INZERCE
Přední podnikatelský časopis
Vychází již 24. rokem
Cílem této novely má být zřejmě zjednodušení zákoníku práce, větší smluvní volnost, pružnější trh s pracovními příležitostmi, což znamená snadnější nábor, ale i propouštění zaměstnanců. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) se snažilo v novele zákoníku práce zdůraznit pravidlo, které říká, že co není zakázáno, je povoleno. Text této novely připravilo MPSV v návaznosti na Programové prohlášení vlády a jako reakci na nález Ústavního soudu z roku 2008. Je proto překvapující, že tak závažná právní norma je připravována bez přímého sladění s chystaným novým občanským zákoníkem a s připravovaným zákonem o úřednících a zaměstnancích veřejné správy.

Novela zákoníku práce vzbuzuje rozporuplné reakce

Navrhovaná novela byla schválena poslanci i přes některé nesouhlasné připomínky členů legislativní rady vlády. Nejčastější nesouhlasné stanovisko bylo s navrhovanou úpravou pracovního poměru na dobu určitou. Rozporuplné reakce vzbudilo také zavedení nového výpovědního důvodu, který spočívá v porušení režimu práce neschopného pojištěnce. Zavedením tohoto opatření by dle mého názoru došlo k propletení soukromoprávní a veřejnoprávní úpravy, kdy by zákoník práce přímo zasahoval do čistě veřejnoprávního vztahu, souvisejícího s nemocenským pojištěním.

Novela zákoníku práce a nerovnost mezi zaměstnanci

Navrhovaná úprava navíc zavádí nerovnost mezi zaměstnanci, kteří pracují na základně pracovní smlouvy a zaměstnanci ve služebním poměru (příslušníci bezpečnostních sborů a vojáci). Současná právní úprava (zákon o nemocenském pojištění) se vztahuje na obě skupiny, navrhovaná úprava však postihuje pouze zaměstnance v pracovním poměru. Takže stejné chování - porušení povinností práce neschopného - bude mít různé právní dopady. Je to v přímém rozporu s Ústavou ČR, stejně jako zavedení absolutní neplatnosti právních úkonů (např. neplatnost pracovní smlouvy pro formální nedostatky od počátku). Pro zaměstnance to může znamenat, že pracovní poměr neexistoval. Teoreticky by v takovém případě měla být vrácena nejen mzda, ale i veškeré „odvody" z této mzdy. Na druhou stranu je třeba připomenout, že zákoník ještě nemá definitivní podobu. Čeká ho cesta do Senátu, kde lze očekávat potíže s jeho schválením v navrhovaném znění. Čeká nás tedy zajímavý podzim. Definitivní znění novely očekávám někdy v listopadu 2011, uvedl Petr Husák.

(tz)

Slovo ke dni

  • Proč skončili živnostníci?

    Loni ukončilo činnost 1300 nejmenších podnikatelů. Asi není žádným překvapením, že řada z nich si spočítala, že ve stále těžších ekonomických podmínkách se prostě neuživí a „zavřeli krám“. Ale je tu ještě jeden významný faktor. Jen v mém okolí se rozhodly dvě osoby samostatně výdělečně činné zrušit živnostenský list z administrativních důvodů. Nechtěly si totiž otevřít datovou schránku, která je od nového roku 2023 k podnikání nutná. Pro někoho jen obvyklá operativa, pro jiného však další „papírování“ a možná až nepříjemný dohled státu. Uvidíme, zda je úbytek živnostníků jen mimořádný jev, který se v příštích letech nebude opakovat, nebo byl nastoupen nový dlouhodobý trend. Ti, co zůstali, brzy zjistí, že se vlastně nic podstatného nestalo, nebo naopak se s datovými schránkami nesžijí. Podle mého názoru převáží první skupina. Každá...

    Pokračování ...

Objednejte si zasílání časopisu Prosperita s přílohami - bezplatně!

Plnohodnotné vydání skutečně zdarma.

Kompletní PDF s našimi časopisy - Leden 2023

Partneři

Hlavní partner:

TOSlogo 172 

 

Partneři plus:

oslavy 2022 razitko modre 2 copy  
         

Partneři:

logo-grada3    logo-dtocz upv logo 56
dk logo 2

Duševní vlastnictví - ve spolupráci s ÚPV

karabec 4

O společensky užitečné činnosti v oblasti ochrany duševního vlastnictví 6. prosinec 2022

Povědomí o duševním vlastnictví, jeho významu v podnikání i celé ekonomice země, nutnosti je chránit a odpovídajícím způsobem usilovat o výhody, které nabízí, to jsou témata, která ne vždy rezonují ve strategiích firem či organizací. Je to škoda. Proto nejen Úřad průmyslového vlastnictví, ale také například IP mediační centrum Praha, zapsaný ústav, vyvíjí množství aktivit na podporu správného chápání nehmotného majetku a péče o něj. Hovořila jsem o tom s JUDr. Davidem Karabcem, MPA, LL.M., ředitelem centra a špičkovým odborníkem v tomto směru:

Pokračování ...

Zaregistrujte se do našeho newsletteru

 

 

Navštivte také naše další portály

madambusinesscz RGB freshtimecz

Odborní partneři

csj105 cia 60 copy logo-kzps acto cma 30 let  Svaz květinářů a floristů ČR  cmsm105caim200 cps vetsi 300AVLOGOM3