INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 23. rokem
Cílem této novely má být zřejmě zjednodušení zákoníku práce, větší smluvní volnost, pružnější trh s pracovními příležitostmi, což znamená snadnější nábor, ale i propouštění zaměstnanců. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) se snažilo v novele zákoníku práce zdůraznit pravidlo, které říká, že co není zakázáno, je povoleno. Text této novely připravilo MPSV v návaznosti na Programové prohlášení vlády a jako reakci na nález Ústavního soudu z roku 2008. Je proto překvapující, že tak závažná právní norma je připravována bez přímého sladění s chystaným novým občanským zákoníkem a s připravovaným zákonem o úřednících a zaměstnancích veřejné správy.

Novela zákoníku práce vzbuzuje rozporuplné reakce

Navrhovaná novela byla schválena poslanci i přes některé nesouhlasné připomínky členů legislativní rady vlády. Nejčastější nesouhlasné stanovisko bylo s navrhovanou úpravou pracovního poměru na dobu určitou. Rozporuplné reakce vzbudilo také zavedení nového výpovědního důvodu, který spočívá v porušení režimu práce neschopného pojištěnce. Zavedením tohoto opatření by dle mého názoru došlo k propletení soukromoprávní a veřejnoprávní úpravy, kdy by zákoník práce přímo zasahoval do čistě veřejnoprávního vztahu, souvisejícího s nemocenským pojištěním.

Novela zákoníku práce a nerovnost mezi zaměstnanci

Navrhovaná úprava navíc zavádí nerovnost mezi zaměstnanci, kteří pracují na základně pracovní smlouvy a zaměstnanci ve služebním poměru (příslušníci bezpečnostních sborů a vojáci). Současná právní úprava (zákon o nemocenském pojištění) se vztahuje na obě skupiny, navrhovaná úprava však postihuje pouze zaměstnance v pracovním poměru. Takže stejné chování - porušení povinností práce neschopného - bude mít různé právní dopady. Je to v přímém rozporu s Ústavou ČR, stejně jako zavedení absolutní neplatnosti právních úkonů (např. neplatnost pracovní smlouvy pro formální nedostatky od počátku). Pro zaměstnance to může znamenat, že pracovní poměr neexistoval. Teoreticky by v takovém případě měla být vrácena nejen mzda, ale i veškeré „odvody" z této mzdy. Na druhou stranu je třeba připomenout, že zákoník ještě nemá definitivní podobu. Čeká ho cesta do Senátu, kde lze očekávat potíže s jeho schválením v navrhovaném znění. Čeká nás tedy zajímavý podzim. Definitivní znění novely očekávám někdy v listopadu 2011, uvedl Petr Husák.

(tz)

Slovo ke dni

  • Pošta na kolečkách

    Vzpomínáte na pojízdné prodejny? Umožňovaly venkovu přiblížit se městu, jak znělo jedno ze socialistických hesel. Ale taková služba přežívala i do dnešních dnů. K nám každý týden zavítal se svým krámkem na kolách řezník Franta. Zájem byl velký, avšak s tím, jak začal v centru obce prosperovat obchod vedený vietnamskou rodinou, už se Fandovi tak nedařilo a přestal zajíždět. Nicméně v nedaleké vesnici to nevzdal. Česká pošta musí hlídat náklady na provoz, zároveň udržet obslužnost celé republiky. Zkouší teď na jihu Čech nabídnout své služby z pojízdného úřadu. Zatím jen na měsíc. Tento jistě zajímavý experiment může mít úspěch, ale čtyři týdny je krátká doba na to, aby si místní lidé zvykli. Navíc rozsah poskytované služby je omezený. Praxe ukáže, zda nápad z minulosti může zajistit pošťákům i slušnou budoucnost.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Duben 2021

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

eon eg logo short  
         

Partneři:

logo-grada3   ca2 logo-dtocz upv logo 56 dk logo 2

Duševní vlastnictví

2 karabec

Představujeme IP mediační centrum Praha 23. únor 2021

Cílem tohoto příspěvku je představit nově založené IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, jehož zakladatelem je společnost JUDr. David Karabec, s.r.o., která je specializovanou konzultační, poradenskou a vzdělávací společností se zaměřením na ochranu autorských a průmyslových práv, know-how, obchodní tajemství, licence, nekalou soutěž a franchising.

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy svaz obchodu103 logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE