INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 24. rokem

Již druhým rokem přichází ČSOB s Nadačním programem vzdělání. Cílem tohoto grantového řízení je podpořit filantropické projekty na téma „finanční gramotnost“. Vítězné projekty získají celkovou částkou jednoho milionu korun a může se jednat jak o projekty zaměřené na děti, tak i na dospělé. Termín pro podání přihlášky je do 13. dubna. Jeden projekt může být podpořen maximální částkou 350 000 korun.


Finanční gramotnost představuje pro ČSOB velmi důležitou oblast z hlediska  společenské odpovědnosti, a proto i v letošním roce pokračuje v podpoře projektů zvyšujících finanční gramotnost v podobě ČSOB Nadačního programu vzdělání. „Chceme podpořit a pomoci realizovat dobré nápady, které pomáhají zvýšit finanční gramotnost české populace. Věříme, že nové nápady vhodně doplní již realizované projekty, a proto se nyní zaměříme především na projekty, které jsou vedeny interaktivní formou, a které působí preventivně před případným zadlužením a učí zúčastněné, jak si vést rodinný rozpočet a jak zacházet s penězi,“ řekla Pavlína Folovská, manažerka společenské odpovědnosti ČSOB.

V loňském roce bylo do výběrového řízení přijato celkem 83 žádostí. ČSOB Nadační program vzdělání nakonec rozdělil 1 036 650 korun mezi 10 vítězných projektů, kterým ČSOB přispěla jednotlivou částkou až 280 000 korun.

ČSOB Nadační program vzdělání je určen pro české nevládní neziskové organizace registrované jako občanská sdružení, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení církví, obce a sdružení obcí a příspěvkové organizace, které chtějí zvýšit finanční gramotnost u dětí, nebo dospělých. Jedna organizace může žádat o podporu pouze jednoho projektu v maximální hodnotě 350 000 Kč. Přihlášky je možné podávat do 13. dubna. Projekty žádající o podporu musí být realizované v ČR a to nejdéle po dobu jednoho roku. Vítězené projekty vybere komise ČSOB do 15. června 2011, kdy budou oznámeny výsledky.

http://www.csob.cz/cz/Csob/O-CSOB/Spolecenska-odpovednost/Nadacni-program-vzdelani/Stranky/defalt.aspx

(tz)

Slovo ke dni

  • Zima za námi, plynu je dost

    Před začátkem zimní topné sezóny si podniky ani drobní spotřebitelé nebyli jisti, jak vystačí se zásobami paliv. Teď už to máme za sebou a ministerstvo průmyslu a obchodu s úlevou konstatuje, že jsme obstáli na výbornou. I když zásobování, zvláště plynu z tradičních zdrojů, bylo přerušeno, nic dramatického se nestalo. Není pochyb o tom, že hlavní roli sehrál odpovědný přístup velkých i malých odběratelů, kteří vystačili s tím, co bylo k dispozici. Vcelku logicky tomu napomohly i výrazně vyšší ceny energií a také technologie efektivněji využívající každou kilowatthodinu. Nicméně šetrné nakládání se zdroji musí pokračovat během celého roku, protože levně už nikdo nenakoupí a nadbytek zdrojů zřejmě už navždy patří minulosti. Potvrdilo se tak staré české přísloví, že nouze naučila Dalibora housti. Ku prospěchu nás všech.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Březen 2023

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3