INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem
Akcie na majitele v listinné podobě jsou považovány za ideální nástroj korupce. Jsou totiž silně netransparentní a jejich skutečného vlastníka lze těžko dohledat. V poslední době se proto čím dál častěji diskutuje o jejich zrušení a nutnosti přepsat veškeré tyto akcie na konkrétního majitele. „Takový postup je ovšem finančně i časově velmi nákladný, navíc ne vždy zrušení anonymních akcií pomůže stoprocentně rozkrýt celou akcionářskou strukturu společnosti až na úroveň fyzické osoby," uvedl Filip Reinoso ze společnosti SMART Companies, která se zabývá zakládáním, prodejem a následnou správou společností po celém světě.

Jedním ze způsobů, jak dohledat skutečného vlastníka akcií, je skrze zápisy z řádných i mimořádných valných hromad akciových společností. Řádné valné hromady se ze zákona musí konat minimálně jednou ročně a vždy vzniká zápis o jejím konání. Zápis mimo jiné obsahuje i seznam přítomných akcionářů, počty a čísla jejich akcií a zápis měl by být ve finále uložen v obchodním rejstříku a veřejných sbírkách listin přístupných na www.justice.cz.

„V praxi se tomu tak bohužel ne vždy děje," řekl Filip Reinoso ze společnosti SMART Companies. „Občas se stává, že zápisy z jednání akciových společností chybí úplně, někdy je v zápise z valné hromady uvedeno jen to, že kontrolu přítomných akcionářů prověřil notář. V některých případech jsou prostřednictvím svých statutárních orgánů přítomny jiné právnické osoby, o jejichž skutečných vlastnících už žádné zmínky nejsou."

Zrušení akcií na majitele z těchto důvodů transparentnost nezaručuje. Akcionářem společnosti může být jiná právnická osoba a to i ze zahraničí. Vlastnická struktura je v takovém případě tak složitá, že dohledání vlastníka je v podstatě nemožné a to i v případě, že bude mít společnost akcie na jméno.

Převod akcií navíc vyžaduje i dostatek času a peněz. Ke změně formy akcií je zapotřebí rozhodnutí valné hromady v podobě notářského zápisu. Valná hromada společnosti se podle zákona svolává minimálně měsíc před jejím konáním a to uveřejněním pozvánky v obchodním věstníku. Ten vychází jednou za 14 dní, navíc má časově omezenou uzávěrku vydání. Valná hromada se tak může konat až za téměř dva měsíce. K tomu je nutné připočítat čas na vypracování celého návrhu a zákonná lhůta, kterou má obchodní rejstřík na vydání rozhodnutí.

Finanční náklady zahrnují především zveřejnění pozvánky v obchodním věstníku, jejichž výše se určuje na základě rozsahu pozvánky a začíná na zhruba 2 000 korunách. Další náklady na notářský zápis mohou přesáhnout i 10 000 korun, dále je nutné podat návrh do obchodního rejstříku v podobě kolkových známek, které se od letošního roku navýšily na 2 000 korun. Další položkou jsou náklady spojené se zničením starých a emisí nových akcií.

Akcie na majitele jsou povoleny i v zahraničí, například ve Velké Británii, Německu, Rakousku nebo Švýcarsku. „Ve Švýcarsku je dohledání skutečného vlastníka stejně obtížné, jako v České republice. Společnosti mající akcie na majitele nevedou seznam akcionářů. Akcionář se prokazuje při založení společnosti v zakladatelském dokumentu, který je pak celou dobu uložen na obchodním rejstříku. Následné změny akcionářů se však už nedokládají. I tam lze tedy anonymitu zaručit tím, že se pro založení použije nominální akcionář, který může být právnická osoba zvenčí," dodal Filip Reinoso ze společnosti SMART Companies.

Co jsou tzv. akcie na majitele

Akcie je cenným papírem, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se řízení, zisku a likvidačním zůstatku společnosti. Mohou být v souladu se zvláštním zákonem vydávány buď v listinné nebo zaknihované podobě. Akcie na majitele v listinné podobě jsou jakkoli převoditelné a to pouhým předáním. Nemusí tedy existovat žádná písemná smlouva, která by se předkládala. Samotné předání a tedy i změna majitele a tím i vlastnické struktury je otázkou několika vteřin, není třeba žádné administrativy. K prokázání, že jste akcionář, tedy postačí pouhé předložení tohoto cenného papíru.

Více na www.smartcompanies.cz

(tz)

Slovo ke dni

  • Obrat k přirozené stravě nebo zdravému selskému rozumu?

    Není to tak dávno, co vyšla souhrnná zpráva pod hlavičkou OSN upozorňující na nebezpečí vysoce zpracovaných potravin. A čím že jsou nebezpečné? Mají souvislost s výskytem a rozvojem některých chorob včetně těch obávaných civilizačních a duševních. O posledně jmenovaných se dokonce hovoří čím dál častěji jako o epidemii. Není se co divit. Evoluce člověku trvala léta. Jak by mohlo být lidské zažívání zvyklé na látky nebo technologické zpracování surovin, které není starší než století? Zažili jsme boom ztužených tuků, tuků na smažení, průmyslových cukrovinek obohacených o kukuřičný sirup, glukózovo-fruktózový sirup, modifikované škroby, emulgátory, sladidla, přídavky mléčných bílkovin, hrachového proteinu…Ve výčtu by se dalo pokračovat. Otázka tedy zní, když je možné restrikcemi potírat kde co, nebylo by nasnadě také něco zvýhodnit? Třeba...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Duben 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3