INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 21. rokem

vodkaERGO pojišťovna zveřejnila žebříček škod na majetku za loňský rok, a to dle četnosti i objemu vyplaceného plnění. Ze statistik škodných událostí vyplývá, že většina byla způsobena na rozvodech vody nebo kanalizace a přírodními živly. Najdou se však i rarity.

Pojištění majetku nabízí ochranu v situacích, kdy dojde k jeho zničení, poškození nebo odcizení. Může se jednat o důsledky živelných událostí, technických poruch, ale také o škody způsobené zloději.

Třetina všech škod souvisela v roce 2018 s rozvody vody a kanalizací. Čtvrtinu pak způsobil déšť, sníh, kroupy a případně i vichřice. Absolutně největší škodou v loňském roce byl únik vody z potrubí ve zdi, kdy odstranění následků činilo skoro astronomických 880 000 Kč. Dalšímu klientovi ERGO pojišťovny způsobil přívalový déšť s kroupami škodu na střeše domu ve výši 290 000 Kč. Částky bezmála 170 000 Kč dosáhla pojistná plnění v dalších dvou případech způsobená krupobitím a silným větrem.

Lidé se často obávají vloupání nebo krádeží. Opatrnost je opravdu namístě. V loňském roce na ně připadlo 8 % škod z celkového objemu pojistného plnění. Zlodějům přitom stačí jen pár minut, aby vznikla škoda ve výši desítek tisíc. Překvapivě častěji však klienti ERGO sami potřebovali služby zámečníka, pro které využívají nonstop asistenční služby a které v průměru vyšly u každého na více než 1 500 Kč.

Mezi další velmi obávané pojistné události se řadí požár – jeho výskyt ale není zdaleka tak častý. Škody v důsledku požáru se podílely na celkovém počtu pojistných událostí pouhými 4 %. Stane-li se však majetek obětí plamenů, jsou následky vysoké. Loňský požár kuchyně jednoho z klientů ERGO znamenal škodu ve výši 190 000 Kč. Ostatně to potvrzuje i další statistický údaj: Zatímco průměrná výše jedné škodné události byla v loňském roce necelých 25 000 Kč, v případě krup a požárů to byl dvojnásobek 50 000 Kč.

Moderní doba přináší nová rizika, a tak ERGO pojišťovna řeší se svými klienty i nové typy škod. Třeba prasklou skleněnou varnou desku, kde se průměrné vyplacené plnění pohybuje mezi 7 až 8 tisíci korun. Vandalismus v podobě prostřeleného okna nebo polití dveří neznámou tekutinou. Na pojišťovnu se ale obrátil i majitel domu, kterému ptactvo způsobilo v zateplené fasádě několik děr. I takové škody lze totiž již pojistit.

(tz)

Ilustrace Pixabay.com

Slovo ke dni

  • Klimatický balíček přijde draho

    Spotřeba energie z obnovitelných zdrojů stoupne během příštích deseti let na 22 procent. Letos má dosáhnout 15,6 % z veškeré spotřebované energie. Pro někoho je tento cíl málo smělý. Jenže, jak uvedl ministr průmyslu a obchodu ČR Karel Havlíček, každé procento nad hodnotu 20 % si vyžádá podporu 30 miliard korun. Odhaduje se, že z veřejných prostředků půjde na obnovitelné zdroje až 900 miliard Kč. Mám v dobré paměti ujišťování ekologů, že postupně se náklady na „čistou“ energii budou snižovat, až budou srovnatelné s ostatními. Zatím to vypadá, že daňový poplatník, podnikatel i běžný spotřebitel, bude obnovitelné zdroje dotovat čím dál víc. A pak je tu druhý problém: Už dlouho víme, že obnovitelné zdroje, například používání řepky v dopravě, může být spíš na škodu než ve prospěch přírody i lidí.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Prosinec 2019

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Duševní vlastnictví

opa tent 1

Další podrobné informace o Evropském patentu 17. prosinec 2019

V listopadovém vydání Prosperity jsme vás zasvětili do evropského patentového systému. V tématu jsme se rozhodli pokračovat také v prosinci. Rádi bychom totiž vzbudili ještě větší zájem firem a organizací o řádnou ochranu duševního vlastnictví s tím, že je vhodné znát i náležité procesní postupy. Věřím, že pro všechny, kteří si pozorně přečetli článek předchozí, může být toto pokračování užitečné.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3

INZERCE