koncentrace, utrácíme na komunikaci čas i energii v trojnásobném množství, než bývalo standardem...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červen 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2 audepor

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy kzps 2024 acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3