INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 22. rokem

vszVrchni státní zastupitelství (VSZ) se 23. března 2020 znovu vložilo do více než devět let trvající kauzy firmy Oleo Chemical vyrábějící biopaliva druhé generace. Oleo Chemical je v insolvenci a cestou ven měla být reorganizace prostřednictvím firmy Temperatior podnikatele Grzegorze Hóty.

Celý insolvenční proces však, vč. hlasování ve věřitelském výboru, stojí na mnoha podezřelých a uměle vykonstruovaných pohledávkách. VSZ se poprvé k nutnosti prověřit podezřelé pohledávky a k možné nepoctivosti záměru celé reorganizace vyjádřilo již v březnu 2018, nyní na své usnesení navazuje.

Stanovisko VSZ současně s odkazem na rozhodnutí Ústavního soudu opětovně poukazuje na nutnost zabývat se mj. pravdivostí seznamů závazků předložených ze strany Oleo Chemical v únoru 2017, díky kterým Oleo Chemical zahájilo reorganizaci a dosáhlo jmenování „svého“ insolvenčního správce. Nemálo věřitelů přitom v řízení dlouhodobě poukazuje na skutečnost, že Oleo Chemical seznamy zfalšovalo, když do nich uvedlo fiktivní pohledávky z předsmluvní odpovědnosti a naopak v nich zatajilo řadu pohledávek, např. pohledávku PKN Orlen ve výši přes půl miliardy Kč a pohledávku maďarské Commerzbank ve výši cca 40 milionů Kč.

„Na nepoctivý záměr navrhované reorganizace i podivné pohledávky podezřelých firem upozorňujeme už celá léta. Bránili jsme se i opakovanému rozhodování Městského soudu v Praze, které formou reorganizace chtělo Oleo předat firmě Temperatior, a to bez možnosti konkurenčního srovnání nabídek od jiných zájemců,“ řekl Jiří Kreysa, předseda představenstva společnosti Ravak.

Vrchní státní zastupitelství znovu upozorňuje na možné významné ovlivňování reorganizace ze strany Oleo Chemical i Temperatioru: předbalená reorganizace umožňuje dlužníkovi výběr jak insolvenčního správce, tak znalce. Výběr „vlastního“ insolvenčního správce je významnou odchylkou od pravidla výběru nezávislého správce, který jedná v nejlepším zájmu všech věřitelů. Jak znalec, tak správce přitom mohou mít, i pokud vyloučíme možné dosazení s cílem krýt protiprávní jednání dlužníka, své důvody k uspokojení přání zadavatele, respektive osob, které ho na danou pozici prosadili – mohou pak očekávat, že by se v budoucnu mohli dostat k podobně finančně zajímavým spolupracím.

VSZ současně přiznává, že se soud v případě „předbalené reorganizace“ soustředí primárně na posouzení formálních podmínek, tedy existenci reorganizačního plánu a souhlasu příslušného počtu věřitelů. Realističnost, proveditelnost nebo ekonomické dopady reorganizace však soud nemá šanci přezkoumat, přesto by soudy dle VSZ neměly rezignovat na přezkum toho, zda jim nebyly ze strany dlužníka předkládány nepravdivé informace a zda dlužník jednal nepoctivě.

Vliv insolvenčního správce a znalce je značný i v souvislosti s oceněním majetkové podstaty. VSZ upozorňuje na možný závratný rozdíl mezi oceněním závodu jako funkčního podniku a jeho likvidační hodnoty. V rámci podpoření kýženého výsledku se nabízí i možnost účelového zohlednění nebo převádění některých pohledávek, jejichž věřitelé by mohli následně ovlivňovat řízení ve prospěch reorganizace prostřednictvím Temperatioru. Případné popření pohledávek má totiž právo provést pouze insolvenční správce nebo dlužník, nikoli jiný věřitel. Námitky Ravaku tedy nemohou být bez důsledného prověření soudem zohledněny.

VSZ tedy zdůrazňuje, že současný návrh reorganizace je ve skutečnosti spíše návrhem na oddlužení a převodem závodu předem určenému zájemci za předem určenou cenu. Upozorňuje, že dlužník svou insolvenci dlouhodobě popíral a přistoupil k ní až v souvislosti s návrhem reorganizace prostřednictvím firmy Temperatior, tedy v okamžiku, kdy to pro něj bylo výhodné. Dále zmiňuje fakt, že těsně před návrhem reorganizace bylo manipulováno s pohledávkami: byly převáděny na subjekty, které následně hlasovaly ve prospěch reorganizace navrhované dlužníkem. Navíc jsou využívány pohledávky stojící na pochybných právních titulech typu náhrada škody z předsmluvní odpovědnosti, když takové pohledávky již několikrát byly soudy pravomocně označeny za neeexistující a neprokázané.

Vrchní státní zastupitelství v Praze znovu apeluje na nutnost zajistit, aby i takto vyhrocené insolvenční řízení probíhalo v souladu se zákonem a bylo vedeno v zájmu všech věřitelů. V této situaci považuje otázku poctivosti záměru reorganizace za nevypořádanou a celá věc by se měla vrátit na stůl soudu prvního stupně k dalšímu řízení.
„Apelu státního zastupitelství si cením, protože spolu s dalšími poctivými věřiteli jsme za ta léta do celé kauzy investovali spoustu energie i prostředků a je strašné vidět rostoucí nespravedlnost a počínání insolvenčních šíbrů. Celá reorganizace i volba insolvenčního správce od počátku stojí na zfalšovaných seznamech závazků, které přes opakovaný závazný apel Ústavního soudu insolvenční soudy nepřezkoumaly. Chci věřit, že dojde k opravdovému prověření všech pohledávek a souvislostí a bude zabráněno další nepoctivosti a nespravedlnosti,“ doufá Jiří Kreysa.

(tz)

Slovo ke dni

  • Biliony z klobouku

    Evropská unie i český stát hodlají podpořit ekonomiku, aby se rychle uzdravila po prodělané pandemii Covid-19. Nalijí do firem obrovské množství peněz a věří, že pacient bude po nemoci opět chlapík jako dřív. No počkejme si a uvidíme. Mě na tom nejvíc překvapilo, jak snadno se podařilo nalézt tisíce miliard korun, respektive eur. Žil jsem totiž dosud v přesvědčení, že peníze si musím zasloužit poctivou prací. I klasičtí ekonomové mě utvrzovali v tom, že žádný oběd není zadarmo. Protože na kouzla, skutečné zlaťáky vytažené z klobouku, už nevěřím, musím se ptát: Kdo tenhle hodokvas zaplatí? A mám takový nepříjemný pocit, že ti, kteří nás k prostřenému stolu pozvali, to nebudou.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Květen 2020

INZERCE

Partneři

Generální partner:

logo gc 2018

Vyšlo u nás

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

logo KOBtsoft   EON EG 2017 107 icom
         

Partneři:

logo-grada3  ca2 logo-dtoczupv logo 56

Duševní vlastnictví

upv logo

Řízení kvality přináší prestiž nejen na mezinárodním poli 16. březen 2020

Úřad průmyslového vlastnictví dosáhl na poli řízení kvality vynikajících výsledků. Korunovány byly například loni oceněním Manažer kvality roku, jež loni udělila Česká společnost pro jakost Ing. Miroslavu Paclíkovi, Ph.D., řediteli odboru patentových informací a představiteli vedení pro integrovaný systém řízení ÚPV. Co všechno činnost související s kvalitou obnáší, jaký užitek Úřadu i jeho klientům dává a jakou inspiraci ostatním může poskytnout, o tom je následující rozhovor se jmenovanou osobností:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let Sacm Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE