INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 21. rokem
UniCredit Bank společně s Českou pojišťovnou vyplatila v roce 2010 dotace z fondů Evropské unie a státního rozpočtu v celkové výši 18,3 mld. Kč. Od začátku roku 2007 tedy bylo prostřednictvím UniCredit Bank vyplaceno již více než 81 mld. Kč.

Prostředky byly v minulém roce doručeny 2 951 úspěšným žadatelům na realizaci 5 142 projektů. Počet projektů s vyplacenou dotací se oproti roku 2009 zvýšil o 18,9 % a potvrdil tak dlouhodobý rostoucí trend.

„Meziročně se zvýšil nejen počet úspěšných projektů, významně vzrostl také celkový objem vyplacených prostředků (o 33,6 %). Připisujeme to zejména rychlejšímu tempu čerpání evropských dotací, a dále mimořádným výplatám z prostředků státního rozpočtu. Ty se vloni týkaly zejména výplat dotací na odstranění povodňových škod," vysvětlila Ing. Andrea Hylmarová, manažerka Evropského kompetenčního centra UniCredit Bank.

UniCredit Bank vyplácí schválené dotace na základě výběrového řízení Ministerstva financí ČR již od roku 2007. Poskytování této služby bylo v prosinci 2010 prodlouženo na období 2011 až 2013. „Prodloužení vzájemné spolupráce do konce stávajícího programového období znamená pokračování poskytování kvalitního servisu. Oceňuji také skutečnost, že veškeré služby jsou poskytovány příjemcům zdarma a pro stát za výhodných cenových podmínek," uvedl Ing. Jan Gregor, náměstek ministra financí České republiky.

„Naší ambicí bylo od počátku poskytnout klientům maximálně komplexní službu v oblasti dotací z jednoho místa. Žadatelům o dotace pomáháme od začátku až do konce, tedy od volby vhodného programu až po období realizace projektu a následného monitoringu. Jsme rádi, že do výčtu našich aktivit patří i nadále výplaty dotací a můžeme tak přispět k hladkému čerpání dotací v České republice. Pokračování spolupráce s Ministerstvem financí ČR navíc vnímáme i jako potvrzení naší role silného a stabilního partnera pro stát při poskytování bankovních služeb," sdělil Ing. Dušan Hladný, ředitel pro Firemní a mezinárodní klientelu UniCredit Bank.

Pro příjemce dotací, kteří budou žádat o výplatu dotací, se po podpisu nové smlouvy mění pouze jediná věc. Od ledna 2011 již mohou o výplatu požádat pouze na pobočkách UniCredit Bank. Česká pojišťovna, s níž UniCredit Bank tuto činnost zajišťovala až do konce uplynulého roku, se rozhodla ve spolupráci nepokračovat.

UniCredit Bank již obsluhuje více než 39 tisíc firemních zákazníků od velkých nadnárodních společností přes tzv. malé a střední firmy a podnikatele (SME) až po živnostníky. V roli správce dotačních účtů může všem těmto klientům nabídnout další službu vedle těch, které již využívají.

Všichni firemní zákazníci navíc mohou zdarma využít služeb Evropského kompetenčního centra, které v bance funguje již od roku 2004. Cílem Evropského kompetenčního centra je poskytnout klientům banky komplexní servis v oblasti evropských dotací. Zkušení konzultanti pomáhají lépe se zorientovat v oblasti čerpání podpor, usnadňují žadatelům proces podání žádosti i zajištění financování projektu a zvyšují tak jejich šance na úspěšné přidělení a čerpání prostředků ze zdrojů EU.

Banka také nabízí produkt Euroúvěr, který zohledňuje potřeby žadatelů o dotace a v maximální míře slaďuje profinancování projektů se specifickými věcnými i časovými požadavky při procesu získávání dotačních prostředků. Poskytnutí Euroúvěru řeší hlavně potřeby tzv. předfinancování dotace, časté jsou ovšem i případy ko-financování, tj. poskytnutí dodatečných prostředků ve formě investičního či hypotečního úvěru.

Veškeré detaily a instrukce spojené s procesem výplat dotací najdete na webových stránkách UniCredit Bank (www.unicreditbank.cz) a Ministerstva financí ČR (www.mfcr.cz).

(tz)

Slovo ke dni

  • Vesnice, jak ji možná neznáte

    Lidé na vsi jsou prý konzervativní, zaostalí a možná i hloupí. Ano, tak o nich často smýšlí zejména město. Avšak mýlí se, jak ukázal i čerstvý průzkum Asociace malých a střeních podniků a živnostníků ČR. Vyšlo jim, že zemědělci jsou v digitalizaci dál než průmysl. K čemu nejmodernější technologie využívají? Například satelitní navigaci k zjišťování dat o svých pozemcích a pěstovaných plodinách. Sbírají informace všude tam, kde potřebují znát přesnou situaci online. Není pro ně ani neznámý pojem internet zvířat, i na venkově se daří umělé inteligenci... V rostlinné i živočišné výrobě se už bez systémů tzv. přesného zemědělství neobejdou. A to se venkované musí vyrovnat s překážkami, které v městských aglomeracích nemají, kupříkladu se špatným pokrytím vysokorychlostními internetovými službami nebo s horším přístupem k investičním...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Srpen 2019

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Duševní vlastnictví

upv logo

Patentová ochrana v zahraničí prostřednictvím Smlouvy o patentové spolupráci 19. červenec 2019

České podniky si stále častěji (nebo spíše – stále ještě nedostatečně) uvědomují, že ochrana průmyslového vlastnictví představuje jeden z nástrojů, jak úspěšně rozvíjet a inovovat výrobu a stát se úspěšným na globalizovaném trhu. Jednou z možností, jak ochránit nové technické řešení – vynález, je patentová ochrana. Pokud se pro ni přihlašovatel rozhodne, zpravidla nejprve žádá o národní patentovou ochranu. Ta však sama o sobě nestačí, neboť český patent platí jen v České republice a jinde v zahraničí toto patentované řešení může kdokoliv využívat a prodávat. Proto je vhodné získat patentovou ochranu i v zemích, kde je předpoklad, že chráněné řešení má tržní potenciál.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3

INZERCE