INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 26. rokem
Cílem této novely má být zřejmě zjednodušení zákoníku práce, větší smluvní volnost, pružnější trh s pracovními příležitostmi, což znamená snadnější nábor, ale i propouštění zaměstnanců. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) se snažilo v novele zákoníku práce zdůraznit pravidlo, které říká, že co není zakázáno, je povoleno. Text této novely připravilo MPSV v návaznosti na Programové prohlášení vlády a jako reakci na nález Ústavního soudu z roku 2008. Je proto překvapující, že tak závažná právní norma je připravována bez přímého sladění s chystaným novým občanským zákoníkem a s připravovaným zákonem o úřednících a zaměstnancích veřejné správy.

Novela zákoníku práce vzbuzuje rozporuplné reakce

Navrhovaná novela byla schválena poslanci i přes některé nesouhlasné připomínky členů legislativní rady vlády. Nejčastější nesouhlasné stanovisko bylo s navrhovanou úpravou pracovního poměru na dobu určitou. Rozporuplné reakce vzbudilo také zavedení nového výpovědního důvodu, který spočívá v porušení režimu práce neschopného pojištěnce. Zavedením tohoto opatření by dle mého názoru došlo k propletení soukromoprávní a veřejnoprávní úpravy, kdy by zákoník práce přímo zasahoval do čistě veřejnoprávního vztahu, souvisejícího s nemocenským pojištěním.

Novela zákoníku práce a nerovnost mezi zaměstnanci

Navrhovaná úprava navíc zavádí nerovnost mezi zaměstnanci, kteří pracují na základně pracovní smlouvy a zaměstnanci ve služebním poměru (příslušníci bezpečnostních sborů a vojáci). Současná právní úprava (zákon o nemocenském pojištění) se vztahuje na obě skupiny, navrhovaná úprava však postihuje pouze zaměstnance v pracovním poměru. Takže stejné chování - porušení povinností práce neschopného - bude mít různé právní dopady. Je to v přímém rozporu s Ústavou ČR, stejně jako zavedení absolutní neplatnosti právních úkonů (např. neplatnost pracovní smlouvy pro formální nedostatky od počátku). Pro zaměstnance to může znamenat, že pracovní poměr neexistoval. Teoreticky by v takovém případě měla být vrácena nejen mzda, ale i veškeré „odvody" z této mzdy. Na druhou stranu je třeba připomenout, že zákoník ještě nemá definitivní podobu. Čeká ho cesta do Senátu, kde lze očekávat potíže s jeho schválením v navrhovaném znění. Čeká nás tedy zajímavý podzim. Definitivní znění novely očekávám někdy v listopadu 2011, uvedl Petr Husák.

(tz)

Slovo ke dni

  • Obrat k přirozené stravě nebo zdravému selskému rozumu?

    Není to tak dávno, co vyšla souhrnná zpráva pod hlavičkou OSN upozorňující na nebezpečí vysoce zpracovaných potravin. A čím že jsou nebezpečné? Mají souvislost s výskytem a rozvojem některých chorob včetně těch obávaných civilizačních a duševních. O posledně jmenovaných se dokonce hovoří čím dál častěji jako o epidemii. Není se co divit. Evoluce člověku trvala léta. Jak by mohlo být lidské zažívání zvyklé na látky nebo technologické zpracování surovin, které není starší než století? Zažili jsme boom ztužených tuků, tuků na smažení, průmyslových cukrovinek obohacených o kukuřičný sirup, glukózovo-fruktózový sirup, modifikované škroby, emulgátory, sladidla, přídavky mléčných bílkovin, hrachového proteinu…Ve výčtu by se dalo pokračovat. Otázka tedy zní, když je možné restrikcemi potírat kde co, nebylo by nasnadě také něco zvýhodnit? Třeba...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Květen 2024

INZERCE

Partneři

Hlavní partneři:

TOSlogo 172 JPF

 

Partner plus:

  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

foto upv

Ochrana průmyslových vzorů 19. leden 2024

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit. Postupně dostalo také významy „navrhnout“ či „návrh“. Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a na reklamu, se rozšířilo do mnoha jazyků, včetně češtiny, v užším významu „výtvarného návrhu užitkových předmětů“.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy kzps 2024 acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 AVLOGOM3