INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 22. rokem

toD8AsxmmTAsociace poskytovatelů personálních služeb (APPS), která sdružuje legální agentury práce s celkovým podílem 40 % trhu a v roce 2019 zaměstnávala 94 000 agenturních zaměstnanců, upozornila na rizika související s potenciálním propouštěním zaměstnanců nelegálních agentur.

Velmi pravděpodobně nebude těmto lidem vyplácena kompenzace a v případě zahraničních pracovníků pak ani ubytování. Zaměstnancům legálních agentur ovšem tato situace nehrozí. Nelegální agentury zaměstnávají přibližně 200 000 lidí a více než polovinu tvoří cizinci.

Agentury i v době nouzového stavu fungují

Podle aktuálních usneseních vlády mohou agentury práce fungovat i nadále. „Je to rozumné rozhodnutí, protože řada z nich zajišťuje zaměstnance pro strategicky důležité provozy, např. prodejny potravin, logistická centra a podobně,“ říká Jaroslava Rezlerová, prezidentka APPS. 

I tak budou ekonomické dopady na segment agenturního zaměstnávání značné, zejména proto, že tyto legální a prověřené agentury se pohybují v rámci platných zákonů, bezpečnostních předpisů i směrnic.

Problém nelegálních agentur nyní přináší rizika pro desítky tisíc lidí, cizinci skončí na ulici
V souvislostí se zastavením či omezením výroby v celé řadě výrobních podniků (např. výrobci automobilů a jejich dodavatelé) se ovšem opět začínají ukazovat problémy kolem nelegálních agentur, tedy firem, které nemají zákonnou licenci a jako agentury se pouze tváří. APPS mnoho let upozorňuje státní orgány na působení těchto pseudoagentur (obcházení pravidel, neplacení daní a pojistného, karuselové podvody na DPH) a nutnost jejich eliminace. Zahraniční pracovníci vysíláni těmito nelegálními agenturami ke klientům dostávají mzdu pouze za práci, v případě výpadku výroby či karantény jim ovšem nikdo žádnou kompenzaci nedá. „Nejen, že tito lidé nejsou o vývoji současné situace dostatečně informováni, ale velmi rychle budou bez prostředků a přijdou i o ubytování, protože to za ně pseudoagentury hradí pouze pokud pracují,“ vysvětluje Jaroslava Rezlerová s tím, že lze očekávat obdobné problémy, jaké nastaly během krize v roce 2009, kdy musela ČR na své náklady zajistit repatriaci zahraničních zaměstnanců zpět do jejich zemí (Ukrajina, Mongolsko, Vietnam).

Agentury sdružené v APPS jsou zárukou přístupu v souladu se zákony ČR

V této souvislosti chceme připomenout, že APPS sdružuje takové agentury, které se o své zaměstnance starají podle platných právních předpisů, a to jak v normálních dobách, tak v případě současné krize. Naše členské agentury mají dlouhodobě vytvořeny takové postupy, které garantují převzetí komplexní odpovědnosti za celý proces od náboru a výběru pracovníků, vízový servis, tlumočení, překlady dokumentů, až po samotný transfer a péči do období nástupu včetně ubytování.

Tím služby našich prověřených agentur vůči svým zaměstnancům nekončí, protože se dále starají o jejich zaškolení a organizaci v pracovním procesu, všechny potřebné administrativní operace a pracovněprávní formality. U uživatelů je také zajištěna koordinace tak, aby bylo provedeno bezproblémové zaškolení agenturních zaměstnanců. Koordinaci standardně zajišťuje ze strany agentur tzv. koordinátor, který je v kontaktu se zaměstnanci po celou dobu jejich působení u podniků, ve kterých pracují a řeší samozřejmě i jejich ukončení zaměstnání a u cizinců i jejich zpětný transfer do vlasti. Těmto lidem poskytujeme maximální množství informací, aby se mohli ve své nastalé nové situaci dobře orientovat.

Více informací na: www.apps.cz 

(tz)

 

Slovo ke dni

  • Oteplování prospěje ekonomice

    Společnost Deloitte v ČR spočítala, že česká ekonomika na změně klimatu vydělá. V případě „nejteplejšího scénáře“ vzroste HDP na osobu kumulovaně do konce století až o čtvrtinu. Někdo na tom prodělá,  jiný vydělá. Profitovat z toho mají země, které hospodaří v chladnějších klimatických pásmech, naopak škody utrpí na jihu. Klesat budou například náklady na zimní období, a to zvláště na vytápění. To ostatně pociťujeme už řadu let, kdy se u nás topná sezona zkracuje a třeskuté mrazy bývají stále vzácnější. Na druhou stranu musíme se vyrovnat s tím, že dál porostou ceny energií v důsledku omezování uhlíkové stopy. Jak vidno, nic není ani černé ani bílé. Navíc nemůžeme si být jisti, že vlna globálního oteplování bude pokračovat tak, jak jsme si dnes naplánovali. Není vyloučeno, že dřív nebo později se trend zvrátí a my budeme bojovat s...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Září 2020

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtoczupv logo 56

Duševní vlastnictví

pat ochr

Patentová ochrana je předpokladem úspěchu inovační strategie 12. srpen 2020

V loňském roce slavil Úřad průmyslového vlastnictví 100 let od svého založení. Již před sto lety bylo průmyslníkům a výzkumu jasné, že bez právní ochrany nových řešení a bez nejnovějších technických informací nemůže jejich business prosperovat a prosadit se ve světové konkurenci.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE