INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 22. rokem

MPO budovaSíť Evropských center pro digitální inovace, tedy European Digital Innovation Hubs (eDIHs), má vzniknout po celé Evropské unii a být z ní také spolufinancována. Slušnou šanci má i Česká republika. Jakou konkrétně nedávno zjišťovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO).

Do národního screeningu se přihlásilo několik desítek subjektů. Z nich vybrané kandidáty MPO na podzim nominuje do Bruselu. Evropská centra pro digitální inovace budou hrát klíčovou roli v programu Digitální Evropa 2021 – 2027. Pomohou s digitalizací zejména malých a středních firem.

Základní informace o eDIH

eDIH se mají stát zásadními kontaktními technologickými místy v jednotlivých regionech, která budou poskytovat podnikatelům služby v oblasti digitalizace. Půjde například o technologie, prototypová řešení, školení, testování, informace o obchodních modelech, financích, situaci na trhu apod. Jednotlivá pracoviště této evropské sítě si budou know-how navzájem sdílet, a tím také průběžně zlepšovat, resp. inovovat služby, které budou nabízet. Spolufinancovat je bude Evropská unie. Jak vyplynulo z národního screeningu MPO, i Česká republika má v současné době velký potenciál k tomu, aby několik Evropských center pro digitální inovace vzniklo právě zde.

„Do otevřeného národního screeningu k Evropským centrům pro digitální inovace se mohl přihlásit jakýkoliv subjekt, který vnímá sebe sama tak, že splňuje Evropou nastavené parametry v European Digital Innovation Hubs in Digital Europe Programme. Celkem se tak do červnového a červencového šetření zapojilo 21 subjektů z 11 krajů České republiky,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Odpovídali na 27 otázek. Z odpovědí mimo jiné vyplynulo, že tuzemští kandidáti na eDIH nejčastěji disponují technologiemi v oblasti umělé inteligence či jinými, služby, které nabízejí, se nejvíc uplatní v průmyslu či ve firemní sféře, přičemž mezi ně patří zejména testování před vlastním investováním, předávání dovedností, trénink a inovační ekosystém či networking.“

 Program Digitální Evropa 2021 - 2027

Evropská centra pro digitální inovace budou jedním z nástrojů programu Digitální Evropa 2021 – 2027 (DEP). Prostřednictvím DEP se bude podporovat široké využívání technologií umělé inteligence, vysoce výkonné počítačové systémy (HPC) a kybernetická bezpečnost, a to zejména v malých a středních podnicích i ve veřejné správě.

Výsledky národního screeningu

„Náš screening ukázal, že Česká republika má v oblasti digitální transformace vynikající předpoklady. Digitální služby mají malé a střední firmy k dispozici rovnoměrně ve všech krajích ČR, a to ve většině aplikačních odvětví,“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace Petr Očko a dodává: „Ministerstvo průmyslu a obchodu je připraveno i nadále podporovat rozvoj digitální ekonomiky a příležitosti spojené s novými technologiemi, zejména pak s umělou inteligencí. Rovněž chceme předcházet negativním dopadům digitální transformace na společnost. I proto je velmi důležité do sítě Evropských center pro digitální inovace nominovat ty nejvhodnější kandidáty, tak abychom drželi krok s Evropou či ještě lépe, sami udávali směr.“

Z úvodní studie MPO také vyplývá, že cílovou skupinou tuzemských kandidátů na Evropské centrum pro digitální inovace jsou zejména start-upy a malé a střední podniky, rozpočet v roce 2019 měli nejčastěji (29 %) víc než 10 milionů korun a služby v oblasti digitální transformace poskytnuté malým a středním firmám se ve 33 % případů týkaly 20 až 50 klientů, ve veřejné správě se nejčastěji (43 %) jednalo o maximálně 10 klientů. Nejvíc adeptů na eDIH, a to pět, má sídlo v Praze, naopak žádný nesídlí na Vysočině či v Karlovarském a Pardubickém kraji. 81 % uchazečů o to stát se Evropským centrem pro digitální inovace realizovalo projekty související s koronavirovou krizí. Další informace jsou k dispozici v celkovém vyhodnocení národního šetření, které je přílohou tohoto dokumentu.

(tz)

Slovo ke dni

  • Oteplování prospěje ekonomice

    Společnost Deloitte v ČR spočítala, že česká ekonomika na změně klimatu vydělá. V případě „nejteplejšího scénáře“ vzroste HDP na osobu kumulovaně do konce století až o čtvrtinu. Někdo na tom prodělá,  jiný vydělá. Profitovat z toho mají země, které hospodaří v chladnějších klimatických pásmech, naopak škody utrpí na jihu. Klesat budou například náklady na zimní období, a to zvláště na vytápění. To ostatně pociťujeme už řadu let, kdy se u nás topná sezona zkracuje a třeskuté mrazy bývají stále vzácnější. Na druhou stranu musíme se vyrovnat s tím, že dál porostou ceny energií v důsledku omezování uhlíkové stopy. Jak vidno, nic není ani černé ani bílé. Navíc nemůžeme si být jisti, že vlna globálního oteplování bude pokračovat tak, jak jsme si dnes naplánovali. Není vyloučeno, že dřív nebo později se trend zvrátí a my budeme bojovat s...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Září 2020

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtoczupv logo 56

Duševní vlastnictví

pat ochr

Patentová ochrana je předpokladem úspěchu inovační strategie 12. srpen 2020

V loňském roce slavil Úřad průmyslového vlastnictví 100 let od svého založení. Již před sto lety bylo průmyslníkům a výzkumu jasné, že bez právní ochrany nových řešení a bez nejnovějších technických informací nemůže jejich business prosperovat a prosadit se ve světové konkurenci.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE