INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 21. rokem
Logo_GC_noveHavířovská firma GASCONTROL, společnost s r.o., uspořádala v expozici historie plynárenství na bývalém Dole Michal v Ostravě-Michálkovicích, prezentaci technologií stlačeného zemního plynu (CNG) pro dopravu s praktickou ukázkou automobilů s tímto pohnem. Jízdou na zemní plyn lze uspořit až 50 % nákladů, což ocení všichni motoristé, zvláště podnikatelé a firmy.

GASCONTROL, známý v plynárenských i v dalších oborech, je dodavatelem plnicích stanic CNG, progresivních CNG technologií GREENFIELD, disponuje vlastní flotilou CNG automobilů a provádí dodatečné přestavby vozidel na CNG pohon.

Již samotná prohlídka historie plynárenství, mapující technický vývoj a uplatnění plynu v průmyslu i v domácnostech, byla pro každého návštěvníka zajímavým připomenutím minulých let a leckterý pohled na zařízení využívaná před mnoha desítkami let vzbuzoval úsměv. Vedle historie zde byla připomenuta také nedávná minulost a zejména současné bohaté aktivity havířovské firmy GASCONTROL společnost s r.o. A protože hlavním cílem organizátorů byla tentokrát propagace využití stlačeného zemní100_8546ho plynu pro pohon vozidel, tedy alternativě, které se specialisté v GASCONTROLU již léta věnují, byla řeč především o nesporných výhodách jízdy na CNG, ať již v seriově vyráběných automobilech s tímto pohonem, nebo dodatečně přestavěných. Přesvědčivá byla kalkulačka počítající provozní náklady podle zadaných parametrů stejně jako spousta zdokumentovaných a v řadě odborných testů prověřených informací o bezpečnosti tohoto pohonu ve srovnání s klasickými palivy.

100_8610Aby nezůstalo je u teorie, mohli se návštěvníci této akce seznámit v areálu plnicí stanice havířovského GASCONTROLU jak s principy fungování moderních plnicích technologií, tak s již zmíněnými sériově vyráběnými CNG modely automobilů z firemní flotily GASCONTROLU i s vozy zde dodatečně upravenými na pohon stlačeným zemním plynem. Nechyběla projížďka dokladující, že se vozidla na zemní plyn prohánějí nejméně stejně čile, jako s benzínem či naftou, nicméně ekonomičtěji, s tišším a kultivovanějším chodem motoru a zejména s minimálními emisemi, tedy šetrněji k životnímu prostředí. Mezi návštěvníky akce nechyběli představitelé firem, jejichž vozidla najednou ročně mnoho desítek tisíc kilometrů, a tak každá ušetřená koruna by byla jistě vítána. Pochvalně hovořili například i zástupci několika charitativních org100_8590anizací, jejichž vozidla zabezpečují pečovatelskou službu pro nemocné a zdravotně postižené občany. Vždyť peníze ušetřené na dopravě mohou sloužit k dalšímu rozšíření či zkvalitnění služeb lidem, kteří jsou na ně odkázaní, a to již stojí za uvažování o tomto alternativním pohonu. Tím spíš, že je navíc bezpečnější a ekologičtější.

Obdobná akce se spoustou informací, rad, ale i ukázek technologií, zařízení a vozidel s pohonem na zemní plyn (CNG) včetně praktických jízd a příkladů kalkulací provozních nákladů, se uskuteční zanedlouho znovu, a to v průběhu prvního říjnového čtvrtku. Vítáni jsou všichni, kdo chtěji podstatně snížit provozní náklady na dopravu, zvolit současně bezpečnou a ekologicky šetrnou alternativu. Prezentace na téma CNG stanice, moderní trendy a úspora, se uskuteční 6. řijna2011 od 10 hodin dopoledne opět v expozici historie plynárenství ve II. patře bývalé rozvodny v areálu průmyslové památky Dolu Michal, ul. Čs. armády 413/95 v Ostravě-Michálkovicích.

(no)

Slovo ke dni

  • Vraťme život krajině!

    Česká společnost ornitologická a Českomoravská myslivecká jednota předaly ministru zemědělství petici Vraťme život krajině s 55 tisíci podpisy. Upozorňují, že naše krajina trpí intenzívním hospodařením a nevhodnými zásahy. Indikátorem toho, že něco děláme špatně, je velký úbytek ptactva a také hmyzu. Není pochyb, že bez moderního zemědělství bychom neuživili přes 10 milionů obyvatel. Na druhou stranu si pěstitelé a chovatelé musí sáhnout do svědomí a říci, kdy si svou úlohu zjednodušují a kdy volí snadnější postup na úkor ochrany přírody. Kompromis bude stát hodně úsilí, možná i trochu peněz, ale je nevyhnutelný. Nikdo nemůže žít a dlouhodobě hospodařit na mrtvé půdě, v pusté krajině, v umělém prostředí.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Prosinec 2019

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Duševní vlastnictví

upv logo

Sto let pro ochranu nejlepších nápadů 15. říjen 2019

Sté výročí zřízení tehdejšího Patentního úřadu v Praze je příležitostí připomenout si nejen významná, ale i obtížná období oboru průmyslové vlastnictví i činnosti Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV).

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3

INZERCE