INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 20. rokem

p. Marcel ChládekNezaměstnanost mladých zůstává i přes zlepšení ekonomické situace v Evropě palčivým problémem. Podle průzkumu, který pro Nestlé realizovala společnost Datank, považují tři čtvrtiny mladých ve věku od 18 do 30 let provázanost studia a praxe za nedostatečnou. Řešení přichází možná překvapivě přímo od potenciálních zaměstnavatelů, nadnárodních korporací i menších firem, a to v podobě celoevropské Aliance pro mladé (Alliance for Youth).

 Na snímku ministr školství Marcel Chládek

„Mladí lidé představují naši budoucnost. Situace na trhu podléhá neustálým změnám, ale nezaměstnanost a nedostatečná motivace této generace má nezměrné ekonomické a sociální dopady pro celý kontinent. Řešení problému nelze ponechat pouze na veřejném sektoru, úloha byznysu je nezastupitelná, a proto jsme zde my s našimi partnery, abychom mladým ukázali směr a podali jim pomocnou ruku na trhu práce," říká Torben Emborg, generální ředitel společnosti Nestlé pro Českou a Slovenskou republiku.

 

Společnost Nestlé stojí u vzniku této unikátní Aliance čítající jen v České a Slovenské republice více než dvacet členů, kteří se zavázali aktivně se podílet na speciálních programech pro mladé a poskytovat jim rady a pracovní zkušenosti. To vše zcela bezplatně. Členové Aliance do těchto snah zapojí své stávající zaměstnance, kteří se stanou mentory v kariérním poradenství či při přípravě k přijímacímu pohovoru.

 

V celé Evropě se v Alianci spojí na 200 firem, které se společně zavázaly vytvořit v nadcházejících letech více než 100 000 příležitostí pro mladé lidi. Společnost Nestlé v České republice a na Slovensku v letošním roce poskytla již téměř 350 příležitostí pro mladé, v Evropě pak celkem téměř 8 000.

 

Správná iniciativa

 

Možnost získat práci či stáž během studia se zdá být problematickým bodem českého vzdělávacího systému. Jako nedostatečnou ji v tomto smyslu zhodnotilo 76 % dotázaných. K vyřešení neutěšené situace je třeba efektivní kooperace státní správy a byznysu.

 

Alianci se dostalo podpory i od veřejných institucí. „Projekty, které podporují absolventy škol při hledání práce, plně podporuji. Jedná se o účinný boj s nezaměstnaností jak u středoškoláků, tak absolventů vysokých škol. Čím víc bude podobných projektů, tím lépe.“ komentoval vznik Aliance ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek.

 

Pozitivně vnímá vznik Aliance také místopředsedkyně Výboru pro kulturu a vzdělávání Evropského parlamentu Michaela Šojdrová: „Vznik Aliance jednoznačně vítáme. Uvědomujeme si složitost situace, v níž se mnozí mladí na začátku své kariéry nacházejí, a proto také podporujeme programy, které mají situaci zlepšit. Nabídka firem, které jsou ochotné a schopné mladým lidem tímto způsobem pomoci, je cennou výzvou pro všechny, kteří chtějí tuto šanci využít."

 

Chuť pracovat často nestačí

 

Z průzkumu vyplývá, že mladí mají snahu hledat práci již během studia či bezprostředně po něm. Dokonce 97 % dotazovaných má nejméně jednu zkušenost s hledáním práce. Cílem Aliance je kromě poskytování kariérního poradenství také nabídnout pracovní pozice v různých oborech. "Například v Nestlé jsme se v rámci naší iniciativy Nestlé needs YOUth zavázali do roku 2016 poskytnout v Česku a na Slovensku 540 příležitostí pro mladé do 30 let. Nabízíme uplatnění v atraktivních oborech napříč celou firmou - od výroby a vývoje, administrativy, prodeje a marketingu až po finance. Podobnou cestou se vydají i naši partneři. Možnosti budou tedy široké," upřesňuje Torben Emborg.

 

Data ukazují, že celá čtvrtina respondentů nepracuje ve svém a dokonce ani v příbuzném oboru. I na tento fakt hodlají členové Aliance prostřednictvím variabilní nabídky pružně reagovat.

 

Nezaměstnanost mladých je komplexním tématem, na jehož řešení by měly efektivně spolupracovat všechny zúčastněné strany - stát, zaměstnavatelé i uchazeči. Podle dat za první čtvrtletí letošního roku, která poskytuje Český statistický úřad, evidovala státní správa přibližně 103 tisíc nezaměstnaných do 29 let, z toho bylo přes 15 tisíc nezaměstnaných dlouhodobě. Je zřejmé, že aktivity v této oblasti jsou více než žádoucí. Cílem nově vznikající Aliance pro mladé je proto přinášet a postupně zdokonalovat možnosti řešení celé problematiky a prostřednictvím rozšiřování řad zúčastněných partnerů zlepšovat postavení mladých na trhu práce v celé Evropě.

 

O iniciativě Nestlé needs YOUth: www.karieravnestle.cz

 

O Alianci pro mladé: www.aliancepromlade.cz

 

O Alianci pro mladé (Alliance for YOUth)

 

Založení Aliance pro mladé (Alliance for YOUth) je dalším krokem ve snaze společnosti Nestlé bojovat s nezaměstnaností mladých v celé Evropě. Společnost touto cestou navazuje na úspěch iniciativy Nestlé needs YOUth, díky které se podařilo již téměř osmi tisícům mladých Evropanů získat práci nebo stáž v Nestlé. V České republice a na Slovensku takto našlo uplatnění téměř 350 mladých Čechů a Slováků, další téměř dvě stovky vysokoškolských studentů prošly bezplatným Nestlé Kariérním poradenstvím.

 

Iniciativa Nestlé needs YOUth představuje komplexní soubor aktivit pro mladé do 30 let bez ohledu na dosažený stupeň vzdělání či zvolené zaměstnání. Kromě kariérního poradenství a nabídky stáží a pracovních míst pro učně a absolventy jsou její součástí také speciální Graduate programy.

 

Nestlé je rovněž členem Evropské Aliance pro učně (European Alliance for Apprenticeships) pod hlavičkou Evropské komise, jejímž cílem je zlepšování podmínek učňovských programů v celé Evropě.

 

Založení Aliance pro mladé znamená velký krok do budoucna, protože zapojením partnerů se Nestlé podařilo značně rozšířit vliv i možnosti celé iniciativy.

 

Závazky Aliance:

 

-          aktivně podporovat a propagovat programy pro mladé lidi,

 

-          rozvíjet množství iniciativ, které poskytují mladým lidem relevantní pracovní zkušenosti,

 

-          mobilizovat vlastní zaměstnance, aby se zapojili do přípravy mladých na zaměstnání (např. kariérní poradenství, poradenství k přijímacímu pohovoru atd.),

 

-          podílet se na aktivitách v rámci Nestlé needs YOUth v předem domluveném rozsahu,

 

-         dodržovat lokální pracovně právní legislativu při realizaci všech programů a aktivit pro mladé lidi.

 

Členové Aliance: Business Development, ČNP Consulting, GE Money Bank, FM Logistic, G4S, HayGroup, Hofírek Consulting, Krauthammer, Lansdowne, LeasePlan, M.C. Triton, Model Obaly, Neumann, Positive, REED Specialist Recruitment, Reprezentace, RWE, Smurfit Kappa, STI Group, T-Mobile, TPCA, Vodafone; mediální pa rtner: Studenta Media.

(tz)

 

Slovo ke dni

  • Výrobce nezůstane utajen

    Kdo nakupuje potraviny v nadnárodních obchodních řetezcích, dobře ví, že musí dobře vybírat, aby získal kvalitu za rozumnou cenu. Zatímco cenovka u nabízeného zboží bývá zpravidla na první pohled jasná, hodnota výrobku je skrytá. Hypermarkety sice tvrdí, že nic, co prodávají, není špatné, ale můžete se na jejich sliby opravdu spolehnout. Zákazník často věří určité značce, zemi původu, prověřenému dodavateli, ale na všech obalech takové označení nenajde. U tzv. privátních značek bývá uvedeno jen jméno obchodu, jenž si nechal zboží pro sebe vyrobit. Ministerstvo zemědělství chce tuto praxi změnit a připravuje zákon, podle něhož musí nést každá potravina i označení, kdo ji vyprodukoval. Proč ne, taková informace rozhodně má svou cenu pro toho, kdo chce např. nakoupit hezky česky. Dosud je totiž běžnou praxí, že stejnou privátní značku...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Říjen 2018

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300

INZERCE