INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem
Logo_GC_noveKdyž jsme se na konci loňského roku v besedě se členy vrcholného managementu firmy GASCONTROL, společnost s r. o. − významného havířovského výrobce a dodavatele strojírenských zařízení a technologií − ohlíželi za uplynulým obdobím, hovořilo se také o prognózách, cílech a úkolech pro rok 2012.

R_Vasko_01

Ing. R. Vaško

Nu, a protože nás již jen pár dní dělí od konce prvého pololetí, pozvali jsme k malému bilancování Ing. Radima Vaško, výkonného ředitele pro výrobu a obchod a současně jednatele společnosti GGC Energy, s. r. o., která je součástí sdružení sesterských firem v rámci GASCONTROL GROUP:

Vaše manažerská funkce zní sice stroze, ovšem prakticky jde o velmi široký pracovní záběr. Co vše máte na starosti?

Ve firmě GASCONTROL, jsem zodpovědný za výrobu a obchod. Ve společnosti GGC Energy jsem ve funkci jednatele. Mé pracovní úkoly zní jednoduše; když výroba nemá dostatečné naplnění, tak jsme se dostatečně nesnažili, pokud to výroba nezvládá, tak jsme si to dostatečně nezorganizovali... Ne, nyní vážně, jsou to tyto dva segmenty firmy, které musí být provázány. Pokud výroba od obchodu zná, co zákazník požaduje a obchod vnímá co výroba reálně může, znamená to pro zákazníka v konečném důsledku, že dostane minimálně to, na čem se dohodl. Naším cílem je vracet se ke spokojeným zákazníkům.

Při realizaci zakázek pro energetiku krom tuzemska stále více cílíte na zahraniční trhy. Jak si zde letos GASCONTROL vede a čím se snažíte získat pozornost tamních investorů?

Velkou naši pozornost má sousední Polsko. Realizujeme zde zejména práce a dodávky plynárenských technologií a technologie na úpravnách uhlí. Dále to je Litva, Estonsko, Rusko, Norsko v dodávkách plynárenských zařízení, zejména odorizačních stanic. Naší snahou je uplatnit zkušenosti v dodávkách energetických center, a to kogenerace, případně trigenerace.

IMG_4221

Spalovací turbína Capstone C65 pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla - sofistikované technické zařízení s vysokou účinností a extrémně nízkými emisemi.

Řídíte rovněž důlní divizi. Čím se zabývá a jaký je zhruba podíl této výroby na celkové bilanci GASCONTROLU?

Důlní divize se specializuje na dodávky, montáže, provozování a servis důlních klimatizací. Zde na Karvinsku jsou důlní pracoviště i více jak 1000 metrů pod zemí, a tak teplota a vlhkost bez účinné klimatizace by nedovolovala pracovníkům v těchto podmínkách vůbec existovat. OKD proto věnuje spoustu úsilí k zajištění mikroklimatických podmínek lidem, kteří zde odvádějí obrovský kus někdy až neuvěřitelné práce. Dále se zde specializujeme na instalaci a servis odprašovacích zařízení, důlních čerpacích stanic a vysokonapěťových rozvoden. Získal jsem si k tomu řemeslu velkou úctu, protože v dole na vzdálených pracovištích v omezených prostorech to není tak jednoduché, jako na povrchu. Podíl celkové výroby v GASCONTROLU pro doly nyní aktuálně tvoří přibližně polovinu.

Vzpomněl jste výrobu a montáže klimatizačních zařízení pro hlubinné doly, jakým vývojem z vašeho pohledu obor těžby uhlí prošel a prochází a jak vnímáte jeho další vývoj?

Těžba uhlí v našich regionálních podmínkách je jedna z nejnáročnějších na světě. Příroda zde nenadělila krásné souměrné uhelné sloje. Společnost OKD zde v posledních letech investovala značné prostředky do modernizace těžebních technologií, proto je schopna i v těchto náročných geologických podmínkách uspět s požadavky na těžbu. Uhlí je zatím nezbytné zejména pro výrobu železa a energetiku, proto vidím i smysl naší specializace pro další období.

Společnost GGC Energy, kde jste jednatelem, dodává energetické celky na jejichž výrobě se rozhodující měrou podílí GASCONTROL. Jaká je poptávka po kogeneračních stanicích, trigeneračních a dalších speciálních zařízeních a jaké úkoly jste si zde pro letošek dali?

Soustředíme se zejména na technologie v autonomním – ostrovním režimu, tzn. řešit potřebu tam, kde chybí napojení na elektrickou energii. Jeden z významných projektů je v ruském Soči, kde nyní instalujeme trigeneraci v ostrovním režimu. Velkým úkolem je zavedení na trh zařízení ORC pro výrobu elektrické energie z odpadního tepla.

Jste kapacitně připraveni reagovat na zvýšenou poptávku zařízení a technologií pro energetiku, respektive plynárenství, kdyby se podstatněji zvýšil podíl zemního plynu v energetickém mixu v rámci Státní energetické koncepce?

V rámci celé skupiny GASCONTROL GROUP, jsme schopni nabízet široký profil odborných činností přímo našimi pracovníky. Na zvýšenou poptávku se určitě těšíme. Plynárenské technologie jsou stále významným produktem celé naší skupiny, proto zde usilujeme o zvyšování naší odbornosti.

Zanedlouho se letošek překulí do své druhé poloviny. Jak jste spokojen s tím, co se dosud podařilo a kde naopak bude třeba v následujících měsících zintenzívnit úsilí?

Letošní rok z pohledu zakázkového naplnění bude určitě patřit k těm významným. Nelze ale usnout na vavřínech; před námi je další období, ve kterém chceme zúročit naše zkušenosti i v zahraničí, z části i mimo Evropskou unii.

Pololetí sice ještě není účetně uzavřeno, můžete přesto uvést na závěr několik dnes již známých číselných údajů o hospodaření?

Vývoj v obratu naší společnosti se vyvíjí nárůstem za první pololetí letošního roku ve výši 8 až 9 procent. Ostatní údaje budou jasnější až letos v červenci.

rozmlouval Jiří Novotný

Slovo ke dni

  • Vláda chce znovu znárodňovat

    Mimořádná situace žádá mimořádné činy. Bezprecedentní zdražování základních životních potřeb a růst výrobních nákladů nemůže zůstat bez pozornosti a zásahu vládního kabinetu. Proslýchá se, že se chystá základní energetický tarif, jenž by snížil cenu elektřiny pro odběratele s nízkou spotřebou. K tomu by však stát potřeboval mít na dodavatele elektrického proudu potřebnou páku. Jenže největší z nich, polostátní ČEZ, má soukromé vlastníky, a tak si politici s ním nemohou dělat, co chtějí. Nabízí se tedy řešení na znárodnění společnosti, respektive na její rozdělení – na část v majetku státu a část privátní. Ano, je to řešení, i když přichází se zpožděním a jistě vyjde draho. Bude zřejmě třeba akcionáře vyplatit, a to v době, kdy jsou na burze akcie hodně vysoko. Nabízí se i otázka, zda bylo správné dát ze státních rukou také plynárenskou...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Květen 2022

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

judr karabec ip mediace

Proč IP mediátor naslouchá stranám 10. květen 2022

V minulém příspěvku jsme se seznámili s první fází mediace, ve které se IP mediátor stranám představí, vysvětlí jim proces IP mediace a roli, kterou v rámci mediace zastává. Současně se také domluví se stranami na základních pravidlech, která budou při mediaci dodržovat.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3