INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 22. rokem

GASCONTROL GROUP

Logo OVUS copy
10. duben 2014

Práce managementu v zemědělské výrobě je určitě v mnohém jiná než ta, která náleží provozům pouze pod střechou, a to vzhledem k nejrůznějším specifikám od nevyzpytatelnosti počasí až po často těžko odhadnutelnou sklizeň, celkovou produkci či výnosy. Pokud však jde o metody a formy řízení, ty se až tak příliš neodlišují. Zdaleka nejen to však bylo námětem tak trochu předvelikonočního rozhovoru s jednatelem a ředitelem společnosti OVUS Slaný, podnik živočišné výroby, s. r. o., Ing. Tomášem Milichem:

12. prosinec 2013

Vznik této dceřiné společnosti před bezmála 5 lety a její působení v oboru plynárenství, energetiky i vodního hospodářství na polském trhu je dokladem toho, že havířovská GASCONTROL, společnost s r. o., která je jejím většinovým vlastníkem, již před lety expandovala za hranice České republiky.

13. červenec 2013

Do výrobny vajec ve Slaném – na Těhuli – jsem zavítal z jiného důvodu, než hledat odpověď na známou filozofickou otázku, co bylo dřív. Zajímal mě spíše recept, jak je možné za zhruba dva roky po zastavení rapidního poklesu rentability živočišné výroby rychle překonat problémy a dostat podnik z červených čísel k prosperitě. A také – blížící se svátky s cukrovím, vánočkou, bramborovým salátem, řízky a spoustou dalších dobrot, o něž se člověk český nemíní ochudit, mne vybídly k myšlenkám o tom, co všechno je k takovému hodování třeba. Samozřejmě vajíčka.

9. červenec 2013

Snažíme se na našich stránkách přinášet také zkušenosti žen manažerek a podnikatelek, jak co nejlépe zvládat pracovní povinnosti a současně plnit úspěšně roli ženy jako starostlivé manželky a matky se vším, co to obnáší.Zaujala nás v tomto ohledu žena, o které se ve firmě - kde působí jako manažerka - všeobecně ví o její energičnosti, zaujetí pro věc, umění jednat s lidmi a úspěšně vést kolektiv všemi úskalími na cestě k úspěchu a k prosperitě. A jak za těchto okolností asi zvládá druhou neméně významnou roli odehrávající se v domácím prostředí, bylo logickým vyústěním našich všetečných otázek kladených Ing. Jitce Ernestové, která zastává pozici vedoucího managera pro zahraniční obchod firmy GASCONTROL, společnost s r. o., v Havířově-Suché:

3. červenec 2013

Ve snaze získat odpověď na tuto základní otázku jsme se vydali do Havířova za managementem tohoto významného výrobce a dodavatele strojů, zařízení, technologií a služeb pro plynárenství, strojírenství, stavebnictví i další obory. V příjemné besedě na dané téma se se svými názory rozdělil Mieczislaw Molenda, jednatel a generální ředitel GASCONTROL, společnost s r.o., Ing. Stanislav Przeczek, provozně výrobní ředitel, Ing. Roman Buryjan, vedoucí projekce a Ing. Milan Slamečka, obchodní ředitel této společnosti.

Foto Agnes Šmýrová 015
3. červenec 2013

Rozvíjení a urychlování inovačních procesů ve firmách v rámci havířovské GASCONTROL GROUP, často za spolufinancování z dotačních fondů EU, není pro zákazníky GASCONTROL, společnost s r.o., GASCONTROL PLAST a MATEICIUC i odbornou veřejnost žádnou novinkou. Totéž však již nelze říci o významné roli žen, které za tuto prioritní oblast v rámci GASCONTROL GROUP odpovídají. Patří k nim zejména Bc. Agnes Šmýrová, manažerka pro koordinaci inovačních projektů, kterou jsme požádali o rozhovor:

Slovo ke dni

  • Za prací k nám

    Rostoucí životní úroveň se může projevovat různým způsobem. Český statistický úřad zjistil, že přibývá cizinců, kteří k nám přijíždějí za prací. Láká je slušný plat a dobré pracovní i životní podmínky. Tradičně nejvíc zaměstnanců pochází ze Slovenska, víc než polovina, následují Poláci a Rumuni. Na tom by snad nebylo nic tak překvapivého. Ale naši republiku si oblíbili i mnozí Němci, Francouzi, Italové a Britové. Převažují samozřejmě občané z Evropské unie, co nepotřebují pracovní povolení. Také co se věkového složení týká, mezi zahraničními pracovníky najdeme všechny kategorie, studenty a seniory nevyjímaje. To považuji za docela příznivou zprávu. Zvláště v době, kdy česká ekonomika potřebuje každou šikovnou ruku a hlavu.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Únor 2020

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtoczupv logo 56

Duševní vlastnictví

upv logo

Ochrana duševního vlastnictví v kontextu Inovační strategie ČR na léta 2019–2030 31. leden 2020

Vláda České republiky schválila počátkem roku 2019 klíčový dokument Inovační strategie České republiky 2019–2030 (Country for the Future), který RVVI zpracovala v úzké spolupráci s týmem osobností z řad podnikatelů, vědců, akademiků a zástupců veřejné správy. Dokument vytyčuje nové priority, jejichž naplnění by mělo Českou republiku do roku 2030 zařadit mezi nejinovativnější země Evropy. 

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE