INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 24. rokem
UniCredit Bank společně s Českou pojišťovnou vyplatila v roce 2010 dotace z fondů Evropské unie a státního rozpočtu v celkové výši 18,3 mld. Kč. Od začátku roku 2007 tedy bylo prostřednictvím UniCredit Bank vyplaceno již více než 81 mld. Kč.

Prostředky byly v minulém roce doručeny 2 951 úspěšným žadatelům na realizaci 5 142 projektů. Počet projektů s vyplacenou dotací se oproti roku 2009 zvýšil o 18,9 % a potvrdil tak dlouhodobý rostoucí trend.

„Meziročně se zvýšil nejen počet úspěšných projektů, významně vzrostl také celkový objem vyplacených prostředků (o 33,6 %). Připisujeme to zejména rychlejšímu tempu čerpání evropských dotací, a dále mimořádným výplatám z prostředků státního rozpočtu. Ty se vloni týkaly zejména výplat dotací na odstranění povodňových škod," vysvětlila Ing. Andrea Hylmarová, manažerka Evropského kompetenčního centra UniCredit Bank.

UniCredit Bank vyplácí schválené dotace na základě výběrového řízení Ministerstva financí ČR již od roku 2007. Poskytování této služby bylo v prosinci 2010 prodlouženo na období 2011 až 2013. „Prodloužení vzájemné spolupráce do konce stávajícího programového období znamená pokračování poskytování kvalitního servisu. Oceňuji také skutečnost, že veškeré služby jsou poskytovány příjemcům zdarma a pro stát za výhodných cenových podmínek," uvedl Ing. Jan Gregor, náměstek ministra financí České republiky.

„Naší ambicí bylo od počátku poskytnout klientům maximálně komplexní službu v oblasti dotací z jednoho místa. Žadatelům o dotace pomáháme od začátku až do konce, tedy od volby vhodného programu až po období realizace projektu a následného monitoringu. Jsme rádi, že do výčtu našich aktivit patří i nadále výplaty dotací a můžeme tak přispět k hladkému čerpání dotací v České republice. Pokračování spolupráce s Ministerstvem financí ČR navíc vnímáme i jako potvrzení naší role silného a stabilního partnera pro stát při poskytování bankovních služeb," sdělil Ing. Dušan Hladný, ředitel pro Firemní a mezinárodní klientelu UniCredit Bank.

Pro příjemce dotací, kteří budou žádat o výplatu dotací, se po podpisu nové smlouvy mění pouze jediná věc. Od ledna 2011 již mohou o výplatu požádat pouze na pobočkách UniCredit Bank. Česká pojišťovna, s níž UniCredit Bank tuto činnost zajišťovala až do konce uplynulého roku, se rozhodla ve spolupráci nepokračovat.

UniCredit Bank již obsluhuje více než 39 tisíc firemních zákazníků od velkých nadnárodních společností přes tzv. malé a střední firmy a podnikatele (SME) až po živnostníky. V roli správce dotačních účtů může všem těmto klientům nabídnout další službu vedle těch, které již využívají.

Všichni firemní zákazníci navíc mohou zdarma využít služeb Evropského kompetenčního centra, které v bance funguje již od roku 2004. Cílem Evropského kompetenčního centra je poskytnout klientům banky komplexní servis v oblasti evropských dotací. Zkušení konzultanti pomáhají lépe se zorientovat v oblasti čerpání podpor, usnadňují žadatelům proces podání žádosti i zajištění financování projektu a zvyšují tak jejich šance na úspěšné přidělení a čerpání prostředků ze zdrojů EU.

Banka také nabízí produkt Euroúvěr, který zohledňuje potřeby žadatelů o dotace a v maximální míře slaďuje profinancování projektů se specifickými věcnými i časovými požadavky při procesu získávání dotačních prostředků. Poskytnutí Euroúvěru řeší hlavně potřeby tzv. předfinancování dotace, časté jsou ovšem i případy ko-financování, tj. poskytnutí dodatečných prostředků ve formě investičního či hypotečního úvěru.

Veškeré detaily a instrukce spojené s procesem výplat dotací najdete na webových stránkách UniCredit Bank (www.unicreditbank.cz) a Ministerstva financí ČR (www.mfcr.cz).

(tz)

Slovo ke dni

  • Zima za námi, plynu je dost

    Před začátkem zimní topné sezóny si podniky ani drobní spotřebitelé nebyli jisti, jak vystačí se zásobami paliv. Teď už to máme za sebou a ministerstvo průmyslu a obchodu s úlevou konstatuje, že jsme obstáli na výbornou. I když zásobování, zvláště plynu z tradičních zdrojů, bylo přerušeno, nic dramatického se nestalo. Není pochyb o tom, že hlavní roli sehrál odpovědný přístup velkých i malých odběratelů, kteří vystačili s tím, co bylo k dispozici. Vcelku logicky tomu napomohly i výrazně vyšší ceny energií a také technologie efektivněji využívající každou kilowatthodinu. Nicméně šetrné nakládání se zdroji musí pokračovat během celého roku, protože levně už nikdo nenakoupí a nadbytek zdrojů zřejmě už navždy patří minulosti. Potvrdilo se tak staré české přísloví, že nouze naučila Dalibora housti. Ku prospěchu nás všech.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Březen 2023

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3