INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 22. rokem

IMG 3574Zajímavým aktivitám Společenství autodopravců Čech a Moravy, jež hájí mimo jiné i zájmy malých a středních firem poskytujících služby v silniční osobní a nákladní dopravě, jsme se na našich stránkách věnovali poměrně často. Naši čtenáři vědí, že z jeho podnětu vznikla řada zajímavých připomínek ke zkvalitnění dopravy a řešení nejpalčivějších problémů, které se v silniční dopravě projevují.

Zřejmě i to byl jeden z důvodů, proč premiér Andrej Babiš reagoval na dopis vedení Společenství obsahující řadu podnětných námětů tím, že rozhodl o schůzce s jeho představiteli, která se uskutečnila 16. července v Praze a jíž se kromě premiéra zúčastnil také vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy v jednom Karel Havlíček. Za výkonný výbor SAČM byli přítomni Lubomír Ondroušek, 1. místopředseda, a místopředsedové Josef Molík, předseda sekce mezinárodní kamionové dopravy, a Bedřich Suldovský, předseda sekce vnitrostátní dopravy. 

Hlavními okruhy, o kterých se debatovalo, byly snížení spotřební daně na motorovou naftu v porovnání s okolními státy, odpuštění silniční daně za rok 2020 a snížení této daně v roce 2021, zvýšení množstevní procentuální slevy na mýtném, snížení odvodů z mezd pro zaměstnavatele. Ale také potíže s odvody DPH v důsledku pozdních úhrad faktur za přepravy zboží a osob, a zjednodušení procesu přijímání zahraničních pracovníků. V této souvislosti byla rovněž řeč o formě rekvalifikace na profesionálního řidiče a jeho zaučení v provozu a zvýšení prestiže profesionálního řidiče autobusu či kamionu. Stranou nezůstala ani další témata jako například zrušení pátečních zákazů pro jízdy kamionů pro letošní sezónu, zřízení záchytných parkovišť pro kamiony na hlavních trasách s hygienickým a sociálním zázemím pro řidiče.

Představitelé Společenství rovněž argumentovali pro větší počet a zpřísnění kontrol zahraničních autobusů a kamionů ze strany naší policie a státního odborného dohledu. V porovnání s uplatňováním nesmlouvavých měřítek vůči českým autodopravcům zejména v SRN, Rakousku, ve Francii i jinde ze strany policie by takový postup byl přinejmenším spravedlivý. 

A když už je řeč o spravedlnosti, argumentovali představitelé SAČM pro snížení spotřební daně u motorové nafty prozatímní nízkou schopností českých dopravců čelit zahraniční konkurenci. Uvedli například, že jeden český kamion odvádí do státního rozpočtu ročně kolem 900 000 korun ve srovnání s asi jen 80 000 korunami v případě zahraničního kamionu. Jde tedy o nezbytnost odstranit dosud existující nerovné podmínky komplikující konkurenceschopnost, a někdy i samotnou existenci dopravních firem.

Sacm kopie

 V závěru setkání vrcholných politiků se zástupci Společenství autodopravců Čech a Moravy obdržel Andrej Babiš i Karel Havlíček dokument obsahující v písemné podobě návrhy a náměty, které byly projednány. Dále to byla Závěrečná zpráva o přípravě odvětví silniční a nákladní dopravy na změny důchodového systému z dřívějšího projektu BIDI, jejíž závěry jsou stále aktuální. Odborníci ze SAČM seznámili přítomné také s pomůckami, které SAČM vytváří pro autodopravce. Jde například o jazykové pomůcky (angličtina, němčina, francouzština), kalkulace nákladů v silniční nákladní a osobní dopravě nebo dodržování jízd a odpočinku řidičů autobusů a kamionů. 

Jaký je závěr tohoto jednání? SAČM připraví návrh na možnost rekvalifikace řidičů-profesionálů přímo u dopravních firem a dále náměty ke zvýšení prestiže profesionálních řidičů kamionů a autobusů a zašle Karlu Havlíčkovi ukázku již zmíněných pomůcek pro profesionální řidiče. 
Podle vyjádření Lubomíra Ondrouška bylo toto setkání velmi konstruktivní, ocenil i rychlost, s jakou se podařilo schůzku zorganizovat, i jeho perfektní obsahovou přípravu. Za velmi přínosné označil chuť řešit některé dlouhodobé i aktuální naléhavé problémy v oboru. 

připravil Jiří Novotný

Slovo ke dni

  • Pomohla “klasika"

    Letošní zima ukázala svou pravou tvář, přinesla mnoho sněhu a kruté mrazy. Prověřila také naše zdroje energií. Ve Švédsku museli sáhnout ke klasické výrobě elektřiny, protože zásobování z obnovitelných zdrojů nestačilo. V Chorvatsku došlo k podobné situaci a hrozilo, že evropská přenosová soustava zkolabuje. Ke cti opět přišlo uhlí, jádro a plyn. Tentokrát se blackout podařilo zažehnat, ale příště to třeba už nevyjde. Co se stane pak, když vše převádíme na elektrický pohon - domácnosti, dopravu, továrny, peníze, celý náš život. Vůbec není těžké si představit, že při výpadku elektřiny se vše zastaví a svět přestane fungovat. Úder do našich všedních dní bude mít ještě větší následky než pandemie Covidu-19. Snad si ti, kteří plánují energetickou politiku, uvědomují hrozící rizika a nedopustí, aby došlo k nejhoršímu.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Únor 2021

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

EON EG 2017 107  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví

karabec 2

Rozhodčí řízení jako efektivní způsob řešení sporů o doménová jména 4. únor 2021

Stálý Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky působí jako nezávislý orgán pro rozhodování sporů nezávislými rozhodci podle předpisů o rozhodčím řízení (dále jen „Rozhodčí soud“). Tento Rozhodčí soud je mimo jiné také sudištěm pro spory o doménová jména .cz, přičemž řešení těchto sporů Rozhodčím soudem probíhá v současné době na základě Pravidel registrace doménových jmen v ccTLD .cz a Pravidel alternativního řešení sporů, která jsou v platnosti od 25. 5. 2018.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE