INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 22. rokem

Jako vůbec první zdravotní pojišťovna v Česku a dokonce i jako jedna z prvních v Evropě dokončila VZP přípravu a testování speciální softwarové aplikace, která má usnadnit komunikaci s dalšími zdravotními pojišťovnami ve státech Evropské unie, EHP a Švýcarsku. Jde o novinku vyplývající z evropské legislativy. Její zavedení by mělo pro pojištěnce ze všech zúčastněných zemí zjednodušit a výrazně zrychlit vyřizování nejrůznějších formalit týkajících se zdravotní péče v cizině.

Na první pohled odtažitě působící technická inovace bude mít konkrétní reálný dopad na pacienty. Čím dál více Čechů pracuje v jiném státě EU, kde jsou i zdravotně pojištěni. Zdravotní péči, včetně preventivních prohlídek, ale chtějí čerpat v Česku u svých lékařů.

Aby jim takové ošetření zahraniční pojišťovna uhradila, potřebují od ní souhlas, který se uděluje prostřednictvím standardizovaných evropských formulářů. Jejich podoba je shodná pro všechny členské státy. Místní pojišťovna pak zaplacenou péči přeúčtuje té zahraniční, a to prostřednictvím Centra mezistátních úhrad. To je v Česku jakýmsi uzlem, který zajišťuje vypořádávání pohledávek tuzemských zdravotních pojišťoven s pojišťovnami v zahraničí.

Pro představu: například v loňském roce si VZP vyměnila se svými partnery z ciziny 87 tisíc evropských formulářů

Poslední novinka, která dále rozšířila možnosti českých pojištěnců čerpat péči v zahraničí, začala platit od 22. dubna 2014. Pacienti tak nyní mohou vyjet na plánovanou léčbu do ciziny, aniž by předem museli mít souhlas své zdravotní pojišťovny. Toto jde ovšem mimo popsaný systém přeúčtování mezi pojišťovnami. Pacient si takovou péči musí uhradit sám, a až následně může požádat svou zdravotní pojišťovnu o refundaci.

Doposud si pojišťovny posílaly mezi sebou potřebné doklady v papírové podobě poštou (dokumentace obsahuje osobní data, nelze ji kvůli jejich ochraně posílat běžným e-mailem). To celý proces zbytečně prodlužuje. Nová aplikace umožní vést veškerou komunikaci elektronicky a na potřeby klientů tak reagovat řádově rychleji.

VZP již v rámci projektu upravila svůj informační systém a pomohla s vývojem aplikace pro Centrum mezistátních úhrad. Pilotní projekt, který poté testoval komunikaci mezi VZP a CMÚ, ukázal, že nová aplikace funguje a splňuje vše, co se od ní očekává. Tedy kromě zpracování standardizovaných formulářů a samotného přenosu dat například i zpracování statistik pro potřeby Evropské komise.

Kdy bude novinka spuštěna v praxi, teď záleží mimo jiné na tom, jak rychle se požadavku evropské legislativy dokážou přizpůsobit ostatní tuzemské, ale i zahraniční zdravotní pojišťovny a rovněž evropské centrální pracoviště, které má celý projekt zastřešovat.


Mgr. Oldřich Tichý, vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí

Slovo ke dni

  • Za prací k nám

    Rostoucí životní úroveň se může projevovat různým způsobem. Český statistický úřad zjistil, že přibývá cizinců, kteří k nám přijíždějí za prací. Láká je slušný plat a dobré pracovní i životní podmínky. Tradičně nejvíc zaměstnanců pochází ze Slovenska, víc než polovina, následují Poláci a Rumuni. Na tom by snad nebylo nic tak překvapivého. Ale naši republiku si oblíbili i mnozí Němci, Francouzi, Italové a Britové. Převažují samozřejmě občané z Evropské unie, co nepotřebují pracovní povolení. Také co se věkového složení týká, mezi zahraničními pracovníky najdeme všechny kategorie, studenty a seniory nevyjímaje. To považuji za docela příznivou zprávu. Zvláště v době, kdy česká ekonomika potřebuje každou šikovnou ruku a hlavu.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Únor 2020

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtoczupv logo 56

Duševní vlastnictví

upv logo

Ochrana duševního vlastnictví v kontextu Inovační strategie ČR na léta 2019–2030 31. leden 2020

Vláda České republiky schválila počátkem roku 2019 klíčový dokument Inovační strategie České republiky 2019–2030 (Country for the Future), který RVVI zpracovala v úzké spolupráci s týmem osobností z řad podnikatelů, vědců, akademiků a zástupců veřejné správy. Dokument vytyčuje nové priority, jejichž naplnění by mělo Českou republiku do roku 2030 zařadit mezi nejinovativnější země Evropy. 

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE