INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 22. rokem

a bslKvůli rozšiřující se pandemii doporučilo již v půlce března 96 % center podnikových služeb svým zaměstnancům, aby pracovali z domova. K dnešnímu dni se podařilo na homeoffice převést téměř 90 procent všech zaměstnanců tohoto oboru, který v ČR zaměstnává 120 000 lidí.

Vyplývá to z rychlého průzkumu mezi členy asociace ABSL, která na českém trhu sdružuje poskytovatel podnikových služeb.

Zhruba polovině center podnikových služeb se podařilo zajistit podmínky pro práci z domu pro všechny své zaměstnance. Plných 93 % center převedlo na práci z domova více než 80 % svých lidí, 7 % pak zhruba dvě třetiny. „Jako jeden z mála oborů tak mohou podnikové služby fungovat bez výpadků i nyní, ve složité době ovlivněné nutnými opatřeními zamezujícími šíření onemocnění Covid-19,“ říká Jonathan Appleton, ředitel asociace ABSL, a dodává: „Velmi pozitivním zjištěním našeho rychlého průzkumu je i skutečnost, že pouhých 8 % center pozastavilo své náborové aktivity. Valná většina center tedy pokračuje v náboru a přijímání nových pracovníků dle původních plánů, zavádí však nové procesy a metody. Pohovory probíhají přes Skype či jiné digitální platformy a nově nastupující musí projít buď zdravotní prohlídkou nebo informovat svého zaměstnavatele o svých cestovatelských aktivitách v uplynulých 2 týdnech.“

Zaměstnance, jejichž charakter práce neumožňuje práci z domova, pak chrání jejich zaměstnavatelé celou řadou nových opatření, například každodenní desinfekcí kanceláří, pravidelným měřením teploty, rozsazením v kancelářích s velkými rozestupy a podobně. Samozřejmostí je i zrušení všech schůzek, ať už interních či externích, a služebních cest. Všichni zaměstnanci ke komunikaci využívají digitální platformy a videokonference, a zůstávají tak v kontaktu se svými nadřízenými i kolegy.

„Náš obor byl již před vypuknutím pandemie velmi pružný a alespoň částečnou práci z domova umožňoval většině svých zaměstnanců. Zkušenosti s tímto modelem přicházejí nyní vhod. Firmy byly schopné velmi rychle zkonfigurovat své systémy a nastavit procesy tak, aby zajistily hladký průběh práce i ochranu svých lidí. Jsem přesvědčen o tom, že současná situace povede k dalšímu rozvoji digitalizace, a to nejen našeho oboru, ale celé ekonomiky,“ řekl na závěr Jonathan Appleton.

O ABSL

ABSL (Association of Business Service Leaders in the Czech Republic) je organizace sdružující společnosti působící v segmentu sdílených podnikových služeb, který představuje silný zdroj zaměstnanosti v České republice. ABSL vznikla v roce 2013 s cílem podporovat společnosti z oblasti podnikových služeb, sdílet best practises a pomáhat s rozvojem aktivit svých členů i jiných subjektů působících v tomto segmentu. Zároveň ABSL poskytuje podporu zahraničním investorům, kteří chtějí v ČR zřídit svá centra podnikových služeb. V současnosti v ČR působí více než 310 center zaměstnávajících 120 000 lidí. Více informací naleznete na www.absl.cz

(tz)

Slovo ke dni

  • Konec schůzování

    Koronavirová krize znamená nejen obrovskou zkoušku pro celou společnost, přináší mnoho těžkostí a v důsledku velké ztráty, ale zároveň mění náš postoj. To, co jsme byli zvyklí dělat jako samozřejmost, se ukáže jako zbytné nebo kontraproduktivní, a objeví se nové možnosti, přístupy, metody, technologie, způsoby myšlení a jednání. Napadlo mě, že zákaz shlukování skoncoval s naší slabostí pro schůze a nekonečné porady. Ukazuje se, že i bez nich můžeme dobře a dokonce i lépe fungovat. Lidé mohou využít videokonference, chytré telefony a maily, prostředky komunikování na dálku. Zároveň zkrátí nekonečné hovory na nezbytné a efektivní minimum. Až se z virové epidemie vyléčíme, bude až těžké se znovu vracet k schůzování, kde se hodně řeční, ale málo vyřeší. A v tom vidím jednu z pozitivních věcí, které koronavirus přináší. Pavel Kačer

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Březen 2020

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtoczupv logo 56

Duševní vlastnictví

upv logo

Řízení kvality přináší prestiž nejen na mezinárodním poli 16. březen 2020

Úřad průmyslového vlastnictví dosáhl na poli řízení kvality vynikajících výsledků. Korunovány byly například loni oceněním Manažer kvality roku, jež loni udělila Česká společnost pro jakost Ing. Miroslavu Paclíkovi, Ph.D., řediteli odboru patentových informací a představiteli vedení pro integrovaný systém řízení ÚPV. Co všechno činnost související s kvalitou obnáší, jaký užitek Úřadu i jeho klientům dává a jakou inspiraci ostatním může poskytnout, o tom je následující rozhovor se jmenovanou osobností:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE