INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 25. rokem
Cílem této novely má být zřejmě zjednodušení zákoníku práce, větší smluvní volnost, pružnější trh s pracovními příležitostmi, což znamená snadnější nábor, ale i propouštění zaměstnanců. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) se snažilo v novele zákoníku práce zdůraznit pravidlo, které říká, že co není zakázáno, je povoleno. Text této novely připravilo MPSV v návaznosti na Programové prohlášení vlády a jako reakci na nález Ústavního soudu z roku 2008. Je proto překvapující, že tak závažná právní norma je připravována bez přímého sladění s chystaným novým občanským zákoníkem a s připravovaným zákonem o úřednících a zaměstnancích veřejné správy.

Novela zákoníku práce vzbuzuje rozporuplné reakce

Navrhovaná novela byla schválena poslanci i přes některé nesouhlasné připomínky členů legislativní rady vlády. Nejčastější nesouhlasné stanovisko bylo s navrhovanou úpravou pracovního poměru na dobu určitou. Rozporuplné reakce vzbudilo také zavedení nového výpovědního důvodu, který spočívá v porušení režimu práce neschopného pojištěnce. Zavedením tohoto opatření by dle mého názoru došlo k propletení soukromoprávní a veřejnoprávní úpravy, kdy by zákoník práce přímo zasahoval do čistě veřejnoprávního vztahu, souvisejícího s nemocenským pojištěním.

Novela zákoníku práce a nerovnost mezi zaměstnanci

Navrhovaná úprava navíc zavádí nerovnost mezi zaměstnanci, kteří pracují na základně pracovní smlouvy a zaměstnanci ve služebním poměru (příslušníci bezpečnostních sborů a vojáci). Současná právní úprava (zákon o nemocenském pojištění) se vztahuje na obě skupiny, navrhovaná úprava však postihuje pouze zaměstnance v pracovním poměru. Takže stejné chování - porušení povinností práce neschopného - bude mít různé právní dopady. Je to v přímém rozporu s Ústavou ČR, stejně jako zavedení absolutní neplatnosti právních úkonů (např. neplatnost pracovní smlouvy pro formální nedostatky od počátku). Pro zaměstnance to může znamenat, že pracovní poměr neexistoval. Teoreticky by v takovém případě měla být vrácena nejen mzda, ale i veškeré „odvody" z této mzdy. Na druhou stranu je třeba připomenout, že zákoník ještě nemá definitivní podobu. Čeká ho cesta do Senátu, kde lze očekávat potíže s jeho schválením v navrhovaném znění. Čeká nás tedy zajímavý podzim. Definitivní znění novely očekávám někdy v listopadu 2011, uvedl Petr Husák.

(tz)

Slovo ke dni

  • Životní malichernosti: ach ta doprava!

    Také se snažíte dobře hospodařit s každou minutou? Je to někdy to jediné, co člověku zbývá k tomu, aby byl stále aktivní, aby stihl využít hodně z toho, co mu život nabízí. A aby rovněž oplácel v tom nejlepším slova smyslu těm, kteří si to zaslouží. Nechci být patetická, a už vůbec ne škarohlíd a remcal, ale stále častěji přemýšlím o tom, jestli to všechno snažení má vůbec cenu. Jestli má smysl podnikat, odvádět daně, být laskavý, vstřícný, zodpovědný člověk. Všechno může rázem pokazit třeba městská hromadná doprava. Bydlím v Praze a z jednoho místa se snažím jezdit víc než 30 let do centra. Škoda, že jsem si nevedla přehled o všech těch zpožděních, která mi znemožnila obchodní schůzku, včasné zahájení nejrůznějších akcí, účast na tiskových konferencích, zmeškání divadelního představení, cestu do zahraničí.

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Listopad 2023

INZERCE

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 JPF

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3 

INZERCE