INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem

Již druhým rokem přichází ČSOB s Nadačním programem vzdělání. Cílem tohoto grantového řízení je podpořit filantropické projekty na téma „finanční gramotnost“. Vítězné projekty získají celkovou částkou jednoho milionu korun a může se jednat jak o projekty zaměřené na děti, tak i na dospělé. Termín pro podání přihlášky je do 13. dubna. Jeden projekt může být podpořen maximální částkou 350 000 korun.


Finanční gramotnost představuje pro ČSOB velmi důležitou oblast z hlediska  společenské odpovědnosti, a proto i v letošním roce pokračuje v podpoře projektů zvyšujících finanční gramotnost v podobě ČSOB Nadačního programu vzdělání. „Chceme podpořit a pomoci realizovat dobré nápady, které pomáhají zvýšit finanční gramotnost české populace. Věříme, že nové nápady vhodně doplní již realizované projekty, a proto se nyní zaměříme především na projekty, které jsou vedeny interaktivní formou, a které působí preventivně před případným zadlužením a učí zúčastněné, jak si vést rodinný rozpočet a jak zacházet s penězi,“ řekla Pavlína Folovská, manažerka společenské odpovědnosti ČSOB.

V loňském roce bylo do výběrového řízení přijato celkem 83 žádostí. ČSOB Nadační program vzdělání nakonec rozdělil 1 036 650 korun mezi 10 vítězných projektů, kterým ČSOB přispěla jednotlivou částkou až 280 000 korun.

ČSOB Nadační program vzdělání je určen pro české nevládní neziskové organizace registrované jako občanská sdružení, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení církví, obce a sdružení obcí a příspěvkové organizace, které chtějí zvýšit finanční gramotnost u dětí, nebo dospělých. Jedna organizace může žádat o podporu pouze jednoho projektu v maximální hodnotě 350 000 Kč. Přihlášky je možné podávat do 13. dubna. Projekty žádající o podporu musí být realizované v ČR a to nejdéle po dobu jednoho roku. Vítězené projekty vybere komise ČSOB do 15. června 2011, kdy budou oznámeny výsledky.

http://www.csob.cz/cz/Csob/O-CSOB/Spolecenska-odpovednost/Nadacni-program-vzdelani/Stranky/defalt.aspx

(tz)

Slovo ke dni

  • Obrat k přirozené stravě nebo zdravému selskému rozumu?

    Není to tak dávno, co vyšla souhrnná zpráva pod hlavičkou OSN upozorňující na nebezpečí vysoce zpracovaných potravin. A čím že jsou nebezpečné? Mají souvislost s výskytem a rozvojem některých chorob včetně těch obávaných civilizačních a duševních. O posledně jmenovaných se dokonce hovoří čím dál častěji jako o epidemii. Není se co divit. Evoluce člověku trvala léta. Jak by mohlo být lidské zažívání zvyklé na látky nebo technologické zpracování surovin, které není starší než století? Zažili jsme boom ztužených tuků, tuků na smažení, průmyslových cukrovinek obohacených o kukuřičný sirup, glukózovo-fruktózový sirup, modifikované škroby, emulgátory, sladidla, přídavky mléčných bílkovin, hrachového proteinu…Ve výčtu by se dalo pokračovat. Otázka tedy zní, když je možné restrikcemi potírat kde co, nebylo by nasnadě také něco zvýhodnit? Třeba...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Duben 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3