INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem

Pro opětovné nastartování českého exportu rozšířila agentura CzechTrade paletu služeb, které nabízí českým firmám. „Vyvinuli jsme několik programů podpory pro malé, ale i zkušenější exportéry.

Jejich společným cílem je vrátit českému exportu dynamiku z roku 2019 a zároveň hledat nové možnosti, jak rozvíjet potenciál českých firem v zahraničí,“ řekl Radomil Doležal, generální ředitel agentury CzechTrade. Mezi zásadní novinky patří exportní inkubátory ve vzdálenějších destinacích, vývozní aliance pro menší podniky a individuální služba Market Entry.

Výrazně ztížené podmínky, které kvůli pandemii v ekonomice v posledním roce panovaly, neznamenaly ochladnutí zájmu o vývoz. Naopak zahraniční kanceláře CzechTrade hlásí zvýšený zájem o konzultace. „Je patrné, že v českých společnostech dochází ke generační výměně a nastavení globálního pohledu na podnikání. Pandemie tuto transformaci výrazně urychlila. Také jsme zaznamenali silný pozitivní trend, kdy firmy zakládají pobočky, a to nejen v sousedních zemích, jako je Německo, ale také ve vzdálenějších destinacích,“ dodal Radomil Doležal.
Market Entry

„Služba Market Entry je navržena především pro začínající exportéry, kteří tak mají možnost podnikat lokálně, ale myslet globálně. Nabízí časovou dotaci až 24 hodin bezplatných služeb agentury v pěti různých zahraničních teritoriích a obsahový rámec je dán individuálními potřebami firmy a návrhem řešení ze strany odborníků CzechTrade,“ vysvětlil Radomil Doležal. Díky Market Entry lze velmi jednoduše zjistit konkrétní oborové informace v daném teritoriu a ověřit případný zájem od obchodních partnerů.

Market Entry navazuje na pomoc CzechTrade během pandemie, kdy agentura poskytovala své služby exportérům bezplatně. Dosud službu využilo 275 firem, se kterými agentura spolupracuje na 509 zakázkách exportních konzultací, poradenství a dalších individuálních asistencích zahraničních kanceláří v celkové hodnotě 6 309 000 korun.
Inkubátory pro zkušené exportéry

Naopak Exportní inkubátory jsou zajímavé pro firmy, které již mají zkušenost s exportem a plánují expanzi formou lokálních poboček. Exportéři mohou po dobu 6 měsíců využívat plně vybavené kancelářské prostory a použít místní adresu při registraci firmy. Zároveň jsou jim poskytovány poradenské služby CzechTrade, které zahrnují například vyjednávání s místními úřady, zajištění dopravy, tlumočení, vyhledávání obchodních partnerů nebo zajišťování obchodních schůzek. Brzy je exportéři budou moci využít v Indii, Kazachstánu a USA.

„V posledních dvou letech pozorujeme silný trend, kdy si stále více českých firem zakládá pobočky v zahraniční. S tím úzce souvisí i projekt exportních inkubátorů, připravený v kooperaci s exportéry tak, aby dokázal reflektovat jejich konkrétní očekávání a umožnil dostatečnou flexibilitu servisu. Služba českým exportérům umožní, aby se s pomocí CzechTrade zorientovali na místním trhu a mohli si založit vlastní zahraniční pobočku, díky které budou rozvíjet podnikaní v zahraničí. Cílem inkubátorů je tento proces významně zkrátit. V následujících letech plánujeme zřídit exportní inkubátory také v dalších zemích. Inkubátory jsou obecně vhodnější pro vzdálenější trhy, kde založení místní pobočky může představovat složitější proces. Během pandemie se české firmy začaly stahovat ze vzdálenějších

trhů, a právě inkubátory mohou pomoci s návratem firem do těchto destinací,“ doplnil Radomil Doležal.
Pobočka v indickém Bengalúru je aktuálně již těsně před otevřením, situace posledních měsíců v Indii však celý proces lehce pozastavila. „Pozitivem naopak je, že již čtyři z pěti míst pro české firmy v rámci tohoto inkubátoru jsou již obsazené. Jde o společnosti z oborů jako: smart-tech, sanace budov nebo čističky vod. CzechTrade dokonce registruje zájem od dalších společností pro následný termín, kdy bude inkubátor dostupný,“ vysvětlil Radomil Doležal.

Sdružování do aliancí

Sdružování exportérů do vývozních aliancí je navrženo pro menší a střední firmy, pro které je náročné samostatně expandovat na vzdálenější trhy. Společnou alianční nabídku vhodně doplňují produkty nebo služby všech členů, čímž se zvyšuje šance na získání mnohem zajímavějších zakázek. Zároveň si členové aliance mezi sebe rozloží náklady, které souvisejí se vstupem na zahraniční trh.

„Samotné podniky při jednáních zmiňovaly, že klíčovým aspektem projektů jsou konkrétní gestoři aliancí, kteří pomohou firmám při jednáních se státní správou v jednotlivých zemích, propojí je se zahraničními kancelářemi CzechTrade a obecně díky know-how pomohou urychlit provozní procesy. Celkem pod patronací agentury funguje pět aliancí,“ upřesnil Radomil Doležal.

(tz)

Slovo ke dni

  • Smrt ze zoufalství

    Ztratili práci, smysl života, začali pít nebo nadměrně brát antidepresiva a předčasně zemřeli. V USA dospěli vědci k závažnému poznání. V posledních dekádách čekala předčasná smrt na 600 tisíc lidí, uvádějí zprávy na Seznam.cz. Týká se bílých Američanů bez vysokoškolského vzdělání, kteří nenašli odpovídající uplatnění na pracovním trhu. Byli z něj vytlačeni roboty, umělou inteligencí, digitálními technologiemi. A nebo se jejich pracovní pozice odstěhovaly do regionů s nízkými mzdovými náklady. Nám Čechům zatím toto nebezpečí nehrozí. Domácí ekonomika stále poptává mnoho talentů, a to z řad především technických profesí. Uplatnění v České republice najde každý, kdo chce a má potřebné kvalifikační schopnosti. Nezaměstnanost se u nás dlouhodobě pohybuje na velmi nízkých hodnotách. Věřím, že s vyspělými technologiemi z USA si nedovezeme i...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Červen 2022

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

judr karabec ip mediace

Proč si strany v IP mediaci naslouchají 15. červen 2022

V minulém příspěvku jsme se seznámili s druhou fází mediace, ve které IP mediátor aktivně naslouchá stranám. V rámci této fáze mediace je cílem IP mediátora zjistit skutečné potřeby a zájmy stran konfliktu.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3