INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 22. rokem

chrome 65pGdKGrwoNa podnikatelském portálu BusinessInfo.cz, provozovaném agenturou CzechTrade, je dostupná nová aplikace E-start, která pomůže především obchodníkům z řad malých a středních firem či startupů predikovat riziko finanční ztráty v případě obchodování v cizích měnách.

„Aplikace vznikla jako vyústění projektu Systém kurzové prevence (TL01000348), na kterém se pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu, agentury CzechTrade a za finanční podpory Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA podíleli odborníci z Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Jde o účinný nástroj, který uživateli poskytne údaje potřebné pro rozhodnutí, zda a případně v jaké výši si zajistí kontrakt,“ popisuje Radomil Doležal, generální ředitel agentury CzechTrade.

Na počátku projektu s názvem Systém kurzové prevence stálo několik hlavních otázek: Lze vůbec nějak predikovat riziko finanční ztráty v případě obchodování v cizích měnách? Existují modely takové predikce vhodné pro malé a střední podniky? Využívají je? Hlavní řešitelka projektu dr. Martina Krásnická z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se tématem kurzových rizik zabývá už takřka deset let a za tu dobu provedla s kolegy několik šetření mezi nefinančními podniky různé velikosti. Tato měření vyústila v potřebu vytvořit praktickou aplikaci, která měří/kalkuluje sice poměrně malou, přesto významnou část problematiky – odhad kurzové ztráty pohledávky nebo závazku.

„Aplikace E-start uživateli pomůže kvantifikovat kurzové riziko, a to pomocí dvou ukazatelů. Jednak se uživatel dozví, co se jeho pohledávce a závazku, které právě s partnerem v cizí měně uzavírá, historicky nejhoršího stalo, a dále také částku, kterou ztráta historicky překročila ve 30, 10, 5 a 1 % případů,“ vysvětluje dr. Krásnická. Aplikace rovněž predikuje možnou ztrátu, respektive její rozdělení do budoucna, pokud bude uživatel v době zaplacení převádět částku zpět například do českých korun. Navíc aplikace pracuje s 32 různými měnami, které lze libovolně kombinovat.

Realizace tohoto projektu a rozsah nezbytného výzkumu jsou významně navázány na mezioborovou spolupráci odborníků s různým zaměřením. Dnešní podoba aplikace vychází z testování modelů Value-at-Risk, kterými se detailně zabýval doc. Tomáš Mrkvička, jeden z nejvýznamnějších statistiků v Evropě. Jejich modelování a programování pak realizoval dr. Ludvík Friebel, jenž vedl také finální programování samotné aplikace. Ekonomové byli zastoupeni dr. Tomášem Volkem či prof. Evou Kislingerovou, zatímco manažersko-edukativní pohled přinesl doc. Ladislav Rolínek a Ing. Gábina Hlásková. Klíčová je rovněž spolupráce agentury CzechTrade, která aplikaci přebírá do svého systému podpory exportu a která společně s Jihočeskou univerzitou v loňském roce uspořádala také workshop pro exportéry.

Nyní spolu obě instituce uzavřely Memorandum, které bude další spolupráci rozvíjet. „Byla tím zahájena významná spolupráce Ekonomické fakulty s agenturou CzechTrade, a to nejen v souvislosti s aplikací E-start a jejím dalším rozšířením, ale i na poli vzdělávání českých exportérů v oblasti kurzových rizik,“ podotýká dr. Krásnická.

Výsledná aplikace E-start – Systém prevence kurzového rizika uživateli poskytne odpověď na následující otázky:
1. Jakou nejhorší ztrátu bych zaznamenal v případě mého obchodu z pohledu historie, konkrétně za posledních 20 let?
2. Je měna, ve které chci či jsem nucen obchodovat, dostatečně stabilní?
3. Jaká bude pravděpodobně ztráta u mého obchodu v době splatnosti?

Pozornost je tedy zaměřena primárně na negativní aspekty takových kontraktů, byť je jasné, že mohou být i ziskové. „Cílem aplikace není spekulace s měnami, ale odhad kurzových ztrát. Ten obchodníkům umožní kvalifikovaněji rozhodnout, zda dané riziko zajistí, ponesou sami, nebo například zvýší svou marži u daného obchodu, čímž by případně zvýšené kurzové riziko pokryli,“ uvádí Martin Šperl z Ministerstva průmyslu a obchodu.

V poslední fázi projektu se všichni partneři ve spolupráci s portálem BusinessInfo.cz zaměřili na podobu aplikace tak, aby byla pro uživatele co nejjednodušší a data byla rychle dostupná. Portál BusinessInfo.cz prošel v roce 2020 zásadní technologickou proměnou, která poskytuje nové možnosti, jak tvořit zajímavý obsah z oblasti podnikání a exportu. „Nově se zaměřujeme i na rozvoj aplikací pro podnikatele a online nástrojů celkově. Spolupráce s Jihočeskou univerzitou na aplikaci E-start pro nás byla první a velmi pozitivní zkušeností a potvrdila nám, že to je směr, který má smysl dále rozvíjet,“ poznamenává Dita Slunečková, vedoucí projektu BusinessInfo.cz.

V této fázi však projekt Systém kurzové prevence nekončí. Autoři aplikace již nyní vědí, jak dále zpřesnit výsledky odhadu rizika. Plánují také rozšíření aplikace o schopnost pracovat s více zakázkami najednou či o externí a interní metody zajištění. „Vizí řešitelského týmu je skutečně komplexní nástroj, který koncovému uživateli poskytne obsáhlý přehled o kurzových rizicích, bude šitý na míru jeho konkrétním obchodům a pomůže mu riziko nejen odhadnout, ale i řídit,“ doplňuje Petr Konvalinka, předseda Technologické agentury ČR.

Aplikace je dostupná na: https://www.businessinfo.cz/kurzove-riziko

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O agentuře CzechTrade
CzechTrade je agentura na podporu obchodu a již více než 20 let je partnerem českých firem na jejich cestě k exportním úspěchům. Jejím cílem je usnadnit českým firmám rozhodování o výběru vhodných teritorií, zkrátit dobu vstupu na daný trh, podpořit aktivity směřující k dalšímu rozvoji firmy v zahraničí, a především eliminovat rizika spojená se vstupem na nové, neznámé trhy. Zahraniční kanceláře agentury CzechTrade poskytují služby v 58 zemích na pěti kontinentech.
www.czechtrade.cz 

(tz)

Slovo ke dni

  • Oteplování prospěje ekonomice

    Společnost Deloitte v ČR spočítala, že česká ekonomika na změně klimatu vydělá. V případě „nejteplejšího scénáře“ vzroste HDP na osobu kumulovaně do konce století až o čtvrtinu. Někdo na tom prodělá,  jiný vydělá. Profitovat z toho mají země, které hospodaří v chladnějších klimatických pásmech, naopak škody utrpí na jihu. Klesat budou například náklady na zimní období, a to zvláště na vytápění. To ostatně pociťujeme už řadu let, kdy se u nás topná sezona zkracuje a třeskuté mrazy bývají stále vzácnější. Na druhou stranu musíme se vyrovnat s tím, že dál porostou ceny energií v důsledku omezování uhlíkové stopy. Jak vidno, nic není ani černé ani bílé. Navíc nemůžeme si být jisti, že vlna globálního oteplování bude pokračovat tak, jak jsme si dnes naplánovali. Není vyloučeno, že dřív nebo později se trend zvrátí a my budeme bojovat s...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Září 2020

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtoczupv logo 56

Duševní vlastnictví

pat ochr

Patentová ochrana je předpokladem úspěchu inovační strategie 12. srpen 2020

V loňském roce slavil Úřad průmyslového vlastnictví 100 let od svého založení. Již před sto lety bylo průmyslníkům a výzkumu jasné, že bez právní ochrany nových řešení a bez nejnovějších technických informací nemůže jejich business prosperovat a prosadit se ve světové konkurenci.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE