INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 21. rokem

trojaMinulý týden se v prostorách ČNB uskutečnila závěrečná konference Global Money Week 2019. Konference dovršila světový týden vzdělávání dětí a mládeže o penězích a finanční gramotnosti. Česká republika se zařadila mezi 169 zemí světa, které se této největší akce svého druhu zúčastnily.

Money Week 2019 (GMW) se uskutečnil poslední březnový týden a jeho heslem bylo „Šetři, uč se, vydělávej“. V České republice se na pořádání podílela nezisková organizace yourchance, o.p.s. a EFPA ČR.

Na konferenci byly představeny konkrétní výsledky a úspěchy, kterých se podařilo dosáhnout. V celosvětovém měřítku se do akce zapojilo více než 53 tisíc organizací, uskutečnilo se na 310 tisíc akcí a podařilo se oslovit úctyhodných 32 milionů dětí a mladistvých. V České republice se do GMW zapojilo na 120 základních i středních škol, 45 dětských domovů a více než 30 institucí a knihoven. Uskutečnila se řada přednášek, besed, workshopů, projektových dnů a akcí pro veřejnost, jichž se zúčastnilo i několik desítek certifikovaných evropských finančních poradců EFP/EFA a kvalifikovaných lektorů finanční gramotnosti projektu Finanční gramotnost do škol organizace yourchance. Zajímavý mezinárodní workshop na téma Co mě naučili doma a ve škole o penězích proběhl také na Trójském gymnáziu. Setkání se studenty potvrdilo, že prostor pro finanční vzdělávání mezi žáky základních i středních škol je veliký a existuje silná potřeba získávat postupně vztah k penězům, vlastní podnikavosti i budoucí životní prosperitě. Důležité je tento přístup implementovat do rodin, mezi rodiče i na celospolečenskou úroveň.

Stranou nezůstaly ani současné trendy a u mládeže a dětí stále oblíbenější prostředí sociálních sítí – za jeden z největších úspěchů organizátoři považují akci s youtubery, která se uskutečnila 6. dubna 2019 v Centru Černý Most a navštívilo ji na 4000 lidí. Představili se zde ti nejlepší čeští youtubeři jako Lukefry, Koran, Attack, Creep, Naty Hrachová a The Síma. Celý den probíhal jako velká show plná tance, zpěvu, improvizací a překvapení! Součástí byly rozhovory o důležitosti finančního vzdělání v dnešní době, soutěže a vzdělávací hry s finanční tématikou. „Tématem finanční gramotnosti je jednoduše neutratit všechno. Je to o tom, za co utrácím, kolik co stojí a co si můžu dovolit. To, co dnes neutratím se může mnohem lépe a zásadněji hodit později,“ vysvětloval dětským účastníkům smysl vztahu k penězům Radim Houdek z české kanceláře EFPA. Děti se mohly dále zapojit do on-line hry „Rozpočti si to“, která je aktuálně jedinou národní soutěží ve finanční gramotnosti žáků základních a středních škol. Dále se děti mohly přihlásit do již tradičního turnaje školních tříd ve hře o životě a financích "FinGRplay". Podstatou hry je umožnit každému se zábavně finančně vzdělat a tím zvyšovat finanční stabilitu a sílu českých rodin. V úhrnu se tak podařilo oslovit celkem 17.215 dětí z České republiky, což představuje oproti loňskému roku nárůst o téměř 60 %.

Závěrečné konference o finanční gramotnosti, která se konala 10. dubna 2019, se vedle zástupkyň pořádajících organizací EFPA ČR, paní Marty Gellové, a yourchance, o.p.s. paní Jany Merunkové, zúčastnil jako čestný host viceguvernér ČNB Tomáš Nidetzký. Dále vystoupili představitelé bank, finančně poradenských společností, Ministerstva financí, Poslanecké sněmovny, neziskových organizací a v neposlední řadě i zúčastněných škol. Hovořilo se o konkrétních krocích a prostředcích zvyšujících finanční vzdělání, problematice penzijního spoření, zadlužení a exekucí a bylo nadneseno i téma regulace finančního prostředí, zejména v souvislosti se zákonem o ochraně spotřebitele. Byly představeny nejrůznější smart nástroje sloužící k modelaci racionálního finančního chování, jako jsou

již zmíněná hra „FinGFplay“ a „Rozpočti to“ (yourchance), dále pak to byl „Život podle vás“ (eDO finance), aplikace „Spendee“ a „Filip“ (ČSOB). Velice zajímavý příspěvek zazněl od zástupce Modré pyramidy, pana Pavla Benčo, který představil projekt „Moudré šachování“ a jeho pozitivní dopady na celkový rozvoj schopností dětí a mládeže.

Význam finančního vzdělání byl akcentován také v souvislosti se současnými trendy. Pan Tomáš Doležal, zástupce KB, jež je pro rok 2019 generálním partnerem GMW, vyzdvihl zejména obrovskou dynamiku změn finančního a bankovního sektoru odrážející se v první řadě v rostoucí rychlosti finančních transakcí a snadné dostupnosti nástrojů. To s sebou přináší jak řadu pozitivních, tak ale řadu rizikových dopadů. A protože, jak dodává Marta Gellová, spoluzakladatelka a předsedkyně rady EFPA ČR: „Cílem Global Money Week je oslovit nejen děti a mládež, ale také působit na skupiny sociálně vyloučené a ohrožené předlužením, i na širší veřejnost“, ukončily konferenci v odpolední části tři panelové diskuse věnované roli rodičů ve finančním vzdělávání dětí, úloze municipalit v celoživotním finančním vzdělávání a problematice oddlužení.

V průběhu konference byli také oceněni výherci turnaje „FinGRplay“ a z rukou paní Jany Merunkové obdrželi Bronzový a Stříbrný certifikát zástupci škol, které získaly titul „Finančně gramotná škola“. Paní Jana Doležalová pak poprvé v historii převzala Diamantový certifikát pro ZŠ Smetanova, Vimperk, jako ocenění pro instituci – lokálního lídra, která se zasazuje o šíření finančního vzdělání nejen mezi žáky, rodiče a školy, ale i další skupiny obyvatel v rámci celé ČR.

Hlavním partnerem Global Money Week byla Komerční banka a strategické partnerství náleželo Nadaci DRFG. Událost podpořilo také Ministerstvo financí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Česká národní banka.

 

O Global Money Week 2019

GMW probíhá ve 150 zemí světa v týdnu od 25. 3. do 31. 3. 2019. Národními organizátory této prestižní iniciativy jsou yourchance o.p.s. a EFPA ČR. Letos záštitu převzalo MŠMT, MF ČR a Česká národní banka a podporuje ji přes 100 organizací z řad škol a finančních institucí. Cílem GMW je napříč generacemi kultivovat povědomí o penězích, jejich získávání a efektivním hospodaření s nimi. Zakladatelem iniciativy GMW je nevládní organizace Child & Youth Finance International (CYFI) se sídlem v Amsterdamu. Hlavní myšlenkou CYFI je vychovat generaci, která bude schopná předcházet budoucím krizím díky rozvoji finančního vzdělání a přístupu k finančním službám.

O yourchance o.p.s.

yourchance o.p.s. prosazuje potřebné změny v oblasti výuky finanční gramotnosti, principech podnikání a rozvoji podnikavosti žáků základních a středních škol a v oblasti integrace mladých dospělých opouštějících instituce náhradní rodinné výchovy. Zaměřuje se především na rozvoj schopností učitelů vyučovat finanční gramotnost tak, aby ze škol odcházela mladá generace, která má pevně zakotvené principy zdravého finančního rozhodování a připravuje pro to i metodickou podporu. Důležitou oblastí, na kterou zaměřuje yourchance o.p.s. svou pozornost, je podpora mladých lidí odcházejících z dětských domovů a pěstounské péče. Realizuje projekty celorepublikové působnosti Finanční gramotnost do škol a Začni správně.

O EFPA Česká republika - sledujte EFPA ČR na sociálních sítích: Facebook, LinkedIN, Twitter

EFPA ČR je institucí akreditovanou ČNB pro pořádání zkoušek odborné způsobilosti v oblasti investic, penzí a úvěrů. Sdružuje špičkové poradce na českém trhu, zajišťuje jejich další vzdělávání a rozvoj. Jako součást EFPA EUROPE, nejrespektovanější evropské organizace udělující certifikáty v oblasti finančního poradenství a plánování, podporuje a zavádí evropské kvalifikační a etické standardy do služeb finančního poradenství v ČR a na Slovensku. EFPA prosazuje etický kodex a jeho dodržování. Více o aktivitách EFPA ČR na webu www.efpa.cz.

(tz)

Slovo ke dni

  • Představy a realita

    Inovují malé a střední firmy. V korporacích bývá silný byrokratický aparát, jenž se postará o to, aby dobré nápady nešly zavést do praxe, nebo se jejich implementace nekonečně táhla. Tvrdí to místopředseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Ing. Karel Dobeš, a má samozřejmě pravdu. A jak dodává jeho kolegyně Pavla Břečková, inovace je otázka přežití. Proto mohou menší podnikatelé konkurovat gigantům s obrovským kapitálem a dlouhou tradicí. Je zajímavé, že z nedávného průzkumu vyšlo zjištění, podle něhož 44 procent dotázaných nikdy nevyužije v podnikání robotizaci a digitalizaci. Ovšem v praxi se ukazuje, že nějakou formu digitálních technologií už uplatňují téměř všichni. Někdy, zdá se, sama realita překonává naše představy.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Září 2019

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Duševní vlastnictví

upv logo

Visegrádský patentový institut a Smlouva o patentové spolupráci 28. srpen 2019

Jak získat patentovou ochranu v zahraničí za využití řízení podle mezinárodní Smlouvy o patentové spolupráci bylo naznačeno v článku, který byl na tomto místě uveřejněn minulý měsíc. Zdůrazněnými výhodami popsaného systému bylo zejména získání času na přípravu a rozhodování, zda, a ve kterých státech, usilovat na základě jediné podané patentové přihlášky o patentovou ochranu. 

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3

INZERCE