INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 22. rokem

IMG 3574Zajímavým aktivitám Společenství autodopravců Čech a Moravy, jež hájí mimo jiné i zájmy malých a středních firem poskytujících služby v silniční osobní a nákladní dopravě, jsme se na našich stránkách věnovali poměrně často. Naši čtenáři vědí, že z jeho podnětu vznikla řada zajímavých připomínek ke zkvalitnění dopravy a řešení nejpalčivějších problémů, které se v silniční dopravě projevují.

Zřejmě i to byl jeden z důvodů, proč premiér Andrej Babiš reagoval na dopis vedení Společenství obsahující řadu podnětných námětů tím, že rozhodl o schůzce s jeho představiteli, která se uskutečnila 16. července v Praze a jíž se kromě premiéra zúčastnil také vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy v jednom Karel Havlíček. Za výkonný výbor SAČM byli přítomni Lubomír Ondroušek, 1. místopředseda, a místopředsedové Josef Molík, předseda sekce mezinárodní kamionové dopravy, a Bedřich Suldovský, předseda sekce vnitrostátní dopravy. 

Hlavními okruhy, o kterých se debatovalo, byly snížení spotřební daně na motorovou naftu v porovnání s okolními státy, odpuštění silniční daně za rok 2020 a snížení této daně v roce 2021, zvýšení množstevní procentuální slevy na mýtném, snížení odvodů z mezd pro zaměstnavatele. Ale také potíže s odvody DPH v důsledku pozdních úhrad faktur za přepravy zboží a osob, a zjednodušení procesu přijímání zahraničních pracovníků. V této souvislosti byla rovněž řeč o formě rekvalifikace na profesionálního řidiče a jeho zaučení v provozu a zvýšení prestiže profesionálního řidiče autobusu či kamionu. Stranou nezůstala ani další témata jako například zrušení pátečních zákazů pro jízdy kamionů pro letošní sezónu, zřízení záchytných parkovišť pro kamiony na hlavních trasách s hygienickým a sociálním zázemím pro řidiče.

Představitelé Společenství rovněž argumentovali pro větší počet a zpřísnění kontrol zahraničních autobusů a kamionů ze strany naší policie a státního odborného dohledu. V porovnání s uplatňováním nesmlouvavých měřítek vůči českým autodopravcům zejména v SRN, Rakousku, ve Francii i jinde ze strany policie by takový postup byl přinejmenším spravedlivý. 

A když už je řeč o spravedlnosti, argumentovali představitelé SAČM pro snížení spotřební daně u motorové nafty prozatímní nízkou schopností českých dopravců čelit zahraniční konkurenci. Uvedli například, že jeden český kamion odvádí do státního rozpočtu ročně kolem 900 000 korun ve srovnání s asi jen 80 000 korunami v případě zahraničního kamionu. Jde tedy o nezbytnost odstranit dosud existující nerovné podmínky komplikující konkurenceschopnost, a někdy i samotnou existenci dopravních firem.

Sacm kopie

 V závěru setkání vrcholných politiků se zástupci Společenství autodopravců Čech a Moravy obdržel Andrej Babiš i Karel Havlíček dokument obsahující v písemné podobě návrhy a náměty, které byly projednány. Dále to byla Závěrečná zpráva o přípravě odvětví silniční a nákladní dopravy na změny důchodového systému z dřívějšího projektu BIDI, jejíž závěry jsou stále aktuální. Odborníci ze SAČM seznámili přítomné také s pomůckami, které SAČM vytváří pro autodopravce. Jde například o jazykové pomůcky (angličtina, němčina, francouzština), kalkulace nákladů v silniční nákladní a osobní dopravě nebo dodržování jízd a odpočinku řidičů autobusů a kamionů. 

Jaký je závěr tohoto jednání? SAČM připraví návrh na možnost rekvalifikace řidičů-profesionálů přímo u dopravních firem a dále náměty ke zvýšení prestiže profesionálních řidičů kamionů a autobusů a zašle Karlu Havlíčkovi ukázku již zmíněných pomůcek pro profesionální řidiče. 
Podle vyjádření Lubomíra Ondrouška bylo toto setkání velmi konstruktivní, ocenil i rychlost, s jakou se podařilo schůzku zorganizovat, i jeho perfektní obsahovou přípravu. Za velmi přínosné označil chuť řešit některé dlouhodobé i aktuální naléhavé problémy v oboru. 

připravil Jiří Novotný

Slovo ke dni

  • Kdo může pracovat z domova

    Home office není žádná novinka, ale v době koronakrize přišla možnost práce z domova jako na zavolanou. Pracovat mohou ti, kterým to dovoluje povaha jejich práce, a samozřejmě ochota změnit své zvyky. Podle odborníků se otvírá možnost pro jednoho ze tří zaměstnanců, v případě vysokoškolsky vzdělaných osob a vysoce kvalifikových profesí dokonce pro každého druhého. Brzdou se může stát i v dnešní technologicky vyspělé době dostupnost internetu. Venkov stále strádá. V naší obci jsme rádi, když si můžeme vůbec zavolat z mobilu – někdy spojení funguje, jindy ne. A mobilní internet s přijatelnou rychlostí nabízí jen jediný operátor. Ten dokazuje konkurenci, že to jde, když nechybí zájem. Avšak v mnoha případech lze stále pozorovat spíš nezájem a snahu šetřit.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Říjen 2020

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtoczupv logo 56

Duševní vlastnictví

pat ochr

Patentová ochrana je předpokladem úspěchu inovační strategie 12. srpen 2020

V loňském roce slavil Úřad průmyslového vlastnictví 100 let od svého založení. Již před sto lety bylo průmyslníkům a výzkumu jasné, že bez právní ochrany nových řešení a bez nejnovějších technických informací nemůže jejich business prosperovat a prosadit se ve světové konkurenci.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE