INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 20. rokem

fingramV posledním březnovém týdnu se Česko už potřetí zapojí do mezinárodního projektu Global Money Week (GMW). Cílem akce je bojovat proti chudobě, podporovat finanční gramotnost a šířit osvětu v oblasti finanční prosperity napříč generacemi. Letošní ročník nese podtitul „Uč se. Šetři. Vydělávej“.

Národními pořadateli jsou organizace yourchance a česká kancelář Evropské asociace finančního plánování (EFPA ČR). Hlavním partnerem je Komerční banka, strategické partnerství náleží Nadaci DRFG, iniciativu podpořila také ministerstva financí a školství a Česká národní banka (ČNB).

Do týdne finančního vzdělávání se po celém Česku zapojí i další instituce, firmy, školy, rodinná centra, knihovny a jednotlivci. Vrcholem akce bude odborná konference, která se uskuteční 10. dubna v ČNB. „Yourchance už víc jak 8 let systematicky podporuje finanční vzdělávání učitelů, dětí, mládeže i rodičů. Global Money Week je naší další iniciativou, na jejíž organizaci a průběhu se s kolegy podílíme. Do této celosvětové kampaně jdeme společně s našimi partnery, kterými jsou EFPA ČR, Nadace DRFG a letos také Komerční banka v roli hlavního partnera. Pevně věřím, že se i díky této podpoře do aktuálního ročníku zapojí více účastníků než vloni, kdy jsme překonali hranici 10 000 dětí a mladistvých,“ uvádí ředitelka yourchance Jana Merunková.

V týdnu od 25. do 31. 3. 2019 budou napříč republikou probíhat přednášky, workshopy, diskuze či interaktivní besedy s odborníky zaměřené na podporu finančního vzdělávání dětí a mládeže. Organizátoři připravili také zábavné hry a kvízy. V Praze se uskuteční setkání s populárními youtubery, na Trójském gymnáziu proběhne mezinárodní workshop na téma „Co mě naučili doma a ve škole o penězích“. V regionech se do programu zapojí knihovny v Brně, Liberci a v Ostravě, akce pro děti i středoškoláky proběhnou také ve Strakonicích, v Olomouci a ve Vsetíně.

„V Komerční bance si uvědomujeme, že můžeme mít vliv na vzdělávání v oblasti financí. V podpoře takových projektů, proto vidíme velký smysl. Věříme, že děti a mladí lidé, kteří mají základní návyky hospodaření s vlastními financemi, mohou zastavit narůstající negativní trend zadluženosti a exekucí,“ doplňuje Zuzana Čepelková z oddělení CSR a Sponsoringu Komerční banky.

Do GMW 2019 se zapojí 169 zemí světa a více než 53 tisíc organizací, které spojí své síly, aby srozumitelnou a nenásilnou cestou předaly mladé generaci informace o jejích společenských a ekonomických právech a finanční odpovědnosti. Na 32 milionů dětí a teenagerů tak získá znalosti nezbytné pro uvážlivé hospodaření s penězi a zároveň se dozví, jak začít s vlastním podnikáním nebo jak uspět na pracovním trhu. Cílovými skupinami GMW jsou vedle žáků, studentů, učitelů a odborné veřejnosti také široká veřejnost a skupiny ohrožené předlužením a sociálně vyloučené skupiny.

„Nakládat se svými financemi by měli umět nejen dospělí. Je nutné, aby si hodnotu peněz uvědomili i junioři a připravili se na různé situace, které je mohou v životě potkat. Počet zapojených institucí, a především posluchačů rok od roku roste. Ukazuje se, že jde o velmi aktuální problematiku,“ upozorňuje prezidentka EFPA ČR Marta Gellová.

Global Money Week 2019

Global Money Week probíhá ve 169 zemích světa v týdnu od 25. 3. do 31. 3. 2019. Národními organizátory této prestižní iniciativy jako yourchance o.p.s. a EFPA ČR. Hlavním partnerem je Komerční banka, strategickým partnerem Nadace DRFG. Záštitu převzalo MŠMT ČR, MF ČR a ČNB a podporuje ji více než 100 organizací
a finančních institucí. Cílem GMW je napříč generacemi kultivovat povědomí o penězích, jejich získávání
a o efektivním hospodaření. Zakladatelem iniciativy GMW je nevládní organizace Child & Youth Finance International (CYFI) se sídlem v Amsterdamu. Hlavním posláním CYFI je vychovat generaci, která bude schopná předcházet budoucím krizím díky rozvoji finančního vzdělání a přístupu k finančním službám.

yourchance o.p.s.

Yourchance prosazuje potřebné změny v oblasti výuky finanční gramotnosti, v principech podnikání a rozvoji podnikavosti žáků základních a středních škol. Zaměřuje se také na integraci mladých dospělých opouštějících instituce náhradní rodinné výchovy. Podporuje učitele ve výuce finanční gramotnosti, aby školy opouštěla mladá generace s pevně zakotvenými principy zdravého finančního rozhodování, a připravuje pro ně
i metodickou podporu. Důležitou oblastí, na kterou zaměřuje yourchance svou pozornost, je podpora mladých lidí odcházejících z dětských domovů a pěstounské péče.

EFPA Česká republika

EFPA ČR je institucí akreditovanou ČNB pro pořádání zkoušek odborné způsobilosti v oblasti investic, penzí
a úvěrů. Sdružuje špičkové poradce na českém trhu, zajišťuje jejich další vzdělávání a rozvoj. Jako součást EFPA EUROPE, nejrespektovanější evropské organizace udělující certifikáty v oblasti finančního poradenství a plánování, podporuje a zavádí evropské kvalifikační a etické standardy do služeb finančního poradenství v ČR a na Slovensku. EFPA prosazuje etický kodex a jeho dodržování.

(tz)

Ilustrace Pixabay.com

Slovo ke dni

  • Roboti zatím nepomohou

    Politici přišli se skvělým nápadem zkrátit lidem pracovní dobu. Čekali, že jim to přinese tolik potřebné volební preference a nic je to nebude stát. Jenže narazili na nepochopení. Jen 18 procent firem na tento návrh odpovědělo, že jim nevadí. Ostatním by to v době, kdy sehnat další zaměstnance na pacovním trhu je téměř nemožné, přineslo větší či menší problém. Zvýšením produktivity práce by to řešit nešlo, roboti připravení zaskočit za lidský faktor rovněž nejsou k dispozici. A samotní pracovníci rovněž nejsou nadšeni z toho, že by se jim zkrátila mzda. Zdá se, že Česká republika ještě není na 35 hodinový týden připravena. Jedině, že by navrhovatelé přišli s nějakým převratným nápadem, o němž by dokázali společnost přesvědčit. Nechme se překvapit.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Březen 2019

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Duševní vlastnictví

Pro lepší budoucnost České republiky: připravena je inovační strategie na období 2019–2030 19. únor 2019

Ekonomika České republiky a v rámci toho šance na jistoty života od vzdělanostní úrovně až po příležitost k důstojnému stáří by se měla rozvíjet strmějším tempem, pokud se máme dostat mezi několik nejvyspělejších zemí starého kontinentu. Hledají se cesty, jak umocnit potenciál lidského kapitálu, jak s ním hospodařit, aby se zúročily například možnosti podnikání, vědy, výzkumu, jak vnímat a podpořit inovační aktivity napříč obory, a tak, aby technologické ambice, které historie nazve další revolucí, pozvedly v konečném důsledku životní úroveň lidí zase o stupeň výše. Na vládní úrovni je připravena nová strategie.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300

INZERCE