INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 21. rokem

Petr Koten.jpgPetr KotenČeská společnost pro jakost v rámci svých činností uděluje různá ocenění, a to jak jednotlivcům, tak organizacím. Mezi ta nejprestižnější ocenění, která jsou udělována fyzickým osobám, patří cena Anežky Žaludové a ocenění Manažer kvality roku. To však zdaleka není vše, do programu ČSJ přibyla v červnu novinka. Týká se oceňování firem. O ní jsme hovořili s výkonným ředitelem České společnosti pro jakost Ing. Petrem Kotenem.

Co nového jste připravili?

Od června až do konce září se mohou firmy přihlašovat do nové soutěže a usilovat o ocenění Ambasador kvality České republiky. Ty nejlepší budou vyhlášeny na slavnostním večeru České společnosti pro jakost, který proběhne na konci roku v rámci Evropského týdne kvality.

Proč jste toto nové ocenění vyhlásili a pro koho je určeno?

Česká společnost pro jakost dlouhodobě usiluje o rozvoj a popularizaci nástrojů managementu kvality a systémů řízení. Podporou rozvoje kvality chce tak přispívat i k ekonomickému úspěchu organizací v České republice. Přemýšleli jsme, jak naše zkušenosti a aktivity zúročit, jak jim dát další přidanou hodnotu. Právě proto byla nyní vyhlášena tato soutěž. Princip spočívá na posouzení nejen současných ekonomických výsledků firmy, ale především na hodnocení přístupu firmy ke kvalitě jako k fenoménu, který je nezbytným předpokladem pro dlouhodobou úspěšnost. Kvalitu v tomto programu oceňování nechápeme však pouze jako souhrn přístupů, které vedou k zajištění podmínek pro výrobu kvalitních produktů či poskytování kvalitních služeb, ale zahrnuje i další prvky, mezi které patří také: aktivní propagace a komunikace kvality u všech důležitých zainteresovaných stran, inovace produktů, odpovědný a udržitelný přístup k podnikání.

Můžete přiblížit, podle jakých kriterií budou účastníci hodnocení?

V rámci ocenění počítáme s hodnocením pěti oblastí. První je zaměřena na ekonomické ukazatele. Druhá oblast nazvaná „ocenění za kvalitu“ se bude zabývat tím, jaká ocenění v oblasti kvality organizace získala, jaké má akreditované certifikáty, a případně jaká „kvalitářská“ ocenění mají její pracovníci. Třetí, nejvíce hodnocenou částí, budou „aktivity organizace na podporu kvality“. Tam patří například zapojení do národních či mezinárodních profesních organizací, organizování odborných akcí, publikační či přednášková činnost pracovníků. Čtvrtá oblast je soustředěna na udržitelný rozvoj a ochranu životního prostředí a poslední oblast na ochranu spotřebitele.

Je administrativně náročné se do soutěže přihlásit? A co čeká vítěze?

Soutěž jsme se snažili udělat pro uchazeče co nejméně administrativně náročnou. Firmy vyplní jednoduchý dotazník, který je zpřístupněn na internetových stránkách České společnosti pro jakost. Kvalifikovaní hodnotitelé provedou posouzení údajů uvedených v dotazníku. U prvních šesti organizací, dle vyhodnocených dotazníků, proběhne jednodenní ověřovací posouzení na místě.
První tři nejlepší v rámci slavnostního vyhlášení obdrží věcný dar, firmy na čtvrtém až šestém místě získají diplomy. Všechny zúčastněné firmy dostanou pamětní list a poděkování. Benefitem, s nímž se počítá jako s určitou samozřejmostí, je medializace soutěže i oceněných firem.

Jaký je poplatek za účast?

Účast v první fázi soutěže je bezplatná. Pouze firmy, které postoupí dále, a u kterých bude provedeno hodnocení na místě, zaplatí poplatek za hodnocení ve výši 18 000 Kč navýšený o cestovní náklady hodnotitelů.

Motivace k přihlášení se do nové soutěže je důležitá...

To určitě ano. Rád bych proto vyzval všechny firmy, které „dobře fungují a fandí kvalitě“, aby zvážily svojí účast a nebály se zviditelnit. Informace o soutěži najdou na našich webových stránkách.
V souvislosti s tím bych rovněž rád poděkoval kolegům z předsednictva ČSJ, že tomuto novému projektu dali zelenou. Česká společnost pro jakost měla vždy co nabídnout, její historie o tom vypovídá dostatečně, a ráda by tomuto trendu byla věrná.
Velký dík patří Ing. Pavlu Ryšánkovi, někdejšímu dlouholetému řediteli ČSJ a iniciátoru Národní politiky podpory kvality, který velmi pomohl při nastavení pravidel a kritérií tohoto nového ocenění. Věřím, že se Amabasador kvality ČR pro firmy stane atraktivním kláním, které stojí za to absolvovat a usilovat o příčky nejvyšší. Ten, komu jde o kvalitu, je vždy trochu napřed před těmi, kteří se o ni začnou zajímat tehdy, až jim „teče do bot“.

za rozhovor poděkoval Martin Šimek

Slovo ke dni

  • Český průmysl v úzkých

    Ti, co stále vyhlížejí příští krizi, dostali pádný argument. Průmyslová výroba v Česku z roku na rok klesla bezmála o čtyři procenta. A nezdá se, že by situace v druhé polovině r. 2019 měla otočit k lepšímu. Jak známo, naše továrny jsou zejména závislé na poptávce po autech. Když kupujících motorových vozidel ubývá v Evropě i ve světě, čísla o produkci musí jit také dolů. Ani výhled do dalších let není příliš růžový. Západní svět postupně přechází na elektromobilitu a do módy jde také celkové omezování spotřeby. Možná, že ekonomického vrcholu už naše automobilky a jejich dodavatelé dosáhli a čeká je pouze jízda z kopce. Je to špatně nebo dobře?

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Srpen 2019

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Duševní vlastnictví

upv logo

Patentová ochrana v zahraničí prostřednictvím Smlouvy o patentové spolupráci 19. červenec 2019

České podniky si stále častěji (nebo spíše – stále ještě nedostatečně) uvědomují, že ochrana průmyslového vlastnictví představuje jeden z nástrojů, jak úspěšně rozvíjet a inovovat výrobu a stát se úspěšným na globalizovaném trhu. Jednou z možností, jak ochránit nové technické řešení – vynález, je patentová ochrana. Pokud se pro ni přihlašovatel rozhodne, zpravidla nejprve žádá o národní patentovou ochranu. Ta však sama o sobě nestačí, neboť český patent platí jen v České republice a jinde v zahraničí toto patentované řešení může kdokoliv využívat a prodávat. Proto je vhodné získat patentovou ochranu i v zemích, kde je předpoklad, že chráněné řešení má tržní potenciál.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3

INZERCE