INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 22. rokem

Dopravní nehody šetřené Policií ČR za poslední 3 roky 2009 až 2011 jsou již vzájemně porovnatelné, neboť změna limitu hlášení na 100 tis. Kč nastala od 1.1.2009. Za oba roky 2009 i 2010 bylo Policií ČR šetřeno cca. 35 tis. nehod vzniklých v lednu až červnu. Za stejné období roku 2011 sice počet všech nehod poklesl o 3% (patrně díky mírnějším klimatickým podmínkám prvního čtvrt- nebo pololetí roku 2011), ale počet nehod se zraněním a úmrtím narostl o 4%.

Škodních událostí povinného ručení vzniklo v roce 2010 výrazně více vlivem nepříznivých podmínek zimních měsíců. Extrémního počtu cca. 30 tis. nahlášených škod bylo dosaženo v prosinci roku 2010 a celkový nárůst škod v důsledku tuhé zimy ročníku 2010 představuje 13 tis. škodných událostí

Škodní inflace a celkové úhrny škod

Z dlouhodobého pohledu pak celkový škodní úhrn (tj. finanční objem celkových závazků vůči poškozeným) narostl z hodnoty 7,5 mld. Kč pro škody vzniklé v roce 2000 až na 13,9 mld. Kč pro škody vzniklé v roce 2010. Tento nárůst představuje téměř zdvojnásobení ročního finančního objemu škod povinného ručení.

I když škody na majetku (zejména tzv. „plechové" škody) také rostou, hlavním důvodem navýšení je především eskalace škod na zdraví. Podíl škod na zdraví na celkových závazcích POV narůstá a za poslední škodní ročníky již dosahuje hodnot cca. 40%:

Škody na zdraví

U škod na zdraví lze vysokou škodní inflaci s výrazně vyšší eskalací proti majetkovým škodám přičíst zejména těmto důvodům:

. pravidelné valorizace rozhodných výdělků v případě ztráty na výdělku po skončení pracovní neschopnosti,

. realizace stále náročnějších (a tím i dražších) léčebných postupů, když traumatologie nehodových úrazů patří k těm nejnáročnějším a nejdražším oborům medicíny,

. nárůst nároků za výpomoc v domácnosti a trvalou péči nárokovanou poškozeným.

Průměrná hodnota škody na zdraví pro nejnovější ročníky vzniku vychází cca. půl miliónu Kč a je tak až 18krát vyšší než průměrná škoda na majetku:

Škody na majetku

Stabilní nárůst majetkových škod z průměrné hodnoty cca. 22 100 Kč pro škody vzniklé v roce 2002 na průměrnou hodnotu cca. 31 300 Kč pro škody z roku 2010 je způsoben především narůstající cenou náhradních dílů, ale také obměnou vozového parku ve prospěch technologicky lépe vybavených vozidel, jejichž opravy po nehodách jsou náročnější a dražší.

Vývoj škod POV a vývoj spotřebitelské inflace

Pro majetkové škody i pro škody na zdraví stále platí rozevírání nůžek mezi standardní inflací spotřebitelských cen a škodní inflací pro majetkové škody i škody na zdraví.

Za sledované období je tempo růstu škod na zdraví proti CPI ( = index spotřebitelské inflace) cca. 7krát vyšší. Tempo růstu škod na majetku převyšuje nárůst indexu spotřebitelských cen 1,54krát.

Přehled globálních finančních objemů závazků POV 2005 – 2010

Při porovnání výsledků POV v kalendářních letech nestačí porovnávat pouze hodnoty pojistného a vyplaceného pojistného plnění. Velmi podstatnou složku celkových závazků totiž představují případy, které se nepodaří vyřídit v roce svého vzniku a pojišťovny na tyto případy musejí vytvářet technické rezervy ve výši odhadu budoucích plnění (např. dlouhodobě vyplácených rent, nákladů léčení, výpomoci v domácnosti apod.).

Vliv nutné tvorby rezerv je nejvyšší právě u škod na zdraví, kde dochází k nejvyššímu meziročnímu růstu závazků, což potvrzují také následující data členěná dle kalendářních let.

Např. objem celkových dosud nevyplacených závazků narostl z 32 mld. Kč k 31.12.2005 na 41,8 mld. Kč, což představuje nárůst za sledované pětileté období o 30%

Vývoj pojistného POV

Přestože finanční objem škod POV meziročně neustále výrazně roste, vývoj na straně pojistného tomuto nárůstu škod neodpovídá a je s ním v přímém protikladu.

Za poslední ročníky dochází vlivem zostřujícího se konkurenčního prostředí na trhu povinného ručení k poklesu sazeb POV a tím celoroční hodnoty pojistného POV, ze kterého jednoznačně profitují klienti pojišťoven, kterým se tak cena POV výrazně zlevňuje.

Meziroční pokles pojistného se odhaduje i na rok 2011 nejméně o cca. 6% ve srovnání s pojistným roku 2010, ale pojistné významně kleslo už v roce 2010 (také o cca 6 %), takže celkový pokles pojistného představuje od roku 2009 souhrnně 11,5% celkové výše pojistného (2,7 mld. Kč),viz následující tabulka:

Je evidentní, že doby ziskovosti povinného ručení jsou pryč a naopak při v roce 2011 pokračujícím poklesu pojistného o 6% existuje výrazné riziko ztráty celého trhu povinného ručení. Zda a jak se budou pojišťovny schopny se ztrátou z povinného ručení vyrovnat, bude samozřejmě záviset na řadě faktorů, zejména na jejich finanční a kapitálové vybavenosti.

(tz)

Slovo ke dni

  • Když prsty zahálejí

    Člověk by měl držet krok s rychlým postupem technologií. To jsem si znovu uvědomil, když jsem dostal do ruky nový smartphone. Ten umí nejen psát, ale i odezírat z úst a slova převádět na text. Proč to tedy nevyzkoušet? Nechám tentokrát prsty zahálet a zkusím namluvit svoji první glosu. A uvidím, jestli umělá inteligence dokáže být stejně dobrá, nebo dokonce lepší než ta přirozená. Začnu tedy do mikrofonu diktovat, první slova se objevila na displeji a k nim přibyla další. Nakonec z toho vznikla smysluplná věta a věty daly dohromady hotový text. A výsledek? Až na jednu hrubku naprosto perfektní! Takže to vypadá že moje prsty budou stále víc zahálet a víc toho zůstane pro pusu.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červen 2020

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtoczupv logo 56

Duševní vlastnictví

lukas zmeskal

Průmyslová práva se dotýkají každé firmy 18. červen 2020

Ochránit nápad, na němž stojí podnikání, je pro firmu buď samozřejmost, anebo záležitost, jíž nevěnuje velkou pozornost. Mgr. Lukáš Zmeškal se během své praxe patentového zástupce setkává s oběma případy. Jako partner ve společnosti patentových zástupců Langrova, s.r.o., v Plzni i jako předseda Českého svazu vynálezců a zlepšovatelů či spoluorganizátor mezinárodní výstavy technologických novinek, patentů a inovací Invent Arena v Třinci (ta letošní se posouvá až na rok 2021) se již setkal s řadou příběhů, které svým způsobem píší dějiny podnikání u nás. Jak právě on nahlíží na ochranu duševního vlastnictví?

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE