INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 24. rokem
V rámci dalšího kola tzv. malých komunitních grantů, podpořily ČSOB a ERA celkem 40 projektů, mezi které letos rozdělili více než 2 miliony korun. Tyto projekty byly vybrány dvěma nezávislými komisemi z 208 přihlášených. Celková částka, kterou ČSOB a ERA od roku 2009 podpořily regiony, tak přesáhla 6 milionů korun.

Mezi nejúspěšnější kraje s největším počtem podpořených projektů se v letošním roce nově zařadil Jihočeský kraj (7 podpořených projektů – doposud byl v rámci malých komunitních grantů podpořen pouze jeden projekt v roce 2009), dále Jihomoravský kraj (5 podpořených projektů) a shodně byl úspěšný Středočeský kraj a kraj Vysočina (4 podpořené projekty).

„Do Grantového fondu ČSOB jsme obdrželi 70 žádostí, celková výše požadovaných finančních prostředků byla 4 045 307 korun. O grantový fond ERA byl poměrně vyšší zájem, obdrželi jsme 138 žádostí v celkové výši 7 943 023 korun. Hodnotící komise měly letos opravdu z čeho vybírat a na podpořené projekty se můžeme jenom těšit," uvedla Pavlína Folovská, manažerka společenské odpovědnosti ČSOB.

Počet přihlášených projektů oproti loňsku dramaticky poklesl na méně než polovinu. Stalo se tak kvůli novým pravidlům, která byla nastavena, aby snížila počet přihlášených projektů a zároveň zvýšila jejich kvalitu.

„V rámci tohoto grantového kola nám historicky přicházelo největší množství žádostí, které ale vzhledem k široce vymezenému zaměření grantových fondů nesplňovaly vždy cíle programu. Zbytečně tak vznikal vysoký převis poptávky nad nabídkou, který odrazoval stále větší množství žadatelů s kvalitními projekty. Velkou část žádostí jsme navíc nemohli uspokojit. Žádosti, které jsme obdrželi letos, jsou i podle posouzení hodnotících komisí znatelně zajímavější, proto považujeme provedené změny v programu za úspěšné," vysvětluje Katka Bláhová z Nadace VIA.

Hlavní změnou letošního ročníku bylo aktivní zapojení široké veřejnosti, která musela být přímo vtažena do příprav a realizace projektu. Z ERA grantového fondu mohly být navíc podpořeny pouze nové nápady, nikoliv opakující se akce. V letošním roce také hodnotící komise kladla velký důraz na přínos pro komunitu, ve které je projekt realizován.

Více informací je k dispozici na webových stránkách ČSOB, Poštovní spořitelny a Nadace VIA:

• www.csob.cz

• www.postovnisporitelna.cz

• www.nadacevia.cz

(tz)

Slovo ke dni

  • Zima za námi, plynu je dost

    Před začátkem zimní topné sezóny si podniky ani drobní spotřebitelé nebyli jisti, jak vystačí se zásobami paliv. Teď už to máme za sebou a ministerstvo průmyslu a obchodu s úlevou konstatuje, že jsme obstáli na výbornou. I když zásobování, zvláště plynu z tradičních zdrojů, bylo přerušeno, nic dramatického se nestalo. Není pochyb o tom, že hlavní roli sehrál odpovědný přístup velkých i malých odběratelů, kteří vystačili s tím, co bylo k dispozici. Vcelku logicky tomu napomohly i výrazně vyšší ceny energií a také technologie efektivněji využívající každou kilowatthodinu. Nicméně šetrné nakládání se zdroji musí pokračovat během celého roku, protože levně už nikdo nenakoupí a nadbytek zdrojů zřejmě už navždy patří minulosti. Potvrdilo se tak staré české přísloví, že nouze naučila Dalibora housti. Ku prospěchu nás všech.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Březen 2023

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3