INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 21. rokem

F18I6661 1Ve 26. ročníku soutěže MANAŽER ROKU, vyhlašované Českou manažerskou asociací, zvítězili představitelé technologicky progresivních oborů. Mezi TOP 10 a vítězi kategorií se objevily další osobnosti evropského i světového formátu.

Praha, 25. 4. 2019 Nejlepšími manažery v České republice za rok 2018 se stali prof. Vladimír Mařík z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky CIIRC ČVUT a Tanja Vainio, genenální ředitelka společnosti ABB pro Českou rpeubliku a Slovenskou republiku. Zvítězili v soutěži MANAŽER ROKU, který již 26 let vyhlašuje Česká manažerská asociace (ČMA). Cenu převzali 25. dubna v pražském Paláci Žofín při slavnostním galavečeru, při němž se sešly tři stovky manažerských osobností a hostů.
Vítězní Manažeři roku jsou generačně do sebe vzdáleni, zastupují ale oblast moderních technologií, prof. Vladimír Mařík jako průkopník kybernetiky a představitel instituce evropského formátu, a Tanja Vainio jako nositelka inovací. „Používání a vývoj nových technologií je součástí naší DNA,“ říká Tanja Vainio.

Výsledek okomentoval předseda patnáctičlenné Národní komise prof. Zdeněk Souček: „Oba prokázali vynikající manažerské vlastnosti v nejmodernější oblasti současného podnikání“. Podobná slova volil i prezident ČMA Pavel Kafka, který neskrýval potěšení z toho, že mezi finalisty a lauretáty vzrostl počet manažerů, kteří reprezentují moderní perspektivní obory. „Jsem rád, že celý průběh 26. ročníku a jeho výsledky potvrzují vysoký společenský význam tohoto dlouhodobého projektu,“ uvedl.

Petr Kazík, předseda Hodnotitelské komise, která účastníkům soutěže udělila body v prvním kole, uvedl: „Považuji za výtečné, že zvítězili manažeři z vysoce progresivních oborů s obrovskou perspektivou. Narušují přívlastek České republiky jako montovny“.

Vítězové 26. ročníku MANAŽERA ROKU

MANAŽER ROKU prof. Vladimír Mařík Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky CIIRC ČVUT
MANAŽERKA ROKU Tanja Vainio ABB

TOP 10 nejúspěšnějších účastníků soutěže MANAŽER ROKU - abecední pořadí
Jan DUSPĚVA předseda představenstva a generální ředitel ČEPRO
Tomáš ELIS tajemník Magistrátu města Opavy Statutární město Opava
Adam LIŠKA výrobní ředitel a prokurista Bekaert Petrovice
Miloslav LUDVÍK ředitel Fakultní nemocnice Motol
Vladimír MAŘÍK vědecký ředitel CIIRC ČVUT
Josef MRÁZ místopředseda představenstva a výkonný ředitel AGROFERT
Niclas PFÜLLER generální ředitel a jednatel BROSE CZ
Vladimír STANĚK jednatel a generální ředitel ARAMARK
Tanja VAINIO jednatelka a generální ředitelka ABB
Michal VAJDÁK jednatel Sobriety

Vítězové soutěžních kategorií MANAŽERA ROKU

Vizionář Tomáš Mikolov Facebook

Smart manager Vladimír Mařík CIIRC ČVUT

Krizový manažer Tomáš Milich OVUS - podnik živočišné výroby

Zahraniční manažer Niclas Pfüller BROSE CZ

Mladý manažerský talent Adam Liška Bekaert Petrovice

Průmysl Jan Duspěva ČEPRO

Zemědělství Josef Mráz AGROFERT

Služby Simona Kijonková Zásilkovna

Nezisková sféra - kultura

Josef Buchta BUJOART, Mass Dream production, Metro Music

zdravotnictví Miloslav Ludvík Fakultní nemocnice Motol

Veřejná správa Tomáš Elis Statutární město Opava

Vítězové speciálních kategorií soutěže MANAŽER ROKU

Cena Inovace pro udržitelný rozvoj - kategorie

Chytrá energetika Michal Jurík E.ON, projekt Bateriové uložiště Mydlovary

Čistá doprava Michal Vajdák Sobriety, projekt Kosmický program VEGA

Průmysl Jan Korol ADLER, projektem II. etapa logistického centra Ostrava

Speciální cena časopisu Moderní řízení

Carl Clarke Vodafone

Síň slávy

Stavebnictví Václav Matyáš uznávaná osobnost, úspěšný manažer, do r. 2018 prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR

Do závěru soutěže se letos dostalo padesát finalistů. Do nejužšího výběru po osobní prezentaci před Hodnotitelskou komisí postoupila TOP10 manažerů, Manažera a manažerku roku z nich vybírala již zmíněná Národní komise.

Jedenáct nejlepších se umístilo v soutěžních oborových či nových kategoriích. Vůbec poprvé byla udělena kategorie Vizionář, v níž uspěl Tomáš Mikolov, vědec světového významu, průkopník v oblasti umělé inteligence, a také kategorie Krizový manažer, kterou získal Tomáš Milich, OVUS - podnik živočišné výroby. Nová byla kategorie Zahraniční manažer, kde se prosadil Niclas Pfüller, BROSE CZ. Jako Mladý manažerský talent uspěl Adam Liška z Bekaert Petrovice.

V kategorii Služby vyhrála Simona Kijonková ze společnosti Zásilkovna, což také naznačilo význam nových technologií. Ve zdravotnictví zazářil Miloslav Ludvík, FN Motol. V průmyslu uspěl Jan Duspěva, ČEPRO, v zemědělství Josef Mráz AGROFERT a v kategorii Veřejná správa Tomáš Elis z magistrátu Opava.

Předávala se speciální cena za Inovace pro udržitelný rozvoj. Do Síně slávy byl uveden Václav Matyáš, uznávaná osobnost v oblasti stavebnictví a dlouholetý prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR.

O soutěži MANAŽER ROKU

Již čtvrtstoletí soutěž vyhledává, hodnotí, oceňuje a propaguje nejlepší řídící pracovníky, lídry českého managementu. Její jedinečnost spočívá v tom, že vyzdvihuje manažery napříč odvětvími, profesemi a regiony. Je prezentací moderních, úspěšných metod řízení a nových trendů. Do finále se za čtvrtstoletí dostalo 1500 osobností, nejvyšším titulem Manažer/Manažerka roku bylo oceněno 59 z nich. V roce 2018 – příhodně v roce stoletého výročí založení republiky byli oceněni manažeři čtvrtstoletí. Další informace najdete na www.manazerroku.cz

O České manažerské asociaci

Dobrovolné nezávislé sdružení řídících pracovníků – manažerů. Vznikla v roce 1990 a jejím posláním je působit na rozvíjení odborných schopností manažerů. Přispívá ke zvyšování podnikatelské výkonnosti, konkurenceschopnosti, etiky řízení, kultury vztahů a odpovědného postoje manažerů vůči zákazníkům i společnosti. Ročně pořádá ČMA na 100 akcí, většinou v 15 regionálních a odborných klubech. Je vyhlašovatelem a organizátorem soutěže MANAŽER ROKU. Je spoluzakladatelem české pobočky České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (CBCSD). Spolupracuje s Evropskou asociací manažerů, která sdružuje přes milion manažerů v celé Evropě.

(tz)

Slovo ke dni

  • Klimatický balíček přijde draho

    Spotřeba energie z obnovitelných zdrojů stoupne během příštích deseti let na 22 procent. Letos má dosáhnout 15,6 % z veškeré spotřebované energie. Pro někoho je tento cíl málo smělý. Jenže, jak uvedl ministr průmyslu a obchodu ČR Karel Havlíček, každé procento nad hodnotu 20 % si vyžádá podporu 30 miliard korun. Odhaduje se, že z veřejných prostředků půjde na obnovitelné zdroje až 900 miliard Kč. Mám v dobré paměti ujišťování ekologů, že postupně se náklady na „čistou“ energii budou snižovat, až budou srovnatelné s ostatními. Zatím to vypadá, že daňový poplatník, podnikatel i běžný spotřebitel, bude obnovitelné zdroje dotovat čím dál víc. A pak je tu druhý problém: Už dlouho víme, že obnovitelné zdroje, například používání řepky v dopravě, může být spíš na škodu než ve prospěch přírody i lidí.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Prosinec 2019

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtocz

Duševní vlastnictví

opa tent 1

Další podrobné informace o Evropském patentu 17. prosinec 2019

V listopadovém vydání Prosperity jsme vás zasvětili do evropského patentového systému. V tématu jsme se rozhodli pokračovat také v prosinci. Rádi bychom totiž vzbudili ještě větší zájem firem a organizací o řádnou ochranu duševního vlastnictví s tím, že je vhodné znát i náležité procesní postupy. Věřím, že pro všechny, kteří si pozorně přečetli článek předchozí, může být toto pokračování užitečné.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma_web_iprosperita Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3

INZERCE