INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 24. rokem
logo_UCBV současnosti se poskytování úvěrů firemnímu sektoru v regionu střední a východní Evropy (CEE) drží na dobré úrovni, v příštích měsících však budou zřejmě přetrvávat rozdíly ve výkonnosti jednotlivých zemí. Takové je jedno z hlavních zjištění nedávné analýzy firemního úvěrování ve střední a východní Evropě, provedené úsekem CEE & Poland Strategic Planning UniCredit. Větší ekonomiky, jako Turecko či Rusko, zaznamenaly do února 2012 dvojciferný nárůst poptávky po komerčních úvěrech, zatímco v menších zemích, kupříkladu v Pobaltí, je firemní financování jen nevýrazné a jeho objemy dokonce klesají.

Podnikatelské prostředí se zlepšilo, ale přímé zahraniční investice se zotavují jen pomalu

„Jak upozorňují nejaktuálnější ukazatele podnikatelských podmínek, příznivý podnikatelský sentiment, pokud jde o budoucí očekávání, se v poslední době mezi firmami zlepšil. Ovšem průmyslový růst v regionu CEE zůstane po první čtvrtletí letošního roku v důsledku oslabené externí poptávky mírně negativní," uvedl Gianni Franco Papa, ředitel divize CEE UniCredit. Prvky významně působící na diferenciaci budou nejspíš přetrvávat, přičemž krátkodobé ukazatele zdůrazňují nadále křehký růst, zvláště v jihovýchodní Evropě. Hlavní sektory od ledna ztratily na dynamice. Jedinou výjimkou je všeobecné strojírenství, které těží ze stabilní poptávky v Číně. „Podnikatelské prostředí se jako celek za poslední roky výrazně zlepšilo, ale regulace, soudní systém, daňové a politické faktory jsou nadále zmiňovány jako značné překážky pro podnikání v regionu CEE," doplnil Gianni Papa.

Poté, kdy se v roce 2009 rozběhla krize, prošel region velkými změnami co do skladby kapitálových toků. V CEE jsou dnes dominantní portfoliové investice, zatímco příchozí toky přímých investic se ve srovnání s jinými rozvíjejícími se trhy, jako Latinskou Amerikou či Asií, doposud odrazily ode dna jen nepatrně a zůstávají značně pod předkrizovou úrovní. Obecně se trend přiklání ke krátkodobějšímu portfoliovému kapitálu namísto střednědobého až dlouhodobého. V konečném důsledku zůstává pro střední a východní Evropu stěžejní výzvou podpora konkurenceschopnosti, kdy se region na jedné straně těší stále příznivým výrobním nákladům, než v zemích EU-15, avšak děje se tak na pozadí netrvající a podprůměrné produktivitě.

Náklady na úvěry a zajištění jsou vnímány jako významné překážky v dostupnosti úvěrů

Údaje z firemního prostředí ukazují na silnou vazbu bankovních úvěrů a investiční činnosti ve fázi zotavování, a potvrzují tak, že dostupnost úvěrů je zásadním předpokladem návratu k dlouhodobému trendu. Současně nelze přehlížet ani významnou roli faktorů na straně poptávky. Čísla ukazují rovněž na fakt, že k největšímu omezování investiční činnosti docházelo v sektorech, jež předtím prošly údobím akcelerování či boomu poskytování úvěrů, jako tomu bylo v době před krizí například v Bulharsku nebo Rumunsku.

„Omezení dostupnosti úvěrů ve chvílích vrcholící krize vedlo ke zřetelnému nahrazování zdrojů financování a k zavádění nákladově úsporných opatření," poznamenal Fabio Mucci, ředitel úseku CEE & Poland Strategic Planning UniCredit. Řada podniků nahrazovala bankovní úvěry refinancováním od mateřských společností, a v menší míře též vydáváním dluhopisů. Společnosti vystavené během krize nejsilnějšímu omezení dostupností úvěrů ve snaze o řešení problémů s likviditou vykazovaly i značnou redukci nákladů na živou práci. V podmínkách pomalu odeznívající krize zaostávala investiční činnost nejsilněji dluhově financovaných sektorů za sektory nejméně zatíženými závislostí.

„Podle studie UniCredit, která zahrnuje údaje od 12 000 společností v 16 zemích regionu CEE, rostla během roku 2011 ochota bank poskytovat dostatečné objemy financování," konstatoval Fabio Mucci. „Na hodnotící škále od 1 do 5, kde 5 znamená nejlepší výsledek, udělili hodnotitelé bankám za rok 2011 průměrný rating 3,77 oproti loňskému výsledku 3,67." V doplňkové anketě většina podniků poukazovala na zpřísňování podmínek poskytování úvěrů v roce 2011 a na to, že vážné překážky představovaly požadavky kladené na úvěry a zajištění. Svou roli hrají též faktory na straně poptávky, kdy pro 44 % společností bylo jedním z hlavních důvodů, proč nežádat o úvěr, konstatování, že ho nepotřebují.

Firemní sektor si zachovává vysokou atraktivitu, protože míra zadluženosti je nižší než průměr v západoevropských zemích a došlo zde k uvolnění potenciálu v oblasti přeshraničního obchodu. V zemích EMU dosahují firemní úvěry úrovně zhruba 50 % regionálního HDP, zatímco například v Turecku činí 32 %, v Rusku 28 % a v České republice 21 %.

UniCredit je na čele firemního bankovnictví v regionu CEE

UniCredit podporuje rozvoj přeshraničního obchodu a podnikatelskou činnost společností prostřednictvím své rozsáhlé sítě bank v jednotlivých zemích střední a východní Evropy, a dále přímým financováním, které poskytují její západoevropské dceřiné společnosti ve třetích zemích. Jednotlivé banky disponují velmi dobrou znalostí národních trhů CEE a zkušenostmi z globálního bankovnictví, přičemž plně využívají výhod produktových center umístěných v Londýně, Mnichově a ve Vídni.

Přeshraniční obchod je hlavním pilířem strategie UniCredit ve vztahu k firemní klientele, což dokládají i vynikající výkony banky při poskytování služeb mezinárodním zákazníkům. Jak potvrzuje aktuální ukazatel spokojenosti zákazníků, dosahují všechny segmentu UniCredit lepšího hodnocení výkonnosti než nejbližší globální konkurent, přičemž nejspokojenější klientskou skupinu tvoří mezinárodní zákazníci.

UniCredit

UniCredit je přední evropskou bankou působící ve 22 zemích. Celosvětová síť pokrývá přibližně 50 trhů, kde se nachází více než 9 500 poboček a přes 160 000 zaměstnanců (údaje k 31. 12. 2011).

UniCredit provozuje nejrozsáhlejší mezinárodní bankovní síť v regionu střední a východní Evropy, čítající více než 3 800 poboček. Skupina působí v Ázerbájdžánu, Bosně a Hercegovině, Bulharsku, České republice, Estonsku, Chorvatsku, Itálii, Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Lotyšsku, Litvě, Maďarsku, Německu, Polsku, Rakousku, Rumunsku, Rusku, Srbsku, na Slovensku, ve Slovinsku, Turecku a na Ukrajině.

(tz)

Slovo ke dni

  • Cestování opět v kurzu

    Blíží se dovolené a s tím i poptávka po tuzemských i zahraničních zájezdech stoupá. Po několika krizových letech, které ovlivnila zejména pandemie Covidu-19, lidé opět mají chuť cestovat a poznávat cizí kraje. Zvýšený zájem potvrzují cestovní kanceláře, mnohé z nich už hlásí vyprodáno. Ani zvýšené životní náklady nezabránily většině Čechů, aby na dovolené šetřili. Dokonce největší CK Čedok si pochvaluje, že loňský rok byl pro ni nejúspěšnější v novodobé historii. A tento trend nyní pokračuje. Vypadá to, že lidé budou raději šetřit na energiích a potravinách, ale letní měsíce si chtějí užít. Pokládám to za dobrou zprávu. Optimizmus našim spotřebitelům tedy rozhodně nechybí a věří, že zas bude líp.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Květen 2023

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3