INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 22. rokem

m poČeská republika je jedním ze světových lídrů v užívání bezkontaktních karet. Síť bezhotovostních terminálů ale zatím není dostatečně rozvinutá.

Ministerstvo průmyslu a obchodu proto podepsalo s kartovými společnostmi Mastercard a VISA, bankovními domy ČSOB a Solitea Pay a podnikatelskými asociacemi memorandum k podpoře bezhotovostních transakcí a digitalizaci plateb. Cílem ČR je dostat se nad průměr EU, což v současnosti představuje 23 terminálů, zatímco v České republice je 21 terminálů na tisíc obyvatel. Díky spolupráci státu a soukromého sektoru by tak mělo být možné platit kartou na více místech. Neznamená to omezení plateb v hotovosti, ale rozšíření platebních možností s využitím moderních technologií.

„Jako technologicky orientovaná země velmi využíváme bezkontaktní platby. A tuto možnost postavenou na nových technologiích chceme v souladu s vizí Czech Republic: The Country For The Future co nejvíc přiblížit i nejmenším podnikatelům. V ČR je nyní 215 tisíc terminálů. Více než miliardu transakcí hradíme platebními kartami, z toho 853 milionů transakcí bylo bezkontaktních, v tom jsme na prvním místě v Evropě,“ říká náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro hospodářskou politiku a podnikání Silvana Jirotková a dodává: „Za tři roky by tak v České republice mělo být o 30 tisíc terminálů více. Pomoci s tím má dnes podepsané memorandum, které podnikatelům umožní bezplatně si terminál na jeden rok zapůjčit. Pokud jim nebude vyhovovat, budou ho moct vrátit.“

Dohoda je výsledkem činnosti pracovní skupiny MPO, která se zabývá bezhotovostní ekonomikou, ve spolupráci s Asociací malých a středních podniků a živnostníků, ČSOB, Mastercard, VISA, Solitea Pay, Svazem obchodu a cestovního ruchu a Svazem průmyslu a dopravy. Má za cíl podpořit pořízení platebních terminálů pro karetní finanční transakce pro malé obchodníky a živnostníky. Ti totiž často platebními terminály nedisponují - zejména kvůli vysokým pořizovacím a provozním nákladům, kdy mimo jiné platí, že u nižšího obratu karetních operací se hradí vyšší poplatky.

„Iniciativa „Česko platí kartou“ přináší benefit obchodníkům i zákazníkům a představuje tak další z řady významných inovačních projektů, které pomáhají naplnit digitální partnerství uzavřené mezi společností Mastercard a českou vládou. Češi považují platbu kartou za jednoduché a bezpečné, v jejich používání jim primárně brání absence platebních terminálů u obchodníků. Z výzkumů společnosti Mastercard vyplývá, že 22 % plateb nemohou Češi zaplatit bezhotovostně, protože obchodník neakceptuje karty, tím se i sám obchodník připravuje o tržby,“ říká generální ředitel Mastercard pro Českou republiku a Slovensko Michal Čarný.

„Všechny terminály v České republice již akceptují bezkontaktní platby, ale počet míst, kde lze platit kartou, má stále velký prostor pro růst. VISA podporou rozšíření terminálů pomáhá firmám s překonáním překážek pro přijímání plateb kartami a měnit tak jejich podnikání k lepšímu. Přechod k digitálním platbám je dnes pro drobné podnikatele a řemeslníky jednodušší než kdy předtím,“ uvádí regionální manažer VISA pro Českou republiku a Slovensko Marcel Gajdoš.

Bezhotovostní finanční transakce přináší drobným podnikatelům výhody. „ČSOB je tradičně s podnikateli v úzkém kontaktu a známe jejich potřeby. Jsme rádi, že těm, kteří dosud terminály neměli, můžeme pomoci k vyšším tržbám. Obchodníci, kteří přijímají karty, vydělávají v průměru o 12 – 18 % víc než ti, co přijímají jen hotovost,“ uvádí výkonný manažer Obchod - Acquiring, E-commerce a karty ČSOB Radek Horák.

“My tuto aktivitu rovněž vítáme. Pro společnost Solitea Pay je podpora středních a malých podnikatelů v oblasti bezhotovostních plateb jasnou prioritou a zapadá do širší strategie digitalizace malého a středního podnikání ve skupině Solitea, kam kromě multifunkčních platebních terminálů Solitea Pay patří i EET pokladny Dotykačka a Markeeta,” říká jednatel Solitea Pay Petr Menclík.

Účastníci memoranda se zavazují pracovat na tom, aby bezhotovostní platby byly všeobecně dostupné a přístup k těmto platbám byl na stejné úrovni jako přístup k platbám v hotovosti. MPO je připraveno diskutovat i související legislativu. Například zákon o omezení plateb v hotovosti stanovuje limit 10 500 eur (270 000 Kč), zatímco v zemích EU jde většinou o 5 000 eur.

„Lidé by měli mít možnost volby mezi platbou v hotovosti a moderní bezhotovostní platbou. Bezhotovostní platby přístupné na větším počtu míst v ČR zvyšují jak uživatelský komfort zákazníků, tak napomáhají vyšší transparentnosti,“ říká generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR Dagmar Kuchtová.

„Velmi nás těší, že AMSP ČR byla od začátku aktivním členem pracovní skupiny a podařilo se nám s partnery dohodnout na tomto projektu a zajistit tak pro živnostníky nadstandardní možnost vyzkoušet si platební terminály po určitou dobu zdarma. Tendence ze zahraničí směřující stále více k bezhotovostní ekonomice nejsou v České republice opomíjeny a související pomoc přichází v rámci tohoto projektu zcela jednoznačně efektivním směrem,“ doplňuje místopředseda představenstva AMSP ČR a předseda Legislativní rady MSP Zdeněk Tomíček.

„Zavádění nových technologií nás neustále posouvá kupředu. Díky digitálním technologiím dokážeme zákazníkům nabídnout větší pohodlí a jako podnikatelé máme díky nim méně administrativy a nižší náklady,“ uzavírá prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza.

Rozvoj informačních a komunikačních technologií a digitalizace je pro hospodářský růst České republiky klíčový. Současně má významný vliv na snižování administrativní i finanční zátěže podnikatelů a živnostníků.

(tz)

Slovo ke dni

  • Konec schůzování

    Koronavirová krize znamená nejen obrovskou zkoušku pro celou společnost, přináší mnoho těžkostí a v důsledku velké ztráty, ale zároveň mění náš postoj. To, co jsme byli zvyklí dělat jako samozřejmost, se ukáže jako zbytné nebo kontraproduktivní, a objeví se nové možnosti, přístupy, metody, technologie, způsoby myšlení a jednání. Napadlo mě, že zákaz shlukování skoncoval s naší slabostí pro schůze a nekonečné porady. Ukazuje se, že i bez nich můžeme dobře a dokonce i lépe fungovat. Lidé mohou využít videokonference, chytré telefony a maily, prostředky komunikování na dálku. Zároveň zkrátí nekonečné hovory na nezbytné a efektivní minimum. Až se z virové epidemie vyléčíme, bude až těžké se znovu vracet k schůzování, kde se hodně řeční, ale málo vyřeší. A v tom vidím jednu z pozitivních věcí, které koronavirus přináší. Pavel Kačer

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Březen 2020

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtoczupv logo 56

Duševní vlastnictví

upv logo

Řízení kvality přináší prestiž nejen na mezinárodním poli 16. březen 2020

Úřad průmyslového vlastnictví dosáhl na poli řízení kvality vynikajících výsledků. Korunovány byly například loni oceněním Manažer kvality roku, jež loni udělila Česká společnost pro jakost Ing. Miroslavu Paclíkovi, Ph.D., řediteli odboru patentových informací a představiteli vedení pro integrovaný systém řízení ÚPV. Co všechno činnost související s kvalitou obnáší, jaký užitek Úřadu i jeho klientům dává a jakou inspiraci ostatním může poskytnout, o tom je následující rozhovor se jmenovanou osobností:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE